Menu Left

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
Tổng số TTHC: 10

STT Số hiệu Tên thủ tục Ngày ban hành
QĐ 185/QĐ-UBND 02. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 26/03/2018 02-cham-dut-viec-cham-soc-thay-the-cho-tre-em
QĐ 185/QĐ-UBND 01. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em 26/03/2018 01-ap-dung-cac-bien-phap-can-thiep-khan-cap-hoac-tam-thoi-cach-ly-tre-em-khoi-moi-truong-hoac-nguoi-gay-ton-hai-cho-tre-em
458/QĐ-UBND Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội 24/08/2016 nghi-chiu-tang-cua-hoc-vien-tai-trung-tam-chua-benh-giao-duc-lao-dong-xa-hoi
458/QĐ-UBND Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội 24/08/2016 che-do-tham-gap-than-nhan-doi-voi-hoc-vien-tai-trung-tam-chua-benh-giao-duc-lao-dong-xa-hoi
458/QĐ-UBND Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội 24/08/2016 dua-nguoi-nghien-ma-tuy-nguoi-ban-dam-tu-nguyen-vao-cai-nghien-chua-tri-phuc-hoi-tai-trung-tam-chua-benh-giao-duc-lao-dong-xa-hoi
458/QĐ-UBND Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân 24/08/2016 de-nghi-cham-dut-hoat-dong-cua-co-so-ho-tro-nan-nhan
458/QĐ-UBND Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 24/08/2016 gia-han-giay-phep-thanh-lap-co-so-ho-tro-nan-nhan
458/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 24/08/2016 sua-doi-bo-sung-giay-phep-thanh-lap-co-so-ho-tro-nan-nhan
458/QĐ-UBND Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân 24/08/2016 cap-lai-giay-phep-thanh-lap-co-so-ho-tro-nan-nhan
458/QĐ-UBND Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân 24/08/2016 cap-giay-phep-thanh-lap-co-so-ho-tro-nan-nhan
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình