Menu Left

Lĩnh vực Người có công

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

Ngày đăng: 05/09/2016

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình (nơi quản lý mộ liệt sĩ), địa chỉ: Số 2A, đường Phạm Hồng Thái, Phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính ( trừ ngày lễ, ngày nghỉ ) theo quy định của Nhà nước.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận cho người nộp;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ liệt sĩ trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, có trách nhiệm kiểm tra thông tin liên quan về phần mộ và gửi đề nghị xác minh thông tin liệt sĩ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ.

Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ trong thời gian 05 ngày làm việc có trách nhiệm kiểm tra thông tin về liệt sĩ và gửi kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ.

Bước 4 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ liệt sĩ trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra thông tin về liệt sĩ, có trách nhiệm chỉnh sửa thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị (theo mẫu).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai thủ tục hành chính:

-Đơn đề nghị đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ (theo Mẫu số 10-MLSThông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/06/2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính   hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin trên bia mộ liệt sĩ được đính chính.

Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/06/2014   của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính   hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình