Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ tư, 29/06/2022
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
 •  

  DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 THÁNG 5/2022

   

  Thứ

  Buổi

  Hoạt động

  Lãnh đạo Sở

  Phòng NV

  Hai

  (23/5)

  Sáng

  - Tham dự hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh khóa XV tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

  Giám đốc

   

  - Tham dự Lễ trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2021-2022 do Agribank tổ chức tại MTTQ tỉnh Ninh Bình

  PGĐ Lựu

   

  - Xét duyệt quyết toán kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2021 tại Phòng LĐTBXH huyện Yên Mô

  PGĐ Yên

  - Phòng KHTC

  - Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật LĐ, ATVSLĐ, BHXH và Công đoàn tại Công ty TNHH CN hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ

   

  - Thanh tra

  Chiều

  - Tham dự hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 tại Sở Tài chính

  PGĐ Tuyến

   

  - Xét duyệt quyết toán kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2021 tại Phòng LĐTBXH huyện Yên Mô

  PGĐ Yên

  - Phòng KHTC

  - Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật LĐ, ATVSLĐ, BHXH và Công đoàn tại Công ty TNHH CN hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ

   

  - Thanh tra

  Ba

  (24/5)

  Sáng

  - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Công nghiệp CHIA CHEN

  PGĐ Tuyến

  - Phòng LĐVL – GDNN

  (Đ/c Mạnh, Dương, Bằng)

  - Xét duyệt quyết toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2021 tại Phòng LĐTBXH huyện Nho Quan

  PGĐ Yên

  - Phòng KHTC

  - Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật LĐ, ATVSLĐ, BHXH và Công đoàn tại Công ty TNHH Hado FNC Vina

   

  - Thanh tra

  - Làm việc với TTPHCN tâm thần về chỉ tiêu nuôi dưỡng đối tượng tại Trung tâm

   

  - Phòng BTXH

  - Tổ chức hội nghị nâng cao nhận thức về công tác dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện phục hồi và phòng chống tái nghiện tại xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn

   

  - Phòng TE, PCTNXH

  (Đ/c Hằng, Nhung, Chương Son)

  Chiều

  - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Công nghiệp CHIA CHEN

  PGĐ Tuyến

  - Phòng LĐVL – GDNN

  (Đ/c Mạnh, Dương, Bằng)

  - Xét duyệt quyết toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2021 tại Phòng LĐTBXH huyện Nho Quan

  PGĐ Yên

  - Phòng KHTC

  - Tham dự hội nghị tại Bệnh viện Chỉnh hình và PHCN Tam Điệp

  PGĐ Yên

  Văn phòng (đ/c Ngọc)

  - Làm việc với TTPHCN tâm thần về chỉ tiêu nuôi dưỡng đối tượng tại Trung tâm

   

  - Phòng BTXH

  - Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật LĐ, ATVSLĐ, BHXH và Công đoàn tại Công ty TNHH Hado FNC Vina

   

  - Thanh tra

  Tư  (25/5)

  Sáng

  - Tham dự buổi làm việc giữa Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH với Ban đại biện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh tại UBND tỉnh

  Giám đốc

   

  - Tham dự hội nghị đối thoại với cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Nho Quan

  PGĐ Tuyến

  - Phòng BTXH

  - Phòng LĐVL – GDNN

  (Đ/c Ngọc)

  - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Công nghiệp Hạ Long CFG

  - Phòng LĐVL – GDNN

  (Đ/c Mạnh, Dương, Bằng)

  - Xét duyệt quyết toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2021 tại Phòng LĐTBXH huyện Yên Khánh

  PGĐ Yên

  - Phòng KHTC

  - Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật LĐ, ATVSLĐ, BHXH và Công đoàn tại Công ty TNHH May xuất khẩu Thiên Hà

   

  - Thanh tra

  Chiều

  - Tham dự hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 tại UBND tỉnh

  Giám đốc

   

  - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Công nghiệp Hạ Long CFG

  PGĐ Tuyến

  - Phòng LĐVL – GDNN

  (Đ/c Mạnh, Dương, Bằng)

  - Xét duyệt quyết toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2021 tại Phòng LĐTBXH huyện Yên Khánh

  PGĐ Yên

  - Phòng KHTC

  - Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật LĐ, ATVSLĐ, BHXH và Công đoàn tại Công ty TNHH May xuất khẩu Thiên Hà

   

  - Thanh tra

  Năm

  (26/5)

  Sáng

  - Tham dự hội nghị giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 tại ngân hàng CSXH tỉnh

  PGĐ Tuyến

   

  - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH cơ điện Ninh Bình

  - Phòng LĐVL – GDNN

  (Đ/c Mạnh, Dương, Bằng)

  - Thông báo Kết luận kiểm tra chính sách trợ giúp xã hội tại huyện Kim Sơn

  PGĐ Lựu

  - Phòng BTXH

  - Xét duyệt quyết toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2021 tại Phòng LĐTBXH huyện Gia Viễn

  PGĐ Yên

  - Phòng KHTC

  - Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật LĐ, ATVSLĐ, BHXH và Công đoàn tại Công ty TNHH ESMO VINA

   

  - Thanh tra

  - Tổ chức hội nghị nâng cao nhận thức về công tác dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện phục hồi và phòng chống tái nghiện tại xã Kim Hải, huyện Kim Sơn

   

  - Phòng TE, PCTNXH

  (Đ/c Hằng, Nhung, Chương, Son)

  Chiều

  - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH cơ điện Ninh Bình

  PGĐ Tuyến

  - Phòng LĐVL – GDNN

  (Đ/c Mạnh, Dương, Bằng)

  - Tham dự hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ tại Hội LHPN tỉnh

  PGĐ Lựu

   

  - Xét duyệt quyết toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2021 tại Phòng LĐTBXH huyện Gia Viễn

  PGĐ Yên

  - Phòng KHTC

  - Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật LĐ, ATVSLĐ, BHXH và Công đoàn tại Công ty TNHH ESMO VINA

   

  - Thanh tra

  Sáu (27/5)

  Sáng

  - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH YG VINA

  PGĐ Tuyến

  - Phòng LĐVL – GDNN

  (Đ/c Mạnh, Dương, Bằng)

  - Xét duyệt quyết toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2021 tại Phòng LĐTBXH thành phố Ninh Bình

  PGĐ Yên

  - Phòng KHTC

  - Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật LĐ, ATVSLĐ, BHXH và Công đoàn tại Công ty TNHH Creative New Material

   

  - Thanh tra

  Chiều

  - Giao ban công tác tuần

  Lãnh đạo Sở

  - Trưởng các phòng nghiệp vụ

  - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH YG VINA

  PGĐ Tuyến

  - Phòng LĐVL – GDNN

  (Đ/c Mạnh, Dương, Bằng)

  - Xét duyệt quyết toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2021 tại Phòng LĐTBXH thành phố Ninh Bình

  PGĐ Yên

  - Phòng KHTC

  - Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật LĐ, ATVSLĐ, BHXH và Công đoàn tại Công ty TNHH Creative New Material

   

  - Thanh tra

  Thứ bảy  - Chủ nhật 

  (28-29/5)

  - Thường trực cơ quan

   

  - Văn phòng