Menu Left

Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Ngày đăng: 06/09/2016

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người lao động ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, nhu cầu tư vấn, nhu cầu giới thiệu việc làm vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo mẫu quy định và nộp trực tiếp cho Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình (Đ/c: Khu làng nghề Ninh Phong, Phường Ninh Phong, Thành phố  Ninh Bình) trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày lễ, ngày nghỉ) theo quy định của Nhà nước.

 Bước 2: Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm và căn cứ vào nhu cầu, khả năng của người lao động, nhu cầu tuyển lao động của người sử dụng lao động để kết nối việc làm phù hợp với người lao động.

Bước 3: Trung tâm dịch vụ việc làm gửi cho người lao động Phiếu giới thiệu việc làm theo mẫu quy định.

Bước 4: Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm theo dõi kết quả dự tuyển lao động để kịp thời hỗ trợ người lao động.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm dịch vụ việc làm  tỉnh Ninh Bình.

Thành phần hồ sơ: 

- Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết: không quy định.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động thất nghiệp.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm (theo mẫu số 01- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật  Việc làm ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CPngày 12/3/2015.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình