Thứ bảy, 16/02/2019
Tư liệu Hồ Chí Minh Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Thủ tục hành chính

Lĩnh vực Lao động tiền lương - BHXH

STT Số ký hiệu/VB Trích yếu nội dung VB Ngày ban hành
1789/LĐTBXH-LĐTL V/v Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019 30/11/2018 vv-huong-dan-thuc-hien-muc-luong-toi-thieu-vung-nam-2019
1693/LĐTBXH-LĐTL vv Báo cáo Chi trả tiền lương năm 2018, tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2019 30/11/2018 vv-bao-cao-chi-tra-tien-luong-nam-2018-tien-thuong-tet-nguyen-dan-nam-2019
68/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn Thực hiện các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 19/01/2018 huong-dan-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-luat-bao-hiem-xa-hoi-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-ngay-01012018
1846/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của chính phủ 13/12/2017 huong-dan-thuc-hien-muc-luong-toi-thieu-vung-quy-dinh-tai-nghi-dinh-1412017nd-cp-ngay-07122017-cua-chinh-phu
1782/LĐTBXH-LĐTL Vv Báo cáo nhanh tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động 06/12/2017 vv-bao-cao-nhanh-tinh-hinh-tien-luong-tien-thuong-doi-voi-nguoi-lao-dong
1601/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn Thực hiện bảo hiểm xã hội đối với công an cấp xã 02/11/2017 huong-dan-thuc-hien-bao-hiem-xa-hoi-doi-voi-cong-an-cap-xa
1263/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 diều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 05/09/2017 huong-dan-thuc-hien-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hang-thang-quy-dinh-tai-cac-khoan-123-va-khoan-8-dieu-1-nghi-dinh-so-762017nd-cp-ngay-3062017
1910/LĐTBXH-LĐTL Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp 28/12/2016 thong-bao-ket-qua-kiem-tra-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-lao-dong-tai-cac-doanh-nghiep
1909/LĐTBXH-LĐTL Báo cáo tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng tết năm 2017 28/12/2016 bao-cao-tinh-hinh-tien-luong-nam-2016-va-ke-hoach-thuong-tet-nam-2017
1663/LĐTBXH-LĐTL Báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2016 và Kế hoạch thưởng Tết năm 2017 29/11/2016 bao-cao-nhanh-tinh-hinh-tien-luong-nam-2016-va-ke-hoach-thuong-tet-nam-2017
1664/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn Thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính Phủ 29/11/2016 huong-dan-thuc-hien-muc-luong-toi-thieu-vung-quy-dinh-tai-nghi-dinh-1532016nd-cp-ngay-14112016-cua-chinh-phu
HĐLD/2016 Mẫu Hợp đồng lao động năm 2016 15/11/2016 mau-hop-dong-lao-dong-nam-2016
1284/LĐTBXH-LĐTL&BHXH Triển khai Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 19/09/2016 trien-khai-thong-tu-so-232016tt-bldtbxh-ngay-1572016-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
1283/LĐTBXH-LĐTL&BHXH Đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 19/09/2016 don-doc-chi-dao-thuc-hien-luat-bao-hiem-xa-hoi-nam-2014
960/HD-LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ 18/07/2016 huong-dan-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-so-tai-noi-lam-viec-theo-nghi-dinh-602013nd-cp-ngay-1962013-cua-chinh-phu
635/LDTBXH-LDTL Xây dựng và đăng ký Nội quy lao động, thông báo Thỏa ước lao động tập thể. 20/05/2016 xay-dung-va-dang-ky-noi-quy-lao-dong-thong-bao-thoa-uoc-lao-dong-tap-the
709/LĐTBXH-LĐTL Báo cáo tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Bộ luật Lao động năm 2012 01/06/2016 bao-cao-tong-ket-danh-gia-thuc-tien-thi-hanh-bo-luat-lao-dong-nam-2012
480/LĐTBXH-LĐTL V/v hướng dẫn xây dựng Phương án sử dụng lao động đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa 27/04/2016 vv-huong-dan-xay-dung-phuong-an-su-dung-lao-dong-doi-voi-doanh-nghiep-thuc-hien-co-phan-hoa
516/LĐTBXH-LĐTL V/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng 29/04/2016 vv-danh-gia-tinh-hinh-thuc-hien-va-ra-soat-dia-ban-ap-dung-muc-luong-toi-thieu-vung
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình