Menu Left

Lĩnh vực Người có công

STT Số hiệu Trích yếu Ban hành
1629/LĐTBXH-NCC Triển khai thực hiện nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ 07/11/2017 trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-1122017nd-cp-cua-chinh-phu
1309/LĐTBXH-NCC Tổng hợp kết quả rà soát hộ NCC là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ NCC có mức sống trung bình của người dân nơi cư trú 13/09/2017 tong-hop-ket-qua-ra-soat-ho-ncc-la-ho-ngheo-ho-can-ngheo-va-ho-ncc-co-muc-song-trung-binh-cua-nguoi-dan-noi-cu-tru
1230/LĐTBXH-NCC Vv Tổ chức đưa NCC đi điều dưỡng tập trung 25/08/2017 vv-to-chuc-dua-ncc-di-dieu-duong-tap-trung
1219/LĐTBXH-NCC Tuyên truyền về chương trình tài trợ xét nghiệm ADN xác định danh tính liệt sỹ 25/08/2017 tuyen-truyen-ve-chuong-trinh-tai-tro-xet-nghiem-adn-xac-dinh-danh-tinh-liet-sy
1165/LĐTBXH-NCC V/v Triển khai thực hiện Quyết nghị số 63/NQ-CP về chính sách hỗ trợ nhà ở với NCC với cách mạng 15/08/2017 vv-trien-khai-thuc-hien-quyet-nghi-so-63nq-cp-ve-chinh-sach-ho-tro-nha-o-voi-ncc-voi-cach-mang
1221/LĐTBXH-NCC Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ 09/09/2016 tro-cap-tho-cung-liet-sy
20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ 30/06/2016 huong-dan-kham-giam-dinh-benh-tat-di-dang-di-tat-co-lien-quan-den-phoi-nhiem-voi-chat-doc-hoa-hoc-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khang-chien-va-con-de-cua-ho
740/HD-LĐTBXH-NCC Hướng dẫn Hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/2016 06/06/2016 huong-dan-hoat-dong-ky-niem-69-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy-2772016
337/LĐTBXH-NCC V/v rà soát hoàn thành thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg 30/03/2016 vv-ra-soat-hoan-thanh-thuc-hien-quyet-dinh-so-622011qd-ttg
569/LĐTBXH-NCC V/v đề nghị cấp Bằng TQGC liệt sỹ 10/05/2016 vv-de-nghi-cap-bang-tqgc-liet-sy
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình