Menu Left

Lĩnh vực Người có công

Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

Ngày đăng: 05/09/2016

Bước 1: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Số 2A, đường Phạm Hồng Thái, Phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước ( trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ  đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận cho người nộp.

          - Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, kiểm tra, đối chiếu thông tin và có văn bản kèm giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp cơ quan cấp giấy tờ đã giải thể thì gửi cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đó để xem xét giải quyết.

Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ văn bản đính chính của cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh lại thông tin trong hồ sơ người có công và gửi thông báo điều chỉnh thông tin đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công).

Bước 5. Trả kết quả  tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

  Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ người có công (theo mẫu), Kèm các giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin;

- Văn bản đính chính của cơ quan có thẩm quyền.

Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đối tượng thực hiện: Người có công, thân nhân liệt sĩ hoặc thân nhân của người có công đã từ trần.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo điều chỉnh thông tin

Phí, lệ phí: không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người có công với cách mạng đề nghị sửa đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; quê quán; thân nhân (gọi chung là thông tin cá nhân) ghi trong hồ sơ người có công để phù hợp với giấy tờ về hộ tịch;

- Cơ quan nào cấp giấy tờ thì cơ quan đó có thẩm quyền sửa đổi.

Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư sô 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình