Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ tư, 29/06/2022
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY

I. BAN LÃNH ĐẠO SỞ: 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ninh Bình có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

 

1. Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở ;

+ Đồng chí: Lâm Xuân Phương  - Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0229 3896 966

 - Email: phuonglx.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

2. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

+ Đồng chí:   Nguyễn Hữu Tuyến  -  Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0229 3899 069

- Email: tuyennh.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

+ Đồng chí:  Lê Thị Lựu  -  Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0229 3899 828

- Email: luult.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

+ Đồng chí: Dương Viết Yên - Chức vụ: Phó giám đốc

- Điện thoại: 0229 3899 736

- Email: yendv.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHỆP VỤ:

1. Văn phòng:          -  Điện thoại: 0229 3874 856

+ Dương Anh Ngọc - Chánh Văn Phòng - Mail: ngocda.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

- Vũ Thị Phượng - Phó Chánh Văn phòng - Mail: phuongvt.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính             -  Điện thoại: 0229 3873 059

+  Phạm Thị Tuyết Mai - Chức vụ: Trưởng phòng - Mail:  maiptt.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

- Vũ Thị Kim Loan - Phó trưởng phòng - Mail: loanvtk.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

3. Thanh tra:                    -  Điện thoại:  0229 3874 853

+  Nguyễn Hữu Dũng - Chánh Thanh Tra - Mail: dungnh.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

- Lê Thị Thanh Hương - Phó chánh thanh tra - Mail: huongltt.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

4. Phòng Người có công:            -  Điện thoại: 0229 3874 852

+ Trần Thị Can - Chức vụ: Trưởng phòng - Mail: cantt.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

- Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng phòng - Mail: dungnt.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

- Trịnh Văn Thể - Phó Trưởng phòng -  Mail: thetv.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

5. Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp:       -  Điện thoại:  0229 3871 088 0229 3874 943

+ Lê Đức Mạnh - Trưởng phòng  - Mail: manhld.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

Vũ Đức Dương - Phó Trưởng phòng - Mail: duongvd.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

- Vũ Hồng Minh - Phó Trưởng phòng - Mail: minhvh.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

6. Phòng Bảo trợ xã hội:             -  Điện thoại: 0229 3874 855

+  Phạm Ngọc Phúc - Trưởng phòng - Mail: phucpn.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

- Nguyễn Minh Khoa - Phó Trưởng phòng - Mail: khoanm.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

7.  Phòng Phòng chống TNXH Bảo vệ và chăm sóc trẻ em:           -  Điện thoại:  0229 3882 021

- Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng - Mail: hangntt.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

- An Hồng Nhung - Phó trưởng phòng - Mail: nhungah.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

 

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ:

1 - Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan;

- Mail: dieuduongnhoquan.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

2 - Trung tâm Điều dưỡng Người có công

- Mail: dieuduongninhbinh.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

3 - Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội;

- Mail: baotroxahoinb.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

4 - Trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần;

- Mail: phuchoichucnang.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

5 - Cơ sở cai nghiện Ma túy.

- Mail: cainghiennb.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

6  - Bệnh viện Chỉnh hình vàPhục hồi chức năng Tam Điệp;

 - Mail:  chinhhinhtd.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

7 - Trung tâm Dịch vụ Việc làm;

- Mail: dichvuvieclam.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

8 - Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Du Lịch tỉnh Ninh Bình.

- Mail: trungcapktktdl.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử