Menu Left

Chi tiết bài viết

Chương trình hoạt động lễ hội Hoa Lư từ ngày 12 đến ngày 15/4/2019

Ngày đăng: 09/04/2019

Ngày 30/01/2019 Ban tổ chức Lễ hội Hoa Lư đã ban hành văn bản số 09/CTr-BTC về hoạt động lễ hội Hoa Lư từ ngày 12 đến ngày 15/4/2019 (tức ngày 08 đến ngày 11 tháng 3 năm Kỷ Hợi).

Cổng thông tin điện tử Sở Lao động TBXH xin được đăng tải toàn văn Chương trình.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình