Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ sáu, 18/06/2021
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
 • DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 6/2021

  Thứ

  Buổi

  Hoạt động

  Lãnh đạo Sở

  Phòng NV

  Hai-Sáu

  (14/6)

  - Tham gia Đoàn thanh tra việc thực hiện CTMTQGGN và Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

   

   

  - Thanh tra

  - Phòng PCTNXH – BVCSTE: (Đ/c Son)

  - Phòng Người có công : (Đ/c Nghiêm)

  - Phòng GDNN:  (Đ/c Minh)

  - Phòng LĐVL – BHXH: (Đ/c Trung)

  Ba (15/6)

  Sáng

  - Thanh tra công tác quản lý lao động nước ngoài tại Công ty TNHH Chang Yang

   

  - Thanh tra: (Đ/c Dũng)

  - Phòng LĐVL – BHXH: (Đ/c Mạnh, Lưu)

  Chiều

  - Thanh tra công tác quản lý lao động nước ngoài tại Nhà thầu Flovel energy private limited – Công ty Xuân Thiện

   

  Làm việc với Đoàn chấm điểm thẩm định chỉ số cải cách thủ tục hành chính năm 2020 của tỉnh.

  PGĐ Lựu

  - Văn phòng: (Đ/c Ngọc, Ninh, Vui)

  - Phòng KHTC

  - Thanh tra

  Tư (16/6)

  Sáng

  - Thanh tra công tác quản lý lao động nước ngoài tại Nhà thầu C-Hope, Công ty xi măng Hướng Dương

   

  - Thanh tra (Đ/c Dũng)

  - Phòng LĐVL – BHXH: (Đ/c Mạnh, Lưu)

  Chiều

  - Thanh tra công tác quản lý lao động nước ngoài tại Công ty TNHH Hui Yao

   

  Năm

  (17/6)

  Sáng

  - Thanh tra công tác quản lý lao động nước ngoài tại Công ty TNHH chuyển phát nhanh Zto Việt Nam- CN Ninh Bình

   

  - Thanh tra: (Đ/c Dũng)

  - Phòng LĐVL – BHXH: (Đ/c Mạnh, Lưu)

  Chiều

  - Thanh tra công tác quản lý lao động nước ngoài tại Công ty CP May và Thương mại Kim Sơn

   

  Sáu

  (18/6)

  Sáng

  - Thanh tra công tác quản lý lao động nước ngoài tại Công ty TNHH ANTOI YEJI

   

  - Thanh tra: (Đ/c Dũng)

  - Phòng LĐVL – BHXH: (Đ/c Mạnh, Lưu)

  Chiều

  - Thanh tra công tác quản lý lao động nước ngoài tại Công ty TNHH Hải Hoàng

   

  Thứ bảy - Chủ nhật (19-20/6)

   

   

  - Văn phòng