Menu Left

DN Tuyển lao động đi XK

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 475/LĐTBXH-GP ngày 25/4/2015

Công ty Cổ phần phát triển giáo dục và nhân lực Quốc tế Bình Minh

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 1198/LĐTBXH-GP ngày 07/05/2019 do Bộ LĐTBXH cấp.

Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Hợp tác lao động (OLECO)

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 849/LĐTBXH-GP ngày 29/7/2016 do Bộ Lao động TBXH cấp.

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thịnh Long

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 386/LĐTBXH-GP ngày 25/01/2014 do Bộ LĐTBXH cấp.

Công ty cổ phần phát triển nhân lực kỹ thuật cao và du học Nhật Thành

Công ty cổ phần phát triển nhân lực kỹ thuật cao và du học Nhật Thành

Công ty cổ phần thương mại và phát triển Quốc tế IPM

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 1020/LĐTBXH-GP ngày 22/3/2018

Đã hết thời hạn tuyển dụng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Doanh Nghiệp tư nhân Nguyễn Hồng Ngân

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học số 57/CN-SGDĐT ngày 26/7/2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cấp

Đã hết thời hạn tuyển dụng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 668/LĐTBXH-GP ngày 21/7/2015

Đã hết thời hạn tuyển dụng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Công ty cổ phần dịch vụ Liên kết Hà Nội

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 1088/LĐTBXH-GP ngày 30/01/2019

Đã hết thời hạn tuyển dụng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Công ty Cổ phần Nhân lực TTC Việt Nam

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 796/LĐTBXH-GP ngày 29/01/2016.

Đã hết thời hạn tuyển dụng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Công ty CP Thương mại và dịch vụ Tokai Việt Nhật - Chi nhánh Ninh Bình

Công ty CP Thương mại và dịch vụ Tokai Việt Nhật - Chi nhánh Ninh Bình - Xóm 1, Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình

Đã hết thời hạn tuyển dụng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Bảo Minh

Công ty cổ phần thương mại quốc tế Bảo Minh tuyển chọn lao động xuất khẩu tại tỉnh Ninh Bình đi làm việc ở Nhật Bản và Đài Loan

Đã hết thời hạn tuyển dụng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Công ty Cổ phần phát triển nhân lực HVTC Quốc Tế

Đã hết thời hạn tuyển dụng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Công ty Cổ phần Đầu tư và nhân lực số 1 Hà Nội

Đã hết thời hạn tuyển dụng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Công ty cổ phần Quốc tế T&T Hà Nội

Đã hết thời hạn tuyển dụng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tổng công ty phát triển phát thanh truyền hình thông tin (EMICO.,JSC)

Đã hết thời hạn tuyển dụng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD

Đã hết thời hạn tuyển dụng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ QUINN HN

Đã hết thời hạn tuyển dụng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại hàng không

Đã hết thời hạn tuyển dụng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Công ty Cổ phần Thương mại và Cung ứng Việt Lực

Đã hết thời hạn tuyển dụng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển nhân lực Trí Đức

Đã hết thời hạn tuyển dụng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Chi nhánh số 1 - Công ty CP Xuất Nhập Khẩu C.I.P.CO

Đã hết thời hạn tuyển dụng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình