Menu Left

Tài liệu ISO

Quy trình thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh

Ngày đăng: 12/11/2018

1. Mục đích:

Quy định trình tự, cách thức tiến hành trong việc thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh.

2. Phạm vi áp dụng:

- Trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh;

- Sở LĐTBXH, phòng Dạy nghề

3. Tài liệu viện dẫn:

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng.

4. Thuật ngữ, kí hiệu

- UBND: Ủy ban nhân dân

- LĐTBXH: Lao động – Thương binh và Xã hội

- HĐT: Hội đồng trường

- CĐ: cao đẳng

- DN: dạy nghề

5. Nội dung quy trình

5.1

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

a) HĐT có số lượng thành viên là số lẻ. Thành phần tham gia hội đồng bao gồm:

- Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, bí thư tổ chức Đảng cơ sở, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện nhà giáo và một số đơn vị phòng, khoa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của nhà trường (nếu có).

- Đại diện cơ quan chủ quản hoặc đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan.

b) Trường hợp đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan tham gia HĐT phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Đang hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.

- Là người không có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột với các thành viên khác trong HĐT.

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Văn bản đề nghị thành lập HĐT.

x

 

 

- Văn bản cử đại diện tham gia HĐT của tổ chức Đảng cơ sở, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đội ngũ giảng viên và một số phòng, khoa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của nhà trường (nếu có).

 

x

 

 

- Văn bản cử đại diện tham gia HĐT của cơ quan chủ quản trường hoặc văn bản cử đại diện tham gia HĐT của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan.

 

x

 

 

- Danh sách trích ngang, sơ yếu lý lịch của chủ tịch và các thành viên HĐT.

x

 

 

- Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu chủ tịch, thư ký HĐT.

x

 

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 hồ sơ

5.4

Thời gian xử lý

 

 

 

 

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

 

 

 

Bộ phận Một cửa Sở LĐTBXH (tiếp nhận hồ sơ); UBND tỉnh (trả kết quả)

5.6

Lệ phí (nếu có)

 

 

 

 

Không

5.7

Quy trình giải quyết công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Trường CĐ công lập trực thuộc tỉnh nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 5.2 tại bộ phận Một cửa sở LĐTBXH

Trường CĐ

 

 

 

B2

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn cho người nộp; Trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh lại. Sau đó chuyển hồ sơ đầy đủ cho phòng DN.

Bộ phận Một cửa Sở LĐTBXH

1 ngày

 

 

B3

Phòng DN thẩm định hồ sơ, dự thảo công văn trình UBND tỉnh về việc quyết định thành lập HĐT (nếu hồ sơ hợp lệ) trình Giám đốc Sở hoặc dự thảo công văn trả lời trường (nếu hồ sơ không hợp lệ) trình Phó giám đốc phụ trách

 

Phòng DN

6 ngày

 

 

B4

Giám đốc sở ký công văn trình UBND tỉnh hoặc Phó giám đốc sở ký công văn trả lời trường, sau đó chuyển lại cho phòng DN

Giám đốc

Phó Giám đốc

2 ngày

 

B5

Phòng DN lưu trữ 01 bộ hồ sơ, poto và chuyển 01 bộ hồ sơ kèm theo công văn trình UBND tỉnh hoặc chuyển công văn trả lời trường

Phòng DN

1 ngày

 

B6

UBND tỉnh trả kết quả cho trường

UBND tỉnh

5 ngày

 

6. Biểu mẫu: Không

7. Hồ sơ

Văn bản lưu

Thời gian lưu

Trách nhiệm lưu

- Quyết định thành lập HĐT cao đẳng công lập của UBND tỉnh

 

 

 

 

Lâu dài

 

 

 

- Phòng DN

- UBND tỉnh

- Văn bản đề nghị thành lập HĐT.

- Văn bản cử đại diện tham gia HĐT của tổ chức Đảng cơ sở, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đội ngũ giảng viên và một số phòng, khoa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của nhà trường (nếu có).

- Văn bản cử đại diện tham gia HĐT của cơ quan chủ quản trường hoặc văn bản cử đại diện tham gia HĐT của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan.

- Danh sách trích ngang, sơ yếu lý lịch của chủ tịch và các thành viên HĐT.

- Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu chủ tịch, thư ký HĐT.

- Các giấy tờ khác có liên quan

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình