Thứ tư, 16/01/2019
Tư liệu Hồ Chí Minh Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Thủ tục hành chính

Liên hệ

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2A - đường Phạm Hồng Thái, phường Vân Giang, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0229 3871 067 - Fax: 0229 3886 338

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN SỞ

1. Giám đốc: Lâm Xuân Phương  -  Điện thoại: 0229 3896 966

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Tuyến  -  Điện thoại: 0229 3899 069

2. Phó Giám đốc: Lê Thị Lựu  -  Điện thoại: 0229 3899 828

3. Phó Giám đốc: Trần Xuân Trường  -  Điện thoại: 0229 3899 736

STT Phòng Điện thoại
1 Bộ phận Một cửa liên thông 0229 3871.067
2 Fax 0229 3.886 338
3 Trọng tài lao động 0229 3874 899
4 Văn Phòng 0229 3874 856
5 Phòng Người có công 0229 3874 852
6 Phòng Kế hoạch – Tài chính 0229 3873 059
7 Phòng Lao động Tiền lương - Bảo hiểm xã hội 0229 3873 967
8 Phòng Bảo trợ xã hội 0229 3874 855
9 Phòng Thanh tra 0229 3874 853
10 Phòng Dạy Nghề 0229 3874 943
11 Phòng Việc Làm - An toàn Vệ sinh Lao động 0229 3871 088
12 Phòng Bảo vệ chăm sóc Trẻ em - Bình đẳng giới 0229 3882 021

 

 

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình