Menu Left

Lĩnh vực Dạy nghề

DN-6. Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.

Ngày đăng: 23/08/2018

DN-6.  Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Ban giám đốc và cấp ủy trung tâm giáo dục nghề nghiệp gửi hồ sơ đề nghị miễn nhiệm tới "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh  Ninh Bình, địa chỉ: Số 2A, Phạm Hồng Thái, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, trong giờ hành chính theo quy định của Nhà nước (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Bước 2. Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận cho người nộp;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  xem xét và chuyển hồ sơ miễn nhiệm giám đốc tới Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình. Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh Ninh Bình xem xét quyết định miễn nhiệm.

Đối với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục Sở Lao động - Thương binh và  Xã hội  xem xét, thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh Ninh Bình xem xét quyết định miễn nhiệm.

Bước 4. Trả kết quả tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

- Sơ yếu lý lịch của giám đốc trung tâm.

- Nhận xét, đánh giá về giám đốctrung tâm của Ban giám đốc và cấp ủy (nêu rõ lý do đề nghị miễn nhiệm).

- Bản tự nhận xét, đánh giá, kiểm điểm của giám đốc trung tâm.

- Tờ trình của Ban giám đốc trung tâm và cấp ủy đơn vị.

- Hồ sơ liên quan đến sức khỏe của giám đốc trung tâm.

- Hồ sơ xác định giám đốc trung tâm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hồ sơ vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật củanhà nước của giám đốc trung tâm.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, trung tâm giáodục nghề nghiệp tư thục.

Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh  Ninh Bình.

Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Quyết định miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  chỉ xem xét, thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh Ninh Bình xem xét quyết định miễn nhiệm đối với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.

- Có đề nghị bằng văn bản của giám đốc xin thôi chức vụ; bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm công việc được giao, phải nghỉ làm việc để điều trị quá 6 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; sử dụng văn bằng giả hoặc văn bằng không được cơ quan có thẩm quyền công nhận; có trên 3/4 tổng số giáo viên, cán bộ quản lý của trung tâm kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm hoặc mắc các vi phạm khác đã quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính:

- Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014.

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghềnghiệp.

- Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điềulệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Tin liên quan

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình