Menu Left

Lĩnh vực Việc làm - Lao động Ngoài Nước
Tổng số TTHC: 11

STT Số hiệu Tên thủ tục Ngày ban hành
QĐ 304/QĐ-UBND VL - 6. Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài 29/05/2017 vl-6-de-nghi-tuyen-nguoi-lao-dong-viet-nam-vao-cac-vi-tri-cong-viec-du-kien-tuyen-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai
QĐ 304/QĐ-UBND VL - 5. Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 29/05/2017 vl-5-bao-cao-thay-doi-nhu-cau-su-dung-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai
QĐ 304/QĐ-UBND VL - 4. Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 29/05/2017 vl-4-bao-cao-nhu-cau-su-dung-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai
QĐ 304/QĐ-UBND VL - 3. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 29/05/2017 vl-3-xac-nhan-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-khong-thuoc-dien-cap-giay-phep-lao-dong
QĐ 304/QĐ-UBND VL - 2. Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 29/05/2017 vl-2-cap-lai-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam
QĐ 304/QĐ-UBND VL - 1. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 29/05/2017 vl-1-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam
458/QĐ-UBND Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 24/08/2016 gia-han-giay-phep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam-cua-doanh-nghiep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam
458/QĐ-UBND Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 24/08/2016 cap-lai-giay-phep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam-cua-doanh-nghiep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam
458/QĐ-UBND Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 24/08/2016 cap-giay-phep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam-cua-doanh-nghiep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam
458/QĐ-UBND Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày 24/08/2016 dang-ky-hop-dong-nhan-lao-dong-thuc-tap-thoi-han-duoi-90-ngay
458/QĐ-UBND Đăng ký hợp đồng cá nhân 24/08/2016 dang-ky-hop-dong-ca-nhan
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình