Menu Left

Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp
Tổng số TTHC: 8

STT Số hiệu Tên thủ tục Ngày ban hành
458/QĐ-UBND Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng 24/08/2016 thong-bao-ve-viec-tim-viec-lam-hang-thang
458/QĐ-UBND Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm 24/08/2016 ho-tro-tu-van-gioi-thieu-viec-lam
458/QĐ-UBND Giải quyết hỗ trợ học nghề 24/08/2016 giai-quyet-ho-tro-hoc-nghe
458/QĐ-UBND Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) 24/08/2016 chuyen-noi-huong-tro-cap-that-nghiep-chuyen-den
458/QĐ-UBND Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) 24/08/2016 chuyen-noi-huong-tro-cap-that-nghiep-chuyen-di
458/QĐ-UBND Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp 24/08/2016 cham-dut-huong-tro-cap-that-nghiep
458/QĐ-UBND Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp 24/08/2016 tiep-tuc-huong-tro-cap-that-nghiep
458/QĐ-UBND Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp 24/08/2016 giai-quyet-huong-tro-cap-that-nghiep
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình