: :
Tư liệu Hồ Chí Minh

Lĩnh vực Việc làm - Lao động Ngoài Nước

STT Số ký hiệu Tên thủ tục Ngày ban hành
458/QĐ-UBND Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 24/08/2016 gia-han-giay-phep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam-cua-doanh-nghiep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam
458/QĐ-UBND Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 24/08/2016 cap-lai-giay-phep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam-cua-doanh-nghiep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam
458/QĐ-UBND Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 24/08/2016 cap-giay-phep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam-cua-doanh-nghiep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam
458/QĐ-UBND Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày 24/08/2016 dang-ky-hop-dong-nhan-lao-dong-thuc-tap-thoi-han-duoi-90-ngay
458/QĐ-UBND Đăng ký hợp đồng cá nhân 24/08/2016 dang-ky-hop-dong-ca-nhan
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình