Menu Left

DN Tuyển lao động đi XK

Doanh Nghiệp tư nhân Nguyễn Hồng Ngân

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học số 57/CN-SGDĐT ngày 26/7/2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cấp

Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 668/LĐTBXH-GP ngày 21/7/2015

Công ty cổ phần dịch vụ Liên kết Hà Nội

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 1088/LĐTBXH-GP ngày 30/01/2019

Công ty Cổ phần Nhân lực TTC Việt Nam

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 796/LĐTBXH-GP ngày 29/01/2016.

Công ty CP Thương mại và dịch vụ Tokai Việt Nhật - Chi nhánh Ninh Bình

Công ty CP Thương mại và dịch vụ Tokai Việt Nhật - Chi nhánh Ninh Bình - Xóm 1, Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình

Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Bảo Minh

Công ty cổ phần thương mại quốc tế Bảo Minh tuyển chọn lao động xuất khẩu tại tỉnh Ninh Bình đi làm việc ở Nhật Bản và Đài Loan

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình