: :
Tư liệu Hồ Chí Minh

Lĩnh vực An toàn Vệ sinh Lao động

STT Số ký hiệu Tên thủ tục Ngày ban hành
458/QĐ-UBND Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở 24/08/2016 tham-dinh-chuong-trinh-huan-luyen-chi-tiet-ve-an-toan-lao-dong-ve-sinh-lao-dong-cua-co-so
458/QĐ-UBND Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 24/08/2016 khai-bao-cac-may-thiet-bi-co-yeu-cau-nghiem-ngat-ve-an-toan-lao-dong-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
458/QĐ-UBND Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 24/08/2016 cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-hoat-dong-dich-vu-huan-luyen-an-toan-lao-dong-ve-sinh-lao-dong-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
458/QĐ-UBND Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 24/08/2016 dang-ky-cong-bo-hop-quy-doi-voi-san-pham-hang-hoa-nhom-2-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình