Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ năm, 17/06/2021
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Tài liệu ISO

Quy trình Tiếp nhận Thỏa ước lao động

1.  Mục đích

Quy định trình tự, cách thức tiến hành trong việc tiếp nhận Thỏa ước lao động.

2.  Phạm vi áp dụng

- Sở Lao động TBXH tiếp nhận Thỏa ước lao động khi người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về các điều kiện lao động  mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.

 - Sở LĐTBXH, trong đó nêu rõ phòng Lao động –Tiền lương&BHXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, ra thông báo.

3.  Tài liệu viện dẫn

- Bộ Luật lao động năm 2012

- Nghị định số 05/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động.

4. Nội dung quy trình

4.1

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

Không

4.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

-          Công văn đăng ký thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp.

-         Biên bản lấy ý kiến của tập thể lao động về thoả ước lao động tập thể.

-         Bản thoả ước lao động tập thể.

-         Giấy phép đăng ký kinh doanh

x

x

 x

 

 

 

 

     x

4.3

Số lượng hồ sơ

 

03 hồ sơ

4.4

Thời gian xử lý

 

 

 

12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

4.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

 

 

Bộ phận Một cửa Sở LĐTBXH

4.6

Lệ phí (nếu có)

 

 

 

Không

4.7

Quy trình giải quyết công việc

 

 

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

B1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

1 ngày

 

B2

Phòng LĐTL- BHXH

Trưởng phòng phân công thụ lý

1 ngày

 

Chuyên viên thẩm định hồ sơ

8 ngày

 

 

Trưởng phòng thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ký duyệt

1 ngày

 

 

B3

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở ký duyệt văn bản

1 ngày

 

B4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đến ngày hẹn

 

 

5.Biểu mẫu: Không

     6. Hồ sơ

Văn bản lưu

Thời gian lưu

Trách nhiệm lưu

-         Công văn đăng ký thoả ước lao động

-         tập thể của doanh nghiệp.

-         Biên bản lấy ý kiến của tập thể lao

-         động về thoả ước lao động tập thể.

-         Bản thoả ước lao động tập thể.

-     Giấy phép đăng ký kinh doanh

Lâu dài

Phòng LĐTL&BHXH