Menu Left

Lĩnh vực Giảm nghèo - Bảo trợ xã hội

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

Ngày đăng: 06/09/2016

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ làm hồ sơ theo quy định, gửi cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày lễ, ngày nghỉ) theo quy định của Nhà nước.

Bước 2: Cán bộ thụ lý tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ  đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Khi nhận được hồ sơ của đối tượng, người đứng đầu cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội quyết định tiếp nhận và ký hợp đồng dịch vụ chăm sóc theo quy định.

Bước 4: Trả kết quả tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thành phần hồ sơ:

- Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch của đối tượng (theo mẫu);

- Tờ khai đề nghị trợ giúp xã (theo mẫu);

- Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em; trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch;

- Hợp đồng dịch vụ chăm sóc;

- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Người đứng đầu cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ (theo mẫu số 08 - Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội);

- Sơ yếu lý lịch của đối tượng (theo mẫu số 09 b - Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC);

- Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ - Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đối tượng tự nguyện sống tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình