Menu Left

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

Ngày đăng: 06/09/2016

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Gia đình học viên phải làm Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú gửi Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Ninh Bình (đ/c xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Bước 2: Ngay sau khi nhận được đơn đề nghị của gia đình học viên, Giám đốc Trung tâm (hoặc người được Giám đốc Trung tâm ủy quyền) phải xem xét, Quyết định việc cho học viên nghỉ chịu tang. Quyết định phải bằng văn bản, nêu rõ thời gian được nghỉ, trách nhiệm của gia đình trong việc đưa đón, quản lý học viên trong thời gian về chịu tang. Quyết định được gửi cho gia đình học viên, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú và lưu trong hồ sơ học viên.

Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Ninh Bình.

Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Ninh Bình.

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của gia đình học viên có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú.

Số lượng hồ sơ : 01 (một) bộ.

Thời gian giải quyết: Ngay sau khi nhận được hồ sơ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Gia đình học viên.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định cho học viên nghỉ chịu tang.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo yêu cầu của gia đình học viên.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

- Thông tư số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện và cơ sở chữa bệnh.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình