Menu Left

Công tác Đảng

Đại hội Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 18/5/2020, Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội.

Đại hội điểm chi bộ Văn phòng Sở Nhiệm kỳ 2020-2022 Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, ngày 04 tháng 03 năm 2020, Đại hội điểm - chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2022 được tiến hành trọng thể tại Hội trường Sở LĐTBXH với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức học tập chuyên đề năm 2020

Ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”

Lễ Kết nạp Đảng viên mới năm 2019

Chiều ngày 12/12/2019, được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình, Chi bộ Văn phòng Sở đã tổ chức Lễ kết nạp đảng đối với quần chúng Lê Thị Lành.

Hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, thông báo của Bộ Chính trị (khóa XII)

Sáng ngày 01/7/2019, Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39- NQ/TW, Chỉ thị số 32- CT/TW, Thông báo số 53- TB/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW

Chiều ngày 14/5/2018, Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Chào mừng 87 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017)

Đảng Bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhiệt liệt chào mừng kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất toàn thể Cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động chung sức, chung lòng, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ và Lãnh đạo sở, vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy Ninh Bình về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 16/6/2016 của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Giấy triệu tập đảng viên dự hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 16/6/2016 của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tuyên truyền kỷ niệm 71 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9...

Tuyên truyền kỷ niệm 71 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9; tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn quốc và Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XI

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XI, nhằm tạo sự chuyển biến về "Nếp sống văn hóa công sở"

Thường xuyên Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thường xuyên Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình