Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Lĩnh vực Người có công
808/QĐ-UBND
di-chuyen-hai-cot-liet-si-dang-an-tang-tai-nghia-trang-liet-si-di-noi-khac-theo-nguyen-vong-cua-dai-dien-than-nhan-hoac-nguoi-huong-tro-cap-tho-cung-liet-si
808/QĐ-UBND
cap-trich-luc-hoac-sao-ho-so-nguoi-co-cong-voi-cach-mang
808/QĐ-UBND
di-chuyen-ho-so-khi-nguoi-huong-tro-cap-uu-dai-thay-doi-noi-thuong-tru
808/QĐ-UBND
sua-doi-bo-sung-thong-tin-ca-nhan-trong-ho-so-nguoi-co-cong
808/QĐ-UBND

Hưởng lại chế độ ưu đãi

huong-lai-che-do-uu-dai
808/QĐ-UBND
giai-quyet-phu-cap-dac-biet-hang-thang-doi-voi-thuong-binh-co-ty-le-ton-thuong-co-the-tu-81-tro-len-benh-binh-co-ty-le-ton-thuong-co-the-tu-81-tro-len
808/QĐ-UBND
giai-quyet-che-do-ho-tro-de-theo-hoc-den-trinh-do-dai-hoc-tai-cac-co-so-giao-duc-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan
808/QĐ-UBND
giai-quyet-che-do-nguoi-co-cong-giup-do-cach-mang
808/QĐ-UBND
giai-quyet-che-do-nguoi-hoat-dong-khang-chien-giai-phong-dan-toc-bao-ve-to-quoc-va-lam-nghia-vu-quoc-te
808/QĐ-UBND
cong-nhan-va-giai-quyet-che-do-nguoi-hoat-dong-cach-mang-khang-chien-bao-ve-to-quoc-lam-nghia-vu-quoc-te-bi-dich-bat-tu-day
808/QĐ-UBND
cong-nhan-va-giai-quyet-che-do-con-de-cua-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc
808/QĐ-UBND
cong-nhan-va-giai-quyet-che-do-uu-dai-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc
808/QĐ-UBND
cong-nhan-va-giai-quyet-che-do-uu-dai-nguoi-hoat-dong-cach-mang
808/QĐ-UBND
cap-bo-sung-hoac-cap-lai-giay-chung-nhan-nguoi-co-cong-do-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-quan-ly-va-giay-chung-nhan-than-nhan-liet-si
808/QĐ-UBND
tiep-nhan-nguoi-co-cong-vao-co-so-nuoi-duong-dieu-duong-nguoi-co-cong-do-tinh-quan-ly
808/QĐ-UBND
lap-so-theo-doi-cap-phuong-tien-tro-giup-dung-cu-chinh-hinh-phuong-tien-thiet-bi-phuc-hoi-chuc-nang-doi-voi-truong-hop-dang-song-tai-gia-dinh-hoac-dang-duoc-nuoi-duong-tap-trung-tai-cac-co-so-nuoi-duong-dieu-duong-do-dia-phuong-quan-ly
808/QĐ-UBND
cong-nhan-doi-voi-nguoi-bi-thuong-trong-chien-tranh-khong-thuoc-quan-doi-cong-an
808/QĐ-UBND
giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-dang-huong-che-do-mat-suc-lao-dong
808/QĐ-UBND
giai-quyet-huong-them-mot-che-do-tro-cap-doi-voi-thuong-binh-dong-thoi-la-benh-binh
808/QĐ-UBND
kham-giam-dinh-lai-ty-le-ton-thuong-co-the-doi-voi-truong-hop-con-sot-vet-thuong-con-sot-manh-kim-khi-hoac-co-ty-le-ton-thuong-co-the-tam-thoi-hoac-kham-giam-dinh-bo-sung-vet-thuong-va-dieu-chinh-che-do-doi-voi-truong-hop-khong-tai-ngu-cong-tac-trong-quan-doi-cong-an
808/QĐ-UBND
cong-nhan-thuong-binh-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh
808/QĐ-UBND
giai-quyet-che-do-uu-dai-doi-voi-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-anh-hung-lao-dong-trong-thoi-ky-khang-chien-hien-khong-cong-tac-trong-quan-doi-cong-an
808/QĐ-UBND
giai-quyet-che-do-uu-dai-doi-voi-truong-hop-tang-hoac-truy-tang-danh-hieu-vinh-du-nha-nuoc-ba-me-viet-nam-anh-hung
808/QĐ-UBND
giai-quyet-che-do-uu-dai-doi-voi-vo-hoac-chong-liet-si-lay-chong-hoac-vo-khac
808/QĐ-UBND
giai-quyet-che-do-tro-cap-uu-dai-doi-voi-than-nhan-liet-si
808/QĐ-UBND
ho-so-thu-tuc-thuc-hien-che-do-tro-cap-mot-lan-doi-voi-than-nhan-nguoi-hoat-dong-khang-chien-duoc-tang-huan-chuong-huy-chuong-chet-truoc-ngay-01-thang-01-nam-1995-ma-chua-duoc-huong-che-do-uu-dai
1.001257.H42
giai-quyet-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-co-thanh-tich-tham-gia-khang-chien-da-duoc-tang-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-bang-khen-cua-chu-tich-hoi-dong-bo-truong-hoac-bang-khen-cua-bo-truong-thu-truong-co-quan-ngang-bo-thu-truong-co-quan-thuoc-chinh-phu-bang-khen-cua-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong
1.004964.H42
giai-quyet-che-do-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-duoc-cu-lam-chuyen-gia-sang-giup-lao-cam-pu-chia
1.010823.H42

Hưởng lại chế độ ưu đãi

huong-lai-che-do-uu-dai
1.010827.H42
di-chuyen-ho-so-khi-nguoi-huong-tro-cap-uu-dai-thay-doi-noi-thuong-tru
1.010803.H42
giai-quyet-che-do-tro-cap-tho-cung-liet-si
1.010825.H42
bo-sung-tinh-hinh-than-nhan-trong-ho-so-liet-si
2.001157.H42
tro-cap-mot-lan-doi-voi-thanh-nien-xung-phong-da-hoan-thanh-nhiem-vu-trong-khang-chien
1.010829.H42
di-chuyen-hai-cot-liet-si-dang-an-tang-tai-nghia-trang-liet-si-di-noi-khac-theo-nguyen-vong-cua-dai-dien-than-nhan-hoac-nguoi-huong-tro-cap-tho-cung-liet-si
2.001396.H42
tro-cap-hang-thang-doi-voi-thanh-nien-xung-phong-da-hoan-thanh-nhiem-vu-trong-khang-chien
1.010820.H42
giai-quyet-che-do-nguoi-co-cong-giup-do-cach-mang
1.003159.000.00.00.H

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

ho-tro-di-chuyen-hai-cot-liet-si
1.003057.000.00.00.H
thuc-hien-che-do-uu-dai-trong-giao-duc-dao-tao-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-con-cua-ho
1.003042.000.00.00.H
lap-so-theo-doi-va-cap-phuong-tien-tro-giup-dung-cu-chinh-hinh
1.002720.000.00.00.H
thu-tuc-giam-dinh-lai-thuong-tat-do-vet-thuong-cu-tai-phat-va-dieu-chinh-che-do
1.002519.000.00.00.H
giai-quyet-che-do-uu-dai-doi-voi-ba-me-viet-nam-anh-hung
1.002449.000.00.00.H
sua-doi-thong-tin-ca-nhan-trong-ho-so-nguoi-co-cong
1.003423.000.00.00.H
giai-quyet-che-do-nguoi-co-cong-giup-do-cach-mang
1.002440.000.00.00.H
giai-quyet-che-do-nguoi-hdkc-giai-phong-dan-toc-bao-ve-to-quoc-va-lam-nghia-vu-quoc-te
1.002429.000.00.00.H
giai-quyet-che-do-nguoi-hoat-dong-cach-mang-hoac-hoat-dong-khang-chien-bi-dich-bat-tu-day
1.003351.000.00.00.H
giai-quyet-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-con-de-cua-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc
1.002410.000.00.00.H
giai-quyet-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc
1.002382.000.00.00.H

Giám định vết thương còn sót

giam-dinh-vet-thuong-con-sot
1.002377.000.00.00.H
giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-va-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh