Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ tư, 29/06/2022
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Tình hình thực hiện dự toán

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý III năm 2021

Thứ sáu, 01/10/2021
Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý III năm 2021

Công khai thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021

Thứ sáu, 01/10/2021
Công khai thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý III năm 2021

Thứ sáu, 01/10/2021
Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2021

V/v Công khai thực hiện dự toán NSNN Quý II và 06 tháng đầu năm 2021

Thứ sáu, 09/07/2021
Công văn số 1109/LĐTBXH - KHTC ngày 09/7/2021 V/v Công khai thực hiện dự toán NSNN Quý II và 06 tháng đầu năm 2021

Công khai thực hiện dự toán THu- Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

Thứ năm, 08/07/2021
Công khai thực hiện dự toán THu- Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

Công khai thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2021 của Văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc

Thứ sáu, 02/04/2021
Công văn số 383/LĐTBXH - KHTC ngày 02/4/2021 vv Báo cáo Công khai thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2021 của Văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý IV năm 2020

Thứ năm, 28/01/2021
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý IV năm 2020

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc tháng 12 năm 2020

Thứ ba, 05/01/2021
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc tháng 12 năm 2020

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc tháng 11 năm 2020

Thứ tư, 25/11/2020
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc tháng 11 năm 2020

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc tháng 10 năm 2020

Thứ ba, 27/10/2020
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc tháng 10 năm 2020

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý III năm 2020

Thứ năm, 24/09/2020
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý III năm 2020

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý II năm 2020

Thứ tư, 24/06/2020
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý II năm 2020

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý I năm 2020

Thứ ba, 24/03/2020
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý I năm 2020

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Tháng 12 năm 2019

Thứ sáu, 03/01/2020
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Tháng 12 năm 2019

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Tháng 11 năm 2019

Thứ hai, 25/11/2019
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Tháng 11 năm 2019

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý III năm 2019

Thứ tư, 25/09/2019
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý III năm 2019

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý II năm 2019

Thứ ba, 25/06/2019
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý II năm 2019

Công khai Thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý I năm 2019

Thứ sáu, 22/03/2019
Công khai Thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý I năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý III năm 2018

Thứ tư, 17/10/2018
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý III năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2018

Thứ hai, 09/07/2018
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2018

Thứ hai, 09/07/2018
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2018
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử