Menu Left

Thông báo

Kết luận về việc công dân tố cáo ông Phạm Văn Huynh làm giả hồ sơ để hưởng chế độ trợ cấp người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH

Ngày đăng: 13/06/2019

Tin liên quan

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình