: :
Tư liệu Hồ Chí Minh

Lĩnh vực Giảm nghèo - Bảo trợ xã hội

STT Số ký hiệu Tên thủ tục Ngày ban hành
458/QĐ-UBND Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 24/08/2016 tiep-nhan-doi-tuong-tu-nguyen-vao-co-so-bao-tro-xa-hoi-nha-xa-hoi
458/QĐ-UBND Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 24/08/2016 tiep-nhan-doi-tuong-can-bao-ve-khan-cap-vao-co-so-bao-tro-xa-hoi-nha-xa-hoi
458/QĐ-UBND Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 24/08/2016 tiep-nhan-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-vao-co-so-bao-tro-xa-hoi-nha-xa-hoi
458/QĐ-UBND Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật 24/08/2016 gia-han-quyet-dinh-cong-nhan-co-so-san-xuat-kinh-doanh-co-tu-30-lao-dong-tro-len-la-nguoi-khuyet-tat
458/QĐ-UBND Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật 24/08/2016 quyet-dinh-cong-nhan-co-so-san-xuat-kinh-doanh-su-dung-tu-30-tong-so-lao-dong-tro-len-la-nguoi-khuyet-tat
458/QĐ-UBND Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý 24/08/2016 cap-lai-dieu-chinh-giay-phep-co-so-cham-soc-nguoi-khuyet-tat-co-so-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-do-cap-tinh-quan-ly
458/QĐ-UBND Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc cấp tỉnh quản lý 24/08/2016 cap-giay-phep-hoat-dong-co-so-cham-soc-nguoi-khuyet-tat-co-so-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-doi-voi-co-so-thuoc-cap-tinh-quan-ly
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình