Menu Left

Lĩnh vực Lao động,Tiền lương, QHLĐ
Tổng số TTHC: 2

STT Số hiệu Tên thủ tục Ngày ban hành
458/QĐ-UBND Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp 24/08/2016 gui-thoa-uoc-lao-dong-tap-the-cap-doanh-nghiep
458/QĐ-UBND Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp 24/08/2016 dang-ky-noi-quy-lao-dong-cua-doanh-nghiep
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình