Menu Left

Lĩnh vực BVCSTE

STT Số ký hiệu/VB Trích yếu nội dung VB Ngày ban hành
162/LĐTBXH-BVCSTE V/v lựa chọn trẻ em dự chương trình "Gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2016" 24/02/2016 vv-lua-chon-tre-em-du-chuong-trinh-gap-mat-tre-em-co-hoan-canh-dac-biet-nam-2016
640/LĐTBXH-BVCSTE&BĐG V/v khảo sát trẻ em là con của phụ nữ Việt nam kết hôn với người nước ngoài trở về sinh sống tại địa phương 20/05/2016 vv-khao-sat-tre-em-la-con-cua-phu-nu-viet-nam-ket-hon-voi-nguoi-nuoc-ngoai-tro-ve-sinh-song-tai-dia-phuong
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình