Menu Left

Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số hiệu Trích yếu Ban hành
1490/LĐTBXH-LĐVL V/v thực hiện thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 21/09/2020 vv-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-trong-quan-ly-va-su-dung-lao-dong-nuoc-ngoai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
1209/LĐTBXH-LĐVL V/v tiếp tục phối hợp thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 31/07/2020 vv-tiep-tuc-phoi-hop-thuc-hien-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi
629/ /LĐTBXH-LĐVL V/v hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất 12/05/2020 vv-huong-dan-tam-dung-dong-vao-quy-huu-tri-tu-tuat
573 /HD-SLĐTBXH Hướng dẫn Triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 29/04/2020 huong-dan-trien-khai-thuc-hien-cac-bien-phap-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
15/2020/QĐ-TTg Quyết định Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 24/04/2020 quyet-dinh-quy-dinh-ve-viec-thuc-hien-cac-chinh-sach-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19
512/LĐTBXH-GDNN V/v Hướng dẫn thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo trực tuyến 16/04/2020 vv-huong-dan-thuc-hien-quan-ly-to-chuc-day-hoc-kiem-tra-danh-gia-trong-dao-tao-truc-tuyen
496/LĐTBXH-LĐVL V/v tạm dừng triển khai thực hiện Văn bản số 409/LĐTBXH-LĐVL ngày 25/3/2020 và Văn bản số 488/LĐTBXHLĐVL ngày 10/4/2020 của Sở LĐTBXH. 13/04/2020 vv-tam-dung-trien-khai-thuc-hien-van-ban-so-409ldtbxh-ldvl-ngay-2532020-va-van-ban-so-488ldtbxhldvl-ngay-1042020-cua-so-ldtbxh
488/LĐTBXH-LĐVL V/v hướng dẫn thủ tục hồ sơ đề nghị xác nhận số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 09/04/2020 vv-huong-dan-thu-tuc-ho-so-de-nghi-xac-nhan-so-lao-dong-thuoc-dien-tham-gia-bhxh-tam-thoi-nghi-viec-doi-voi-doanh-nghiep-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19
495/LĐTBXH-LĐVL V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 01/04/2020 vv-thuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19
445/LĐTBXH-LĐVL V/v triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1064/LĐTBXHQHLĐTL ngày 25/3/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 30/03/2020 vv-trien-khai-thuc-hien-theo-huong-dan-tai-cong-van-so-1064ldtbxhqhldtl-ngay-2532020-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
409/LĐTBXH-LĐVL V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp và hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch. 25/03/2020 vv-tiep-tuc-day-manh-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tai-doanh-nghiep-va-huong-dan-tam-dung-dong-vao-quy-huu-tri-tu-tuat-doi-voi-doanh-nghiep-gap-kho-khan-do-dich
398/LĐTBXH-LĐVL V/v báo cáo tinh hinh lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19 23/03/2020 vv-bao-cao-tinh-hinh-lao-dong-viec-lam-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19
106/SLĐTBXH-VP V/v Phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra 03/02/2020 vv-phong-chong-dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung-moi-virus-corona-gay-ra
12/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc tổ chức kỳ thi xét tuyển viên chức Ngành Lao động Thương binh và Xã hội năm 2019 15/01/2020 quyet-dinh-ve-viec-to-chuc-ky-thi-xet-tuyen-vien-chuc-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-nam-2019
110/KH-LĐTBXH Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2019 03/12/2019 ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-thuoc-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh-nam-2019
1282/LĐTBXH-KHTC vv góp ý Dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với Cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý . 12/08/2019 vv-gop-y-du-thao-quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-phan-cap-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-thuc-hien-chinh-sach-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-nguoi-truc-tiep-tham-gia-khang-chien-do-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-quan-ly-
95/KH-LĐTBXH Kế hoạch tổ chức thi tay nghề tỉnh Ninh Bình lần thứ X năm 2019 11/10/2019 ke-hoach-to-chuc-thi-tay-nghe-tinh-ninh-binh-lan-thu-x-nam-2019
1413/LĐTBXH-GDNN vv góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 03/09/2019 vv-gop-y-du-thao-thong-tu-ban-hanh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-ve-dao-tao-trinh-do-trung-cap-trinh-do-cao-dang
1306/LĐTBXH-GDNN V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 16/08/2019 vv-gop-y-du-thao-thong-tu-quy-dinh-dieu-kien-noi-dung-hinh-thuc-thi-xet-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-giao-duc-nghe-nghiep
1144/LĐTBXH-GDNN vv Nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu 17/07/2019 vv-nghien-cuu-gop-y-du-thao-thong-tu-ban-hanh-danh-muc-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu
394/LĐTBXH-LĐVLBHXH Hướng dẫn Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 03/04/2019 huong-dan-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2019-tai-cac-doanh-nghiep-co-so-san-xuat-kinh-doanh
1526/LĐTBXH-DN Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa 30/11/2018 gop-y-du-thao-thong-tu-huong-dan-viec-ho-tro-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-lam-viec-trong-cac-doanh-nghiep-nho-va-vua
83/KH-BCĐ Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình năm 2018 17/04/2018 ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-nam-2018
01/KH-BTC Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ IX(2018-2019) 04/01/2018 ke-hoach-to-chuc-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-ix2018-2019
1629/LĐTBXH-NCC Triển khai thực hiện nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ 07/11/2017 trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-1122017nd-cp-cua-chinh-phu
277/LĐTBXH-LĐL-BHXH Xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm năm 2019 14/03/2019 xay-dung-ke-hoach-giai-quyet-viec-lam-nam-2019
34/LĐTBXH-VL,ATLĐ Vv tăng cường công tác an toàn tại các cơ sở kinh doanh trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ hợi 08/01/2019 vv-tang-cuong-cong-tac-an-toan-tai-cac-co-so-kinh-doanh-truoc-trong-va-sau-tet-nguyen-dan-ky-hoi
1789/LĐTBXH-LĐTL V/v Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019 30/11/2018 vv-huong-dan-thuc-hien-muc-luong-toi-thieu-vung-nam-2019
1693/LĐTBXH-LĐTL vv Báo cáo Chi trả tiền lương năm 2018, tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2019 30/11/2018 vv-bao-cao-chi-tra-tien-luong-nam-2018-tien-thuong-tet-nguyen-dan-nam-2019
68/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn Thực hiện các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 19/01/2018 huong-dan-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-luat-bao-hiem-xa-hoi-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-ngay-01012018
1846/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của chính phủ 13/12/2017 huong-dan-thuc-hien-muc-luong-toi-thieu-vung-quy-dinh-tai-nghi-dinh-1412017nd-cp-ngay-07122017-cua-chinh-phu
1782/LĐTBXH-LĐTL Vv Báo cáo nhanh tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động 06/12/2017 vv-bao-cao-nhanh-tinh-hinh-tien-luong-tien-thuong-doi-voi-nguoi-lao-dong
1601/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn Thực hiện bảo hiểm xã hội đối với công an cấp xã 02/11/2017 huong-dan-thuc-hien-bao-hiem-xa-hoi-doi-voi-cong-an-cap-xa
1263/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 diều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 05/09/2017 huong-dan-thuc-hien-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hang-thang-quy-dinh-tai-cac-khoan-123-va-khoan-8-dieu-1-nghi-dinh-so-762017nd-cp-ngay-3062017
1910/LĐTBXH-LĐTL Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp 28/12/2016 thong-bao-ket-qua-kiem-tra-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-lao-dong-tai-cac-doanh-nghiep
1909/LĐTBXH-LĐTL Báo cáo tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng tết năm 2017 28/12/2016 bao-cao-tinh-hinh-tien-luong-nam-2016-va-ke-hoach-thuong-tet-nam-2017
1663/LĐTBXH-LĐTL Báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2016 và Kế hoạch thưởng Tết năm 2017 29/11/2016 bao-cao-nhanh-tinh-hinh-tien-luong-nam-2016-va-ke-hoach-thuong-tet-nam-2017
1664/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn Thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính Phủ 29/11/2016 huong-dan-thuc-hien-muc-luong-toi-thieu-vung-quy-dinh-tai-nghi-dinh-1532016nd-cp-ngay-14112016-cua-chinh-phu
HĐLD/2016 Mẫu Hợp đồng lao động năm 2016 15/11/2016 mau-hop-dong-lao-dong-nam-2016
1284/LĐTBXH-LĐTL&BHXH Triển khai Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 19/09/2016 trie-n-khai-thong-tu-so-232016tt-bldtbxh-nga-y-1572016-cu-a-bo-lao-do-ng-thuong-binh-va-xa-ho-i
1283/LĐTBXH-LĐTL&BHXH Đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 19/09/2016 don-do-c-chi-da-o-thu-c-hie-n-lua-t-ba-o-hie-m-xa-ho-i-nam-2014
960/HD-LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ 18/07/2016 huong-dan-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-so-tai-noi-lam-viec-theo-nghi-dinh-602013nd-cp-ngay-1962013-cua-chinh-phu
635/LDTBXH-LDTL Xây dựng và đăng ký Nội quy lao động, thông báo Thỏa ước lao động tập thể. 20/05/2016 xay-dung-va-dang-ky-noi-quy-lao-dong-thong-bao-thoa-uoc-lao-dong-tap-the
709/LĐTBXH-LĐTL Báo cáo tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Bộ luật Lao động năm 2012 01/06/2016 bao-cao-tong-ket-danh-gia-thuc-tien-thi-hanh-bo-luat-lao-dong-nam-2012
480/LĐTBXH-LĐTL V/v hướng dẫn xây dựng Phương án sử dụng lao động đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa 27/04/2016 vv-huong-dan-xay-dung-phuong-an-su-dung-lao-dong-doi-voi-doanh-nghiep-thuc-hien-co-phan-hoa
516/LĐTBXH-LĐTL V/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng 29/04/2016 vv-danh-gia-tinh-hinh-thuc-hien-va-ra-soat-dia-ban-ap-dung-muc-luong-toi-thieu-vung
24/LĐTBXH-KHTC Vv Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 05/01/2019 vv-xay-dung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2019
99/2018/TT-BTC Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên 25/12/2018 thong-tu-huong-dan-lap-bao-cao-tai-chinh-tong-hop-cua-don-vi-ke-toan-nha-nuoc-la-don-vi-ke-toan-cap-tren
32/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định QL nguồn KPSN có tính chất đầu tư và phân cấp thẩm quyền phê duyệt, thẩm định, thẩm tra các công trình sử chữa nâng cấp, mở rộng.... 30/11/2018 quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ql-nguon-kpsn-co-tinh-chat-dau-tu-va-phan-cap-tham-quyen-phe-duyet-tham-dinh-tham-tra-cac-cong-trinh-su-chua-nang-cap-mo-rong
2139/STC-GCS vv hướng dẫn nộp tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản công vào tài khoản tạm giữ 30/11/2018 vv-huong-dan-nop-tien-thu-duoc-tu-viec-ban-thanh-ly-tai-san-cong-vao-tai-khoan-tam-giu
1704/LĐTBXH-KHTC Vv Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN tháng 11 năm 2018 30/11/2018 vv-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-nsnn-thang-11-nam-2018
1758/LĐTBXH-DN Vv Thực hiện công tác báo cáo thuộc lĩnh vực GDNN theo quy định 30/11/2018 vv-thuc-hien-cong-tac-bao-cao-thuoc-linh-vuc-gdnn-theo-quy-dinh
1694/LĐTBXH v/v báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao đông; tình hình tai nạn lao động năm 2018 30/11/2018 vv-bao-cao-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-tinh-hinh-tai-nan-lao-dong-nam-2018
119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hagnf hóa, cung cấp dịch vụ 30/11/2018 quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu-khi-ban-hagnf-hoa-cung-cap-dich-vu
22/KH-UBND Kế hoạch thực hiện đề án củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 14/03/2018 ke-hoach-thuc-hien-de-an-cung-co-phat-trien-mang-luoi-co-so-bao-tro-xa-hoi-giai-doan-2018-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
599/LĐTBXH-DN Thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018 23/05/2018 thuc-hien-tu-danh-gia-chat-luong-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-nam-2018
598/LĐTBXH-DN Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 43/2015-BLĐTBXH và Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH 23/05/2018 gop-y-du-thao-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cac-thong-tu-so-422015tt-bldtbxh-thong-tu-so-432015-bldtbxh-va-thong-tu-so-102017tt-bldtbxh
287/LĐTBXH-VLATLĐ V/v Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử 22/03/2018 vv-cap-giay-phep-lao-dong-qua-mang-dien-tu
21/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 tỉnh Ninh Bình 19/03/2018 ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2018-tinh-ninh-binh
KQT01 Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu 23/01/2018 phieu-dang-ky-thong-tin-ket-qua-lua-chon-nha-thau
02/LĐTBXH-DN Vv Báo cáo thống kê định kỳ công tác giáo dục nghề nghiệp 03/01/2018 vv-bao-cao-thong-ke-dinh-ky-cong-tac-giao-duc-nghe-nghiep
1921/LĐTBXH V/v Bổ sung, cập nhật mã trường Trung cấp, cao đẳng trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp 27/12/2017 vv-bo-sung-cap-nhat-ma-truong-trung-cap-cao-dang-trong-he-thong-giao-duc-nghe-nghiep
1922/LĐTBXH-DN Cung cấp thông tin biên soạn cuốn "Thông tin tuyển sinh Trung cấp, cao đẳng năm 2018" 27/12/2017 cung-cap-thong-tin-bien-soan-cuon-thong-tin-tuyen-sinh-trung-cap-cao-dang-nam-2018
1748/SLĐTBXH-VLATLĐ vv Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động; tình hình tai nạn lao động năm 2017 28/11/2017 vv-bao-cao-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-tinh-hinh-tai-nan-lao-dong-nam-2017
88/KH-BCĐ KH Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình năm 2017 03/08/2017 kh-thuc-hien-chuong-trinh-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-nam-2017
22/KH-UBND KH Giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020 14/03/2017 kh-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-giai-doan-2017-2020
44/KH-LĐTBXH KH Kiểm tra và giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020 30/06/2017 kh-kiem-tra-va-giam-sat-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-giai-doan-2017-2020
1400/LĐTBXH-DN vv Đôn đốc công tác thống kê định kỳ về giáo dục nghề nghiệp 28/09/2017 vv-don-doc-cong-tac-thong-ke-dinh-ky-ve-giao-duc-nghe-nghiep
1358/SLĐTBXH-BTXH vv Triển khai thực hiện Nghị định 103/2017/NĐ-CP của Chính Phủ 20/09/2017 vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-1032017nd-cp-cua-chinh-phu
1346/LĐTBXH-KHTC VV Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung 20/09/2017 vv-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung
1331/LĐTBXH-PCTNXH vv Thực hiện một số nội dung trong Biên bản ghi nhận kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra liên ngành. 19/09/2017 vv-thuc-hien-mot-so-noi-dung-trong-bien-ban-ghi-nhan-ket-qua-thanh-tra-cua-doan-thanh-tra-lien-nganh
1320/LĐTBXH-PCTNXH vv Tổ chức thực hiện công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú 15/09/2017 vv-to-chuc-thuc-hien-cong-tac-quan-ly-sau-cai-nghien-ma-tuy-tai-noi-cu-tru
1293/HD-LĐTBXH-PCTNXH Hướng dẫn Thực hiện việc đóng góp, chế độ miễn giảm đối với đối tượng cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Bình và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 11/09/2017 huong-dan-thuc-hien-viec-dong-gop-che-do-mien-giam-doi-voi-doi-tuong-cai-nghien-tu-nguyen-tai-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tinh-ninh-binh-va-cai-nghien-tai-gia-dinh-cong-dong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
1309/LĐTBXH-NCC Tổng hợp kết quả rà soát hộ NCC là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ NCC có mức sống trung bình của người dân nơi cư trú 13/09/2017 tong-hop-ket-qua-ra-soat-ho-ncc-la-ho-ngheo-ho-can-ngheo-va-ho-ncc-co-muc-song-trung-binh-cua-nguoi-dan-noi-cu-tru
109/LĐTBXH-ATLĐ Báo cáo tổng kết tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 1 năm 2017 31/07/2017 bao-cao-tong-ket-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-lan-1-nam-2017
1266/SLĐTBXH-BTXH Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2017 05/09/2017 huong-dan-quy-trinh-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-ho-co-muc-song-trung-binh-nam-2017
1267/LĐTBXH-KHTC Vv Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung 05/09/2017 vv-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung
1258/LĐTBXH-VLATLĐ Phối hợp tổ chức lớp huấn luyện ATVSLĐ tại huyện Yên Mô; Kim Sơn; Hoa Lư 01/09/2017 phoi-hop-to-chuc-lop-huan-luyen-atvsld-tai-huyen-yen-mo-kim-son-hoa-lu
1247/LĐTBXH-VLATLĐ vv Triển khai thực hiện thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH 29/08/2017 vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-232017tt-bldtbxh
936/LĐTBXH-VP vv Triển khai Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ II 10/08/2017 vv-trien-khai-ke-hoach-to-chuc-xet-tang-giai-thuong-khoa-hoc-va-cong-nghe-hoa-lu-tinh-ninh-binh-lan-thu-ii
1230/LĐTBXH-NCC Vv Tổ chức đưa NCC đi điều dưỡng tập trung 25/08/2017 vv-to-chuc-dua-ncc-di-dieu-duong-tap-trung
1219/LĐTBXH-NCC Tuyên truyền về chương trình tài trợ xét nghiệm ADN xác định danh tính liệt sỹ 25/08/2017 tuyen-truyen-ve-chuong-trinh-tai-tro-xet-nghiem-adn-xac-dinh-danh-tinh-liet-sy
1025/LĐTBXH-VL,ATLĐ vv Đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện phòng, chống thiên tai, lũ lụt năm 2017 24/07/2017 vv-don-doc-cac-don-vi-doanh-nghiep-dong-tren-dia-ban-tinh-thuc-hien-phong-chong-thien-tai-lu-lut-nam-2017
1165/LĐTBXH-NCC V/v Triển khai thực hiện Quyết nghị số 63/NQ-CP về chính sách hỗ trợ nhà ở với NCC với cách mạng 15/08/2017 vv-trien-khai-thuc-hien-quyet-nghi-so-63nq-cp-ve-chinh-sach-ho-tro-nha-o-voi-ncc-voi-cach-mang
59/KH-LDTBXH KH Tổ chức giải giao lưu cầu lông, tennis và gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Lao động - Thương binh và xã hội năm 2017 10/08/2017 kh-to-chuc-giai-giao-luu-cau-long-tennis-va-gap-mat-nhan-ky-niem-ngay-truyen-thong-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-nam-2017
1094/LĐTBXH-KHTC VV Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung theo CV 85/CV-TT của Trung tâm TV&DVTCC 07/08/2017 vv-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung-theo-cv-85cv-tt-cua-trung-tam-tvdvtcc
1094/LĐTBXH-KHTC VV Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung CV 82/CV-TT của Trung tâm TV&DVTCC 07/08/2017 vv-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung-cv-82cv-tt-cua-trung-tam-tvdvtcc
880/QĐ-UBND Quy định giảm mức đóng góp của đối tượng tự nguyện được tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng tại các cơ sở BTXH công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 03/07/2017 quy-dinh-giam-muc-dong-gop-cua-doi-tuong-tu-nguyen-duoc-tiep-nhan-quan-ly-cham-soc-dieu-tri-nuoi-duong-tai-cac-co-so-btxh-cong-lap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
14/2017/QĐ-UBND QĐ về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 25/05/2017 qd-ve-viec-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
342/2016/TT-BTC Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước 30/12/2016 thong-tu-so-3422016tt-btc-ngay-30122016-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-1632016nd-cp-ngay-21122016-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-ngan-sach-nha-nuoc
141/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 10/10/2016 nghi-dinh-quy-dinh-co-che-tu-chu-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-trong-linh-vuc-su-nghiep-kinh-te-va-su-nghiep-khac
324/2016/TT-BTC Thông tư quy định Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước 21/12/2016 thong-tu-quy-dinh-he-thong-muc-luc-ngan-sach-nha-nuoc
19/2017/TT-BTC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 28/02/2017 thong-tu-quy-dinh-viec-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-ngan-sach-nha-nuoc-cho-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-thi-hanh-phap-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh
83/KH-DVVL Kế hoạch triển khai tiếp nhận đăng ký tham dự thi tiếng Hàn Quốc năm 2017 theo chương trình EPS 30/03/2017 ke-hoach-trien-khai-tiep-nhan-dang-ky-tham-du-thi-tieng-han-quoc-nam-2017-theo-chuong-trinh-eps
415/LĐTBXH-VLATLĐ Rà soát danh sách người lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đến 31/1/2017 28/03/2017 ra-soat-danh-sach-nguoi-lao-dong-dang-cu-tru-bat-hop-phap-tai-han-quoc-den-3112017
362/LĐTBXH-VLATLĐ Hướng dẫn Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 20/03/2017 huong-dan-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-lan-thu-1-nam-2017
13/KH-VLATVSLĐ Kế hoạch Triển khai tháng hành động về An toàn, Vệ sinh Lao động lần Thứ 1, năm 2017 tỉnh Ninh Bình 21/02/2017 ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-lan-thu-1-nam-2017-tinh-ninh-binh
513/KBNB-KSC V/v thời hạn chi Ngân sách nhà nước và tiếp nhận hồ sơ kiểm soát chi năm 2016 26/12/2016 vv-thoi-han-chi-ngan-sach-nha-nuoc-va-tiep-nhan-ho-so-kiem-soat-chi-nam-2016
2441/STC-HCSN Hướng dẫn về việc lập, giao, chấp hành dự toán và quyết toán Ngân sách nhà nước tại các đơn vị dự toán cấp tỉnh 19/12/2016 huong-dan-ve-viec-lap-giao-chap-hanh-du-toan-va-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tai-cac-don-vi-du-toan-cap-tinh
1701/LĐTBXH-VLATLĐ Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động và tai nạn lao động năm 2016 06/12/2016 bao-cao-ve-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-va-tai-nan-lao-dong-nam-2016
1731/LĐTBXH-VLATLĐ Báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài năm 2016 và đăng ký nhu cầu sử dụng lao động người nước ngooài năm 2017 07/12/2016 bao-cao-tinh-hinh-su-dung-lao-dong-nguoi-nuoc-ngoai-nam-2016-va-dang-ky-nhu-cau-su-dung-lao-dong-nguoi-nuoc-ngooai-nam-2017
1763/LĐTBXH-VLATLĐ Quản lý thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt và huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động. 12/12/2016 quan-ly-thiet-bi-vat-tu-co-yeu-cau-nghiem-ngat-va-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong
1008/TTLĐNN-TCLĐ Thông báo kết quả thi tiếng Hàn ngành Ngư nghiệp và Hướng dẫn đăng ký kiểm tra tay nghề đánh giá năng lực 30/11/2016 thong-bao-ket-qua-thi-tieng-han-nganh-ngu-nghiep-va-huong-dan-dang-ky-kiem-tra-tay-nghe-danh-gia-nang-luc
1611/LĐTBXH-VLATLĐ Thông báo thời gian và địa điểm thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp năm 2016 16/11/2016 thong-bao-thoi-gian-va-dia-diem-thi-tieng-han-nganh-ngu-nghiep-nam-2016
1443/LĐTBXH--VLATLĐ Thông báo kết quả kỳ thi tiếng hàn lần thứ 11 và hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự tuyển 21/10/2016 thong-bao-ket-qua-ky-thi-tieng-han-lan-thu-11-va-huong-dan-lam-ho-so-dang-ky-du-tuyen
900/TTLĐNN-TCLĐ Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 và hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự tuyển 17/10/2016 thong-bao-ket-qua-ky-thi-tieng-han-lan-thu-11-va-huong-dan-lam-ho-so-dang-ky-du-tuyen
4047/LĐTBXH-QLLĐNN v/v đối tượng dự thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp năm 2016 14/10/2016 vv-doi-tuong-du-thi-tieng-han-nganh-ngu-nghiep-nam-2016
1386/LĐTBXH-VLATLĐ Phối hợp thông báo đăng ký dự thi tuyển Lao động ngành ngư nghiệp theo chương trình EPS 11/10/2016 phoi-hop-thong-bao-dang-ky-du-thi-tuyen-lao-dong-nganh-ngu-nghiep-theo-chuong-trinh-eps
40/KH-LĐTBXH-VLATLĐ Kế hoạch Triển khai tiếp nhận đăng ký dự thi cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn quốc trong ngành ngư nghiệp theo chương trình ÉP 10/10/2016 ke-hoach-trien-khai-tiep-nhan-dang-ky-du-thi-cho-nguoi-lao-dong-co-nguyen-vong-di-lam-viec-tai-han-quoc-trong-nganh-ngu-nghiep-theo-chuong-trinh-ep
1801/STC-QLNS Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg 30/09/2016 kinh-phi-mua-the-bhyt-cho-doi-tuong-theo-quyet-dinh-so-622011qd-ttg
837/TTLĐNN-TCLĐ Thông báo thời gian và địa điểm thi tiếng Hàn ngày 08 và 09/10/2016 29/09/2016 thong-bao-thoi-gian-va-dia-diem-thi-tieng-han-ngay-08-va-09102016
1011/LĐTBXH-PCTNXH Triển khai thực hiện Nghị định số 90/2016/NĐ/CP 01/07/2016 trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-902016ndcp
173/LĐTBXH-PCTNXH Triển khai thực hiện Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ Tư Pháp 26/02/2016 trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-192015tt-btp-ngay-28122015-cua-bo-tu-phap
440/LĐTBXH-PCTNXH Triển khai thực hiện Nghị định số 26/2016/NĐ/CP của Chính phủ 20/04/2016 trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-262016ndcp-cua-chinh-phu
07/KH-LĐTBXH-PCTNXH Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2016 30/03/2016 ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-ho-tro-nan-nhan-bi-mua-ban-nam-2016
20/KH-BCĐ Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2016 08/06/2016 ke-hoach-phong-chong-mai-dam-nam-2016
45/KH-UBND Kế hoạch Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 25/05/2016 ke-hoach-phong-chong-mai-dam-giai-doan-2016-2020
35/KH-BCĐ Kế hoạch Thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 17/03/2016 ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-phong-chong-mua-ban-nguoi-giai-doan-2016-2020
36/KH-BCĐ Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2016 17/03/2016 ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-phong-chong-mua-ban-nguoi-nam-2016
1221/LĐTBXH-NCC Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ 09/09/2016 tro-cap-tho-cung-liet-sy
20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ 30/06/2016 huong-dan-kham-giam-dinh-benh-tat-di-dang-di-tat-co-lien-quan-den-phoi-nhiem-voi-chat-doc-hoa-hoc-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khang-chien-va-con-de-cua-ho
1036/LĐTBXH-VLATVSLĐ Thông báo đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc lần thứ 11 theo chương trình EPS 04/08/2016 thong-bao-dang-ky-du-thi-tieng-han-quoc-lan-thu-11-theo-chuong-trinh-eps
1097/LĐTBXH-VP Triển khai sáng kiến cấp tỉnh 15/08/2016 trien-khai-sang-kien-cap-tinh
1034/LĐTBXH-BTXH Triển khai, thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC 04/08/2016 trien-khai-thuc-hien-thong-tu-lien-tich-so-062016ttlt-bldtbxh-btc
733/HD-LĐTBXH Hướng dẫn Quy trình xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo 06/06/2016 huong-dan-quy-trinh-xet-duyet-bo-sung-ho-ngheo-ho-can-ngheo
897/HD-SLĐTBXH Hướng dẫn tạm thời Phương pháp đánh giá, lập hồ sơ, thẩm định kết quả đạt chuẩn tiêu chí Hộ nghèo và Lao động có việc làm thường xuyên áp dụng đối với xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh NB 08/07/2016 huong-dan-tam-thoi-phuong-phap-danh-gia-lap-ho-so-tham-dinh-ket-qua-dat-chuan-tieu-chi-ho-ngheo-va-lao-dong-co-viec-lam-thuong-xuyen-ap-dung-doi-voi-xa-xay-dung-nong-thon-moi-tren-dia-ban-tinh-nb
917/SLĐTBXH-SYT Rà soát, cấp thẻ BHYT cho người dân đang sinh sống tại các thôn đặc biệt khó khăn diện Chương trình 135, năm 2016 12/07/2016 ra-soat-cap-the-bhyt-cho-nguoi-dan-dang-sinh-song-tai-cac-thon-dac-biet-kho-khan-dien-chuong-trinh-135-nam-2016
32/LĐTBXH-VLATLĐ Kế hoạch triển khai tiếp nhận đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn Quốc lần thứ 11 theo chương trình EPS 04/08/2016 ke-hoach-trien-khai-tiep-nhan-dang-ky-tham-du-ky-thi-tieng-han-quoc-lan-thu-11-theo-chuong-trinh-eps
940/LĐTBXH-VLATLĐ v/v Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản 15/07/2016 vv-tuyen-chon-thuc-tap-sinh-di-thuc-tap-ky-thuat-tai-nhat-ban
939/LĐTBXH-VLATLĐ V/V phối hợp tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản 15/07/2016 vv-phoi-hop-tuyen-chon-thuc-tap-sinh-di-thuc-tap-ky-thuat-tai-nhat-ban
879/CV-LĐTBXH-VP Giới thiệu và sử dụng Cổng thông tin điện tử Sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình 06/07/2016 gioi-thieu-va-su-dung-cong-thong-tin-dien-tu-so-lao-dong-tbxh-tinh-ninh-binh
740/HD-LĐTBXH-NCC Hướng dẫn Hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/2016 06/06/2016 huong-dan-hoat-dong-ky-niem-69-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy-2772016
696/LĐTBXH-VL Triển khai thực hiện nghị định số 11/2016/NĐ-CP 30/05/2016 trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-112016nd-cp
669/LĐTBXH-BTXH V/v báo cáo kết quả thực hiện thí điểm nuôi dưỡng đối tượng xã hội tự nguyện và dự toán mức thu phí nuôi dưỡng 25/05/2016 vv-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-thi-diem-nuoi-duong-doi-tuong-xa-hoi-tu-nguyen-va-du-toan-muc-thu-phi-nuoi-duong
467/LĐTBXH-BTXH V/v rà soát, cấp thẻ BHYT cho người đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn diện Chương trình 135 và người dân tộc thiểu số các xã có điều kiện KT - XH khó khăn 22/04/2016 vv-ra-soat-cap-the-bhyt-cho-nguoi-dang-sinh-song-tai-cac-xa-dac-biet-kho-khan-dien-chuong-trinh-135-va-nguoi-dan-toc-thieu-so-cac-xa-co-dieu-kien-kt-xh-kho-khan
639/LĐTBXH-BTXH V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách bảo trợ xã hội 6 tháng đầu năm 2016 20/05/2015 vv-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-chinh-sach-bao-tro-xa-hoi-6-thang-dau-nam-2016
431/LĐTBXH-VP V/v tăng cường tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu quốc hội, HĐND các cấp 15/04/2016 vv-tang-cuong-tuyen-truyen-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-hdnd-cac-cap
482/LĐTBXH-VP V/v báo cáo đánh giá thực trạng, xây dựng định hướng kế hoạch đào tạo cán bộ giai đoạn 2016- 2025 27/04/2016 vv-bao-cao-danh-gia-thuc-trang-xay-dung-dinh-huong-ke-hoach-dao-tao-can-bo-giai-doan-2016-2025
498/LĐTBXH-VP V/v xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2017 28/04/2016 vv-xay-dung-ke-hoach-bien-che-nam-2017
583/LĐTBXH-VP V/v tổng rà soát tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động 11/05/2016 vv-tong-ra-soat-to-chuc-bo-may-bien-che-va-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-lao-dong
345/BCĐ-LĐTBXH V/v báo cáo kết quả thực hiện Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN năm 2016 01/04/2016 vv-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-tuan-le-quoc-gia-atvsld-pccn-nam-2016
420/LĐTBXH-VL V/v thông báo danh sách các doanh nghiệp chuyên doanh xuất khẩu lao động được tuyển dụng lao động tại tỉnh 14/04/2016 vv-thong-bao-danh-sach-cac-doanh-nghiep-chuyen-doanh-xuat-khau-lao-dong-duoc-tuyen-dung-lao-dong-tai-tinh
421/LĐTBXH-LĐTL V/v đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động 14/04/2016 vv-don-doc-huong-dan-thuc-hien-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong
337/LĐTBXH-NCC V/v rà soát hoàn thành thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg 30/03/2016 vv-ra-soat-hoan-thanh-thuc-hien-quyet-dinh-so-622011qd-ttg
569/LĐTBXH-NCC V/v đề nghị cấp Bằng TQGC liệt sỹ 10/05/2016 vv-de-nghi-cap-bang-tqgc-liet-sy
348/LĐTBXH-DN V/v báo cáo kết quả tuyển sinh học nghề, kết quả HSSV tốt nghiệp năm 2015 và kế hoạch tuyển sinh năm 2016 01/04/2016 vv-bao-cao-ket-qua-tuyen-sinh-hoc-nghe-ket-qua-hssv-tot-nghiep-nam-2015-va-ke-hoach-tuyen-sinh-nam-2016
428/LĐTBXH-DN V/v đăng ký cử giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng lớp sư phạm dạy nghề 15/04/2016 vv-dang-ky-cu-giao-vien-tham-gia-lop-boi-duong-lop-su-pham-day-nghe
643/LĐTBXH-DN V/v triển khai công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề và báo cáo tình hình thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2016 20/04/2016 vv-trien-khai-cong-tac-tu-kiem-dinh-chat-luong-day-nghe-va-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-tu-kiem-dinh-chat-luong-day-nghe-nam-2016
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình