Thứ bảy, 25/06/2022
Tin nổi bật

Hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Thứ năm, 15/06/2017

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 03/9/2016 của Chính phủ phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2016, văn bản số 205/LĐTBXH-TCDN ngày 18/01/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và Công văn số 48/UBND-VP6 ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp.

Triển khai Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 và thực hiện Kết luận 51-KL/TW

Thứ năm, 15/06/2017

(GD&TĐ) - Ngày 23/1, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 6 điểm cầu của cả nước về triển khai Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 và thực hiện Kết luận số 51 - KL/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TƯ Đảng.

Tuyển sinh Đào tạo Liên thông ngành: Kế toán - Hệ: Vừa làm vừa học

Thứ năm, 15/06/2017

Tuyển sinh Đào tạo Liên thông ngành: Kế toán - Hệ: Vừa làm vừa học

Tin mới

Dữ liệu đang được cập nhật