: :
Tư liệu Hồ Chí Minh

Lĩnh vực Dạy nghề

STT Số ký hiệu Tên thủ tục Ngày ban hành
458/QĐ-UBND Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp 24/08/2016 dang-ky-bo-sung-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-trinh-do-so-cap-doi-voi-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-va-doanh-nghiep
458/QĐ-UBND Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp 24/08/2016 dang-ky-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-trinh-do-so-cap-doi-voi-doanh-nghiep
458/QĐ-UBND Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp 24/08/2016 dang-ky-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-trinh-do-so-cap-doi-voi-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình