Thứ năm, 24/09/2020
Chào mừng bạn đến với Website

Hình ảnh hoạt động

STT Số ký hiệu/VB Trích yếu nội dung VB Ngày ban hành
1 Mẫu phiếu đề xuất 14-03-2018 Tải về mau-phieu-de-xuat
1 Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ không lương 14-03-2018 Tải về mau-don-xin-nghi-viec-rieng-nghi-om-nghi-thai-san-nghi-khong-luong
1 Mẫu dự trù kinh phí 14-03-2018 Tải về mau-du-tru-kinh-phi