Menu Left

Lĩnh vực Lao động,Tiền lương, QHLĐ

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Ngày đăng: 06/09/2016

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành Nội quy lao động, Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình (nơi đăng ký kinh doanh), địa chỉ: Số 2A, đường Phạm Hồng Thái, Phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày lễ, ngày nghỉ) theo quy định của Nhà nước.

Bước 2: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị;

- Bản nội quy lao động của doanh nghiệp;

- Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

- Các văn bản của NSDLĐ có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật lao động.

Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Bộ luật lao động năm 2012;

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình