Menu Left

Lĩnh vực Người có công
Tổng số TTHC: 33

STT Số hiệu Tên thủ tục Ngày ban hành
QĐ 304/QĐ-UBND NCC - 33. Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 29/05/2017 ncc-33-tro-cap-hang-thang-doi-voi-thanh-nien-xung-phong-da-hoan-thanh-nhiem-vu-trong-khang-chien
QĐ 304/QĐ-UBND NCC- 32. Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 29/05/2017 ncc-32-tro-cap-mot-lan-doi-voi-thanh-nien-xung-phong-da-hoan-thanh-nhiem-vu-trong-khang-chien
QĐ 304/QĐ-UBND NCC- 31. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 29/05/2017 ncc-31-giai-quyet-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-co-thanh-tich-tham-gia-khang-chien-da-duoc-tang-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-bang-khen-cua-chu-tich-hoi-dong-bo-truong-hoac-bang-khen-cua-bo-truong-thu-truong-co-quan-ngang-bo-thu-truong-co-quan-thuoc-chinh-phu-bang-khen-cua-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu – chia 24/08/2016 giai-quyet-che-do-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-duoc-cu-lam-chuyen-gia-sang-giup-lao-cam-pu-chia
458/QĐ-UBND Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ 24/08/2016 ho-tro-di-chuyen-hai-cot-liet-si
458/QĐ-UBND Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 24/08/2016 thuc-hien-che-do-uu-dai-trong-giao-duc-dao-tao-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-con-cua-ho
458/QĐ-UBND Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 24/08/2016 lap-so-theo-doi-va-cap-phuong-tien-tro-giup-dung-cu-chinh-hinh
458/QĐ-UBND Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ 24/07/2016 dinh-chinh-thong-tin-tren-bia-mo-liet-si
458/QĐ-UBND Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 24/08/2016 bo-sung-tinh-hinh-than-nhan-trong-ho-so-liet-si
458/QĐ-UBND Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 24/08/2016 xac-nhan-thuong-binh-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh-doi-voi-nguoi-bi-thuong-khong-thuoc-luc-luong-cong-an-quan-doi-trong-chien-tranh-tu-ngay-31121991-tro-ve-truoc-khong-con-giay-to
458/QĐ-UBND Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 24/08/2016 thu-tuc-gioi-thieu-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc-di-giam-dinh-lai-ty-le-suy-giam-kha-nang-lao-dong
458/QĐ-UBND Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 24/08/2016 thu-tuc-mua-bao-hiem-y-te-doi-voi-nguoi-co-cong-va-than-nhan
458/QĐ-UBND Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 24/08/2016 thuc-hien-che-do-tro-cap-mot-lan-doi-voi-than-nhan-nguoi-hoat-dong-khang-chien-giai-phong-dan-toc-bao-ve-to-quoc-va-lam-nhiem-vu-quoc-te-nguoi-co-cong-giup-do-cach-mang-da-chet
458/QĐ-UBND Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ 24/08/2016 thu-tuc-giam-dinh-lai-thuong-tat-do-vet-thuong-cu-tai-phat-va-dieu-chinh-che-do
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 24/08/2016 giai-quyet-che-do-uu-dai-doi-voi-ba-me-viet-nam-anh-hung
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 24/08/2016 giai-quyet-che-do-tro-cap-tho-cung-liet-si
458/QĐ-UBND Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 24/08/2016 di-chuyen-ho-so-nguoi-co-cong-voi-cach-mang
458/QĐ-UBND Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công 24/08/2016 sua-doi-thong-tin-ca-nhan-trong-ho-so-nguoi-co-cong
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 24/08/2016 giai-quyet-che-do-nguoi-co-cong-giup-do-cach-mang
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 24/08/2016 giai-quyet-che-do-nguoi-hdkc-giai-phong-dan-toc-bao-ve-to-quoc-va-lam-nghia-vu-quoc-te
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 24/08/2016 giai-quyet-che-do-nguoi-hoat-dong-cach-mang-hoac-hoat-dong-khang-chien-bi-dich-bat-tu-day
458/QĐ-UBND Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 24/08/2016 giai-quyet-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-con-de-cua-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc
458/QĐ-UBND Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 24/08/2016 giai-quyet-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh 24/08/2016 giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-dong-thoi-la-benh-binh
458/QĐ-UBND Giám định vết thương còn sót 24/08/2016 giam-dinh-vet-thuong-con-sot
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh 24/08/2016 giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-va-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 24/08/2016 giai-quyet-che-do-doi-voi-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-anh-hung-lao-dong-trong-thoi-ky-khang-chien
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác 24/08/2016 giai-quyet-che-do-tro-cap-doi-voi-vo-hoac-chong-liet-si-di-lay-chong-hoac-vo-khac
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ đối ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ 24/08/2016 giai-quyet-che-do-doi-uu-dai-doi-voi-than-nhan-liet-si
458/QĐ-UBND Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp 24/08/2016 huong-lai-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-hoac-than-nhan-trong-truong-hop
458/QĐ-UBND Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 24/08/2016 giai-quyet-tro-cap-tien-tuat-hang-thang-khi-nguoi-co-cong-tu-tran
458/QĐ-UBND Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 24/08/2016 huong-mai-tang-phi-tro-cap-mot-lan-khi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tu-tran
458/QĐ-UBND Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động 24/08/2016 giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-dong-thoi-la-nguoi-huong-che-do-mat-suc-lao-dong
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình