Menu Left

Chi tiết bài viết

QĐ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và pháp lệnh Bà mẹ Việt Nam anh hùng, vốn đầu tư xây dựng

Ngày đăng: 31/12/2019

QĐ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và pháp lệnh BMVNAH, vốn đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán NSNN năm 2020 của Sở Lao động TBXH

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình