Menu Left

Tra cứu thông tin

Công ty Cổ phần Nhân lực TTC Việt Nam

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 796/LĐTBXH-GP ngày 29/01/2016.

Công ty CP Thương mại và dịch vụ Tokai Việt Nhật - Chi nhánh Ninh Bình

Công ty CP Thương mại và dịch vụ Tokai Việt Nhật - Chi nhánh Ninh Bình - Xóm 1, Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình

Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Bảo Minh

Công ty cổ phần thương mại quốc tế Bảo Minh tuyển chọn lao động xuất khẩu tại tỉnh Ninh Bình đi làm việc ở Nhật Bản và Đài Loan

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình