Menu Left

Quyết toán ngân sách

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Công khai Quyết toán NSNN năm 2017 của Sở LĐTBXH

Công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2017 của Sở LĐTBXH

Công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Ngành Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Ninh Bình

Căn cứ biên bản xét duyệt quyết toán năm 2017 ngày 15/6/2018 giữa Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình và Sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình