Menu Left

Lĩnh vực Việc làm - Lao động Ngoài Nước

VL - 6. Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

Ngày đăng: 23/08/2018

VL - 6. Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trước khi tuyển người lao động nước ngoài, nhà thầu có trách nhiệm kê khai số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của người lao động nước ngoài cần huy động để thực hiện gói thầu tại Việt Nam và đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (có kèm theo xác nhận của chủ đầu tư) tới “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình (nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc), địa chỉ: Số 2A, Phạm Hồng Thái, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, trong giờ làm việc hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Trường hợp nhà thầu có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung số lao động đã kê khai thì chủ đầu tư phải xác nhận phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu lao động cần sử dụng của nhà thầu nước ngoài.

Bước 2: Công chức tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

          - Trường hợp hồ sơ  đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết Phiếu tiếp nhận trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét hồ sơ và  trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức của địa phương giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu. Trong thời hạn tối đa 53 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên và 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 500 người lao động Việt Nam mà không giới thiệu hoặc cung ứng người lao động Việt Nam được cho nhà thầu thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

Trường hợp không giới thiệu cung ứng, lao động Việt Nam cho Nhà thầu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do..

Bước 4: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị tuyển lao động Việt Nam (theo mẫu).

- Văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài  theo mẫu quy định ( đối với trường hợp có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung số lao động nước ngoài đã kê khai).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn tối đa 53 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên và 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 500 người lao động Việt Nam mà không giới thiệu hoặc cung ứng người lao động Việt Nam được cho nhà thầu thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà thầu.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nhà thầu được giới thiệu lao động Việt Nam hoặc được chấp thuận tuyển người lao động nước ngoài.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (theo mẫu số 4 - Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam)

- Văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài  (theo mẫu số 5 - Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nhà thầu có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc điều chỉnh, bổ sung số lao động đã xác định trong hồ sơ dự thầu.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Lao động năm 2012 ;

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP  ngày 3/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Bộ luật Lao động lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình