Menu Left

Lĩnh vực Lao động,Tiền lương, QHLĐ

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Ngày đăng: 06/09/2016

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết Thỏa ước lao động tập thể, Doanh nghiệp nộp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Số 2A, đường Phạm Hồng Thái, Phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày lễ, ngày nghỉ) theo quy định của Nhà nước .

Bước 2: Công chức tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận cho người nộp;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội lập sổ quản lý Thỏa ước lao động tập thể.

Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thỏa ước lao động tập thể, nếu phát hiện thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền thì Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời gửi cho hai bên ký kết thỏa ước lao động tập thể biết.

Bước 5:  Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

- Bản Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận việc nhận thỏa ước lao động tập thể hoặc công văn thông báo về việc thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện: Các quy định trong thỏa ước lao động tập thể không trái với pháp luật lao động hiện hành.

Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật Lao động năm 2012;

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

p;

 

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình