Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ tư, 29/06/2022
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Tổng hợp - Báo cáo

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 2021

Thứ hai, 14/02/2022
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 2021

Báo cáo kê khai và tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021.

Thứ sáu, 11/02/2022
Báo cáo số 207/SLĐTBXH-KHTC ngày 11/2/2022 V/v Báo cáo kê khai và tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021.

Báo cáo thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2022 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Thứ ba, 08/02/2022
Báo cáo số 193/SLĐTBXH-KHTC ngày 08/2/2022 V/v Báo cáo thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2022 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

V/v báo cáo công khai quyết toán NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

Thứ năm, 23/12/2021
Báo cáo số 2447/SLĐTBXH-KHTC ngày 23/12/2021 V/v báo cáo công khai quyết toán NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công tháng 12/2021

Thứ năm, 09/12/2021
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công tháng 12/2021

Báo cáo công khai thực hiện dự toán NSNN quý III và 9 tháng năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Thứ sáu, 12/11/2021
Công văn số 2099/SLĐTBXH ngày 12/11/2021 v/v Báo cáo công khai thực hiện dự toán NSNN quý III và 9 tháng năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Báo cáo thực hiện công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở và Trường TCKT-KT&DL

Thứ năm, 09/09/2021
Báo cáo số 1621/SLĐTBXH-KHTC ngày 09/9/2021 V/v báo cáo thực hiện công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở và Trường TCKT-KT&DL

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công tháng 8/2021

Thứ ba, 31/08/2021
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công tháng 8/2021

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công tháng 8/2022

Chủ nhật, 29/08/2021
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công tháng 8/2022

Báo cáo thực hiện công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động – TB&XH

Thứ sáu, 20/08/2021
Báo cáo số 1468/SLĐTBXH-KHTC ngày 19/8/2021 v/v Báo cáo thực hiện công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động – TB&XH

Báo cáo Công khai thực hiện dự toán NSNN quý II và 6 tháng năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

Thứ sáu, 09/07/2021
Công văn số 1111/SLĐTBXH ngày 09/7/2021 V/v công khai thực hiện dự toán NSNN quý II và 6 tháng năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

Báo cáo thực hiện công khai giảm dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

Thứ sáu, 09/07/2021
Công văn số 1110/SLĐTBXH-KHTC ngày 09/7/2021 V/v thực hiện công khai giảm dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

Công khai tình hình đầu tư mua sắm, giao thuê tài sản công tháng 6/2021

Thứ năm, 10/06/2021
Công khai tình hình đầu tư mua sắm, giao thuê tài sản công tháng 6/2021

Công khai xử lý tài sản công

Thứ sáu, 30/04/2021
Công khai xử lý tài sản công

Công khai xử lý tài sản công

Thứ sáu, 30/04/2021
Công khai xử lý tài sản công

Báo cáo thực hiện công khai bổ sung dự toán NSNN Quý I năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Thứ sáu, 02/04/2021
Báo cáo số 383/SLĐTBXH- KHTC ngày 02/4/2021 v/v Báo cáo thực hiện công khai bổ sung dự toán NSNN Quý I năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Công khai tình hình đầu tư, xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công tháng 3 năm 2021

Thứ tư, 10/03/2021
Công khai tình hình đầu tư, xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công tháng 3 năm 2021

Công khai tình hình đầu tư mua sắm tài sản công tháng 3/2021

Thứ hai, 08/03/2021
Công khai tình hình đầu tư mua sắm tài sản công tháng 3/2021

Báo cáo thực hiện công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Thứ năm, 25/02/2021
Báo cáo số 191/SLĐTBXH-KHTC ngày 24/02/2021 v/v Báo cáo thực hiện công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Báo cáo thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Thứ sáu, 29/01/2021
Báo cáo số 115/LĐTBXH-KHTC ngày 29/01/2021 về việc Báo cáo thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021

Thứ bảy, 19/12/2020
Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021

Kế hoạch mua sắm tập trung năm 2021

Thứ bảy, 19/12/2020
Kế hoạch mua sắm tập trung năm 2021

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Thứ hai, 17/02/2020
Thực hiện công văn số 678/UBND-VP5 ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc báo cáo thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Báo cáo đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi thường xuyên năm 2019

Thứ hai, 17/02/2020
Thực hiện công văn số 678/UBND-VP5 ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc báo cáo thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Báo cáo Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ

Thứ hai, 10/02/2020
Thực hiện Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính - Bộ nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước....

Báo cáo thực hiện việc minh bạch tài sản và thu nhập năm 2018

Thứ sáu, 15/03/2019
Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Ban hành chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018, ngành Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 08/03/2018
Căn cứ luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 25/12/2001
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử