Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ tư, 29/06/2022
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai, 12/04/2021

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Sở tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

 

Hằng năm, Đảng ủy, lãnh đạo Sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ động ban hành nhiều văn bản để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; quan tâm lựa chọn những vấn đề đột phá, những nhiệm vụ quan trọng; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân, trong đó xác định rõ lộ trình thực hiện để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng ủy; đồng thời ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa và quyết liệt chỉ đạo tổ chức thực hiện, do đó nhiều chỉ tiêu, kế hoạch của ngành đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, cụ thể như:

Thực hiện đồng bộ các giải pháp từng bước nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đầu tư theo hướng tập trung vào các nghề trọng điểm, gắn với nhu cầu của thị trường lao động; chủ động ban hành và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề; tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp bằng nhiều hình thức đa dạng, mang lại hiệu quả. Cơ cấu ngành nghề đào tạo từng bước được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nông thôn tham gia học nghề. Kết quả từ năm 2016 đến nay, đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề cho trên 86.000 lao động; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề năm 2020 đạt 55%.

Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, giải pháp tạo việc làm và chính sách phát triển thị trường lao động, tham mưu ban hành và triển khai có hiệu quả Đề án xuất khẩu lao động, du học nghề. Kết quả: Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 100 nghìn lao động, trong đó giải quyết việc làm thông qua xuất khẩu lao động đạt trên 6.000 người, trung bình mỗi năm đưa trên 1.200 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, cải thiện quan hệ lao động và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh đảm bảo quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng và phát triển.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, đời sống người có công ngày càng được nâng lên: Chỉ đạo, giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận, giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ, không để hồ sơ đủ điều kiện tồn đọng, kéo dài. Thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho trên 23 nghìn người có công và thân nhân đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Hằng năm tổ chức thăm, tặng quà cho người có công và thân nhân liệt sĩ nhân dịp Lễ, Tết. Đặc biệt Sở đã tham mưu cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/NQ-BCSĐ ngày 08/01/2019 về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác người có công, giảm nghèo bền vững; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 27/05/2020 quy định chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, đến nay 100% hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng thoát nghèo.

Với chức năng là cơ quan thường trực của tỉnh trong công tác giảm nghèo, Sở đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều Nghị quyết, chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo. Việc triển khai thực hiện sâu rộng các chính sách giảm nghèo đã tạo môi trường và điều kiện cho người nghèo được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản để vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước nâng mức sống của nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giầu nghèo giữa các vùng, các khu vực và giữa các nhóm hộ nghèo với các nhóm hộ giàu, hạn chế số hộ tái nghèo. Do đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm nhanh, trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 5,77%, hộ cận nghèo 6,49% năm 2016 xuống còn 1,87% và 3,15% năm 2020.

Cùng với đó, đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội tại cộng đồng như: Hỗ trợ 100% kinh phí mua BHYT cho 6.128 người từ đủ 75 tuổi đến 79 tuổi; hỗ trợ 507 tấn gạo cho 7.200 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có nguy cơ thiếu đói trong các dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt; hỗ trợ 3.865 con bê giống cho hộ nghèo theo Chương trình quà tặng của Quỹ Thiện tâm, Tập đoàn VinGroup. Hằng năm tham mưu, tổ chức tốt các đoàn thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Lễ, Tết đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; tổ chức chi trả trợ cấp hằng tháng cho trên 46 nghìn đối tượng BTXH ngoài cộng đồng đảm bảo đúng, đủ, kịp thời; quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội đảm bảo an toàn, chu đáo. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới tiếp tục được Đảng ủy, lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo có hiệu quả.

Trong đợt cao điểm phòng, chống đại dịch Covid – 19 vừa qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình lao động, việc làm, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ, cung ứng, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời do ảnh hưởng của dịch, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân. Đặc biệt, Sở đã chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố tập trung triển khai nghiêm túc và nhanh chóng thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15 ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời rà soát, thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các Quyết định phê duyệt danh sách các nhóm đối tượng được hỗ trợ. Đến nay, đã hoàn thành việc hỗ trợ cho 100.376 đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và 10.853 người lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 theo với tổng kinh phí trên 130 tỷ đồng.

  Có thể khẳng định việc thực hiện Chỉ thị 05 đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm, nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; từ đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành.

Tin bài: Phương Thảo

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử