Menu Left

Tài liệu ISO
Tổng số TTHC: 79

STT Số hiệu Tên thủ tục Ngày ban hành
476/QĐ-LĐTBXH Về việc công bộ lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 05/11/2019 ve-viec-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008
507/QĐ-LĐTBXH vv Ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Lao động TBXH 31/10/2018 vv-ban-hanh-va-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012008-tai-so-lao-dong-tbxh
QT-BTXH 07 Quy trình gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật 25/10/2018 quy-trinh-gia-han-quyet-dinh-cong-nhan-co-so-san-xuat-kinh-doanh-co-tu-30-lao-dong-tro-len-la-nguoi-khuyet-tat
QT-BTXH-05 Quy trình cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động. 25/10/2018 quy-trinh-cap-lai-dieu-chinh-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-co-giay-phep-hoat-dong
QT-BTXH-04 Quy trình cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội 25/10/2018 quy-trinh-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi
QT-BTXH-03 Quy trình giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 25/10/2018 quy-trinh-giai-the-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap
QT-BTXH-02 Quy trình đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 25/10/2018 quy-trinh-dang-ky-thay-doi-noi-dung-giay-chung-nhan-dang-ky-thanh-lap-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap
QT-BTXH-01 Quy trình đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động 25/10/2018 quy-trinh-dang-ky-thanh-lap-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong
QT-LĐTL&BHXH-02 Quy trình Tiếp nhận Thỏa ước lao động 25/10/2018 quy-trinh-tiep-nhan-thoa-uoc-lao-dong
QT-LĐTL&BHXH-01 Quy trình đăng ký Nội quy lao động 25/10/2018 quy-trinh-dang-ky-noi-quy-lao-dong
QT-NCC-01 Quy trình Thực hiện giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động 25/10/2018 quy-trinh-thuc-hien-giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-dong-thoi-la-nguoi-huong-che-do-mat-suc-lao-dong
QT-NCC-02 Quy trình Giải quyết chế độ hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-che-do-huong-mai-tang-phi-tro-cap-mot-lan-khi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tu-tran
QT-NCC-03 Quy trình Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-tro-cap-tien-tuat-hang-thang-khi-nguoi-co-cong-tu-tran
QT-NCC-04 Quy trình Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân 25/10/2018 quy-trinh-huong-lai-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-hoac-than-nhan
QT-NCC-05 Quy trình Thực hiện giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ 25/10/2018 quy-trinh-thuc-hien-giai-quyet-che-do-uu-dai-doi-voi-than-nhan-liet-si
QT-NCC-06 Quy trình Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác 25/10/2018 quy-trinh-tro-cap-doi-voi-vo-hoac-chong-liet-si-lay-chong-hoac-vo-khac
QT-NCC-07 Quy trình Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-che-do-doi-voi-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-anh-hung-lao-dong-trong-thoi-ky-khang-chien
QT-NCC-08 Quy trình Thực hiện giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 25/10/2018 quy-trinh-thuc-hien-giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh
QT-NCC-09 Quy trình Giám định vết thương còn sót 25/10/2018 quy-trinh-giam-dinh-vet-thuong-con-sot
QT-NCC-10 Quy trình Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-dong-thoi-la-benh-binh
QT-NCC-11 Quy trình Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc
QT-NCC-12 Quy trình Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-con-de-cua-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc
QT-NCC-13 Quy trình Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-che-do-nguoi-hoat-dong-cach-mang-hoac-hoat-dong-khang-chien-bi-dich-bat-tu-day
QT-NCC-14 Quy trình Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-che-do-nguoi-hdkc-giai-phong-dan-toc-bao-ve-to-quoc-va-lam-nghia-vu-quoc-te
QT-NCC-15 Quy trình Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-che-do-nguoi-co-cong-giup-do-cach-mang
QT-NCC-16 Quy trình Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công 25/10/2018 quy-trinh-sua-doi-thong-tin-ca-nhan-trong-ho-so-nguoi-co-cong
QT-NCC-17 Quy trình Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 25/10/2018 quy-trinh-di-chuyen-ho-so-nguoi-co-cong-voi-cach-mang
QT-NCC-18 Quy trình Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-che-do-tro-cap-tho-cung-liet-si
QT-NCC-19 Quy trình Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-che-do-uu-dai-doi-voi-ba-me-viet-nam-anh-hung
QT-NCC-20 Quy trình Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ 25/10/2018 quy-trinh-thu-tuc-giam-dinh-lai-thuong-tat-do-vet-thuong-cu-tai-phat-va-dieu-chinh-che-do
QT-NCC-21 Quy trình Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 25/10/2018 quy-trinh-thuc-hien-che-do-tro-cap-mot-lan-doi-voi-than-nhan-nguoi-hoat-dong-khang-chien-giai-phong-dan-toc-bao-ve-to-quoc-va-lam-nhiem-vu-quoc-te-nguoi-co-cong-giup-do-cach-mang-da-chet
QT-NCC-22 Quy trình Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 25/10/2018 quy-trinh-thu-tuc-mua-bao-hiem-y-te-doi-voi-nguoi-co-cong-va-than-nhan
QT-NCC-23 Quy trình Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 25/10/2018 quy-trinh-thu-tuc-gioi-thieu-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc-di-giam-dinh-lai-ty-le-suy-giam-kha-nang-lao-dong
QT-NCC-24 Quy trình Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 25/10/2018 quy-trinh-xac-nhan-thuong-binh-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh-doi-voi-nguoi-bi-thuong-khong-thuoc-luc-luong-cong-an-quan-doi-trong-chien-tranh-tu-ngay-31121991-tro-ve-truoc-khong-con-giay-to
QT-NCC-25 Quy trình Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 25/10/2018 quy-trinh-bo-sung-tinh-hinh-than-nhan-trong-ho-so-liet-si
QT-NCC-26 Quy trình Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ 25/10/2018 quy-trinh-dinh-chinh-thong-tin-tren-bia-mo-liet-si
QT-NCC-27 Quy trình Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 25/10/2018 quy-trinh-lap-so-theo-doi-va-cap-phuong-tien-tro-giup-dung-cu-chinh-hinh
QT-NCC-28 Quy trình Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 25/10/2018 quy-trinh-thuc-hien-che-do-uu-dai-trong-giao-duc-dao-tao-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-con-cua-ho
QT-NCC-29 Quy trình Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ 25/10/2018 quy-trinh-ho-tro-di-chuyen-hai-cot-liet-si
QT-NCC-30 Quy trình Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cămpuchia 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-che-do-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-duoc-cu-lam-chuyen-gia-sang-giup-lao-campuchia
QT-NCC-31 Quy trình Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 25/10/2018 quy-trinh-giai-quyet-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-co-thanh-tich-tham-gia-khang-chien-da-duoc-tang-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-bang-khen-cua-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh
QT-NCC-32 Quy trình Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 25/10/2018 quy-trinh-tro-cap-mot-lan-doi-voi-thanh-nien-xung-phong-da-hoan-thanh-nhiem-vu-trong-khang-chien
QT-NCC-33 Quy trình Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 25/10/2018 quy-trinh-tro-cap-hang-thang-doi-voi-thanh-nien-xung-phong-da-hoan-thanh-nhiem-vu-trong-khang-chien
QT – DN - 19 Quy trình miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện 25/10/2018 quy-trinh-mien-nhiem-cach-chuc-hieu-truong-truong-trung-cap-cong-lap-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen
QT – DN - 18 Quy trình công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục 25/10/2018 quy-trinh-cong-nhan-hieu-truong-truong-trung-cap-tu-thuc
QT – DN - 17 Quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện 25/10/2018 quy-trinh-bo-nhiem-hieu-truong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen
QT – DN - 16 Quy trình thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục 25/10/2018 quy-trinh-thanh-lap-hoi-dong-quan-tri-truong-trung-cap-tu-thuc
QT – DN - 15 Quy trình cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện 25/10/2018 quy-trinh-cach-chuc-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen
QT – DN - 14 Quy trình miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện 25/10/2018 quy-trinh-mien-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen
QT–DN-13 Quy trình thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện 25/10/2018 quy-trinh-thanh-lap-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen
QT–DN–12 Quy trình miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh 25/10/2018 quy-trinh-mien-nhiem-cach-chuc-hieu-truong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QT–DN -11 Quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh 25/10/2018 quy-trinh-bo-nhiem-hieu-truong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QT–DN-10 Quy trình cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh 25/10/2018 quy-trinh-cach-chuc-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QT–DN-09 Quy trình miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh 25/10/2018 quy-trinh-mien-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QT–DN-08 Quy trình thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh 25/10/2018 quy-trinh-thanh-lap-hoi-dong-truong-bo-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QT–DN-07 Quy trình công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 25/10/2018 quy-trinh-cong-nhan-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc-hoat-dong-khong-vi-loi-nhuan
QT–DN-06 Quy trình miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục 25/10/2018 quy-trinh-mien-nhiem-giam-doc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-cong-lap-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc
QT–DN-05 Quy trình công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục 25/10/2018 quy-trinh-cong-nhan-giam-doc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc
QT–DN-04 Quy trình xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp 25/10/2018 quy-trinh-xac-nhan-mau-phoi-chung-chi-so-cap-mau-phoi-ban-sao-chung-chi-so-cap
QT – DN - 03 Quy trình đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp 25/10/2018 quy-trinh-dang-ky-bo-sung-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-trinh-do-so-cap-doi-voi-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-va-doanh-nghiep
QT – DN - 02 Quy trình đăng ký hoạt động GDNN trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp 25/10/2018 quy-trinh-dang-ky-hoat-dong-gdnn-trinh-do-so-cap-doi-voi-doanh-nghiep
QT – DN - 01 Quy trình đăng ký hoạt động GDNN trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp 25/10/2018 quy-trinh-dang-ky-hoat-dong-gdnn-trinh-do-so-cap-doi-voi-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep
501/QĐ-LĐTBXH Quy trình tiếp nhận Hồ sơ và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 25/10/2018 quy-trinh-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong
501/QĐ-LĐTBXH QĐ công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 25/10/2018 qd-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008
319/QĐ-LĐTBXH QĐ Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 15/10/2014 qd-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-90012008
300/QĐ-LĐTBXH QĐ Ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Lao động TBXH 19/09/2014 qd-ban-hanh-va-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012008-tai-so-lao-dong-tbxh
QT-VP 01 QT-VP 01 - Quy trình một cửa 19/09/2014 qt-vp-01-quy-trinh-mot-cua
QT-VP 02 QT-VP 02 - Quản lý công văn đi , đến 19/09/2014 qt-vp-02-quan-ly-cong-van-di-den
QT- VP 03 QT- VP 03 - Quản lý Tài sản công 19/09/2014 qt-vp-03-quan-ly-tai-san-cong
QT-VP 04 QT-VP 04 - Nhận xét đánh giá cán bộ, Công chức, Viên chức 19/09/2014 qt-vp-04-nhan-xet-danh-gia-can-bo-cong-chuc-vien-chuc
QT- VP 05 QT- VP 05 - Đo lường hài lòng của các tổ chức và công dân 19/09/2014 qt-vp-05-do-luong-hai-long-cua-cac-to-chuc-va-cong-dan
QT-TT 03 3. QT-TT 03 - Quy trình Tiếp dân 19/09/2014 3-qt-tt-03-quy-trinh-tiep-dan
QT-TT 01 5. QT-TT 01 - Quy trình Thanh Tra 19/09/2014 5-qt-tt-01-quy-trinh-thanh-tra
QT-TT 02 4. QT-TT 02 - Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo 19/09/2014 4-qt-tt-02-giai-quyet-khieu-nai-to-cao
QT-HT 05 5. QT-HT 05 - Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa 19/09/2014 5-qt-ht-05-kiem-soat-su-khong-phu-hop-va-hanh-dong-khac-phuc-phong-ngua
QT-HT 04 4. QT- HT 04 - Xem xét của Lãnh đạo 19/09/2014 4-qt-ht-04-xem-xet-cua-lanh-dao
QT-HT 03 3. QT-HT 03 - Đánh giá nội bộ 19/09/2014 3-qt-ht-03-danh-gia-noi-bo
QT-HT 02 2. QT-HT 02 - Kiểm soát hồ sơ 19/09/2014 2-qt-ht-02-kiem-soat-ho-so
QT-HT 01 1. QT-HT 01 - Quỳ Trình kiểm soát tài liệu 19/09/2014 1-qt-ht-01-quy-trinh-kiem-soat-tai-lieu
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình