Menu Left

Liên hệ

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2A - đường Phạm Hồng Thái, phường Vân Giang, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0229 3871 067 - Fax: 0229 3886 338

 

I. Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Điện thoại: 0229 3874 856

Email: solaodongtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

II. DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN SỞ

1. Giám đốc: Lâm Xuân Phương  -  Điện thoại: 0229 3896 966

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Tuyến  -  Điện thoại: 0229 3899 069

2. Phó Giám đốc: Lê Thị Lựu  -  Điện thoại: 0229 3899 828

3. Phó Giám đốc: Trần Xuân Trường  -  Điện thoại: 0229 3899 736

STT Phòng Điện thoại
1 Bộ phận Một cửa liên thông 0229 3871.067
2 Fax 0229 3.886 338
3 Trọng tài lao động 0229 3874 899
4 Văn Phòng 0229 3874 856
5 Phòng Người có công 0229 3874 852
6 Phòng Kế hoạch – Tài chính 0229 3873 059
7 Phòng Lao động Việc làm - BHXH
0229 3871 088
8 Phòng Bảo trợ xã hội 0229 3874 855
9 Phòng Thanh tra 0229 3874 853
10 Phòng Giáo dục Nghề nghiệp
0229 3874 943
11 Phòng Phòng chống TNXH&BVCS Trẻ em 0229 3882 021

 

 

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình