Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ năm, 29/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Tin nổi bật

Quỹ Thiện Tâm tặng quà cho người nghèo huyện Nho Quan nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thứ sáu, 19/01/2024

Sáng ngày 19/01/2024, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VinGroup) phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND huyện Nho Quan tổ chức Chương trình trao 380 xuất quà (Mỗi xuất trị giá 600.000 đồng), tổng giá trị quà tặng là 228 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Nho Quan.

Quỹ Thiện Tâm tặng quà cho người nghèo huyện Yên Mô nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thứ sáu, 19/01/2024

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ngày 19/01/2024, Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn VinGroup phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND huyện Yên Mô tổ chức Chương trình trao 700 xuất quà (Mỗi xuất trị giá 600.000 đồng), tổng giá trị quà tặng là 420 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hội viên Hội Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Mô.

Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2023 tại Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Thứ năm, 28/12/2023

Chiều ngày 28/12/2023, được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình, Chi bộ Thanh tra và Chi bộ Văn phòng Sở đã tổ chức Lễ kết nạp đảng đối với quần chúng Phạm Thế Trung.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong tham mưu thực hiện chính sách an sinh xã hội Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 22/12/2023

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "... Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Công tác dân vận vừa là tiền đề, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, do đó tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược.

Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hôi: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ sáu, 22/12/2023

Ngày 22/12/2023, Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong tham mưu thực hiện chính sách an sinh xã hội Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 22/12/2023

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "... Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Công tác dân vận vừa là tiền đề, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, do đó tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược.

Quỹ Thiện Tâm tặng quà cho người nghèo huyện Nho Quan nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thứ sáu, 19/01/2024

Sáng ngày 19/01/2024, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VinGroup) phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND huyện Nho Quan tổ chức Chương trình trao 380 xuất quà (Mỗi xuất trị giá 600.000 đồng), tổng giá trị quà tặng là 228 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Nho Quan.

Chuyển đổi số và cơ hội vượt lên từ đổi mới sáng tạo không ngừng

Thứ ba, 12/12/2023

Dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ V năm 2023, sáng 11/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, kinh tế số cùng với kinh tế tri thức sẽ phát huy được phẩm chất, tiềm năng, trí tuệ của nguồn nhân lực Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chúc mừng năm mới 2024
206/SLĐTBXH-LĐVL
vv-huong-dan-khen-thuong-ve-atvsld-nam-2023
162/SLĐTBXH-NCC
vv-xin-y-kien-tham-gia-gop-y-du-thao-quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-cong-trinh-ghi-cong-liet-si-mo-liet-si-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
30/HD/ĐUK
huong-dan-thuc-hien-cong-tac-ly-luan-chinh-tri-nam-2024
29/UBND-VP6
vv-trien-khai-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-phien-hop-tong-ket-hoat-dong-nam-2023-va-phuong-huong-nhiem-vu-trong-tam-nam-2024-cua-uy-ban-quoc-gia-ve-chuyen-doi-so
45/SLĐTBXH-LĐVL
ve-viec-bao-quy-tien-luong-thuc-hien-2023-ke-hoach-nam-2024
16/CT-UBND
chi-thi-ve-viec-tang-cuong-cac-bien-phap-bao-dam-don-tet-nguyen-dan-giap-thin-2024-vui-tuoi-lanh-manh-an-toan-tiet-kiem
233/HD-ĐU
huong-dan-kiem-diem-danh-gia-xep-loai-chat-luong-doi-voi-to-chuc-dang-va-dang-vien-nam-2023
134/SL ĐU
huong-dan-mot-so-noi-dung-ve-kiem-diem-va-danh-gia-xep-loai-chat-luong-hang-nam-doi-voi-tap-the-ca-nhan-trong-he-thong-chinh-tri
1527/VPUBND-VP4
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-262023tt-bgtvt-ngay-29-thang-9-nam-2023-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai
1526/VPUBND-VP4
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-282023tt-bgtvt-ngay-29-thang-9-nam-2023-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai
133/SL ĐU
quy-dinh-ve-kiem-soat-quyen-luc-phongchong-tham-nhung-tieu-cuc-trong-hoat-dong-dieu-tra-truy-to-xet-xu-thi-hanh-an
132/SL ĐU
quy-dinh-ve-kiem-soat-quyen-luc-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-trong-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-thi-hanh-ky-luat-dang-va-trong-hoat-dong-thanh-tra-kiem-toan
1531/LĐTBXH-LĐVL
ve-viec-thuc-hien-tu-kiem-tra-viec-chap-hanh-phap-luat-ve-giao-duc-nghe-nghiep
1531/SLĐTBXH-LĐVL
vv-thuc-hien-tu-kiem-tra-viec-chap-hanh-phap-luat-ve-giao-duc-nghe-nghiep
360-BS/TU
quy-dinh-132-qdtw-ngay-27102023-ve-kiem-soat-quyen-luc-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-trong-hoat-dong-dieu-tra-truy-to-xet-xu-thi-hanh-an
359-BS/TU
quy-dinh-so-131-qdtw-nay-27102023-ve-kiem-soat-quyen-luc-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-trong-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-thi-hanh-ky-luat-dang-va-tgrong-hoat-dong-thanh-tra-kiem-toan
1467/LĐTBXH-LĐVL
vv-tang-cuong-thuc-hien-cac-bien-phap-ngan-ngua-su-co-va-tai-nan-lao-dong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
351-BS/TU
nghi-quyet-so-41-nqtw-ngay-10102023-cua-bo-chinh-tri-ve-xay-dung-va-phat-huy-vai-tro-cua-doi-ngu-doanh-nhan-viet-nam-trong-thoi-ky-moi
158/KH-UBND
ke-hoach-giam-sat-danh-gia-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-2021-2030-giai-doan-i-tu-nam-2021-den-nam-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
1411/SLĐTBXH-LĐVL
vv-huong-dan-thuc-hien-quy-dinh-ve-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam
129/SL ĐU
quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-moi-quan-he-cong-tac-cua-dang-bo-chi-bo-co-so-trong-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap
1367/SLĐTBXH-BTXH
vv-lay-y-kien-cua-doi-tuong-chiu-su-tac-dong-truc-tiep-cua-du-thao-nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-quy-dinh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-1302021nq-hdnd
1490/NCC-KHTC
huong-dan-dieu-kien-phan-bo-kinh-phi-ho-tro-cong-tac-mo-nghia-trang-liet-si-nam-2024
128/SL ĐU
quy-dinh-ve-viec-kiem-diem-va-danh-gia-xep-loai-chat-luong-hang-nam-doi-voi-tap-the-ca-nhan-trong-he-thong-chinh-tri
130/KH/DU
ke-hoach-tuyen-truyen-viec-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030
338-BS/TU
quy-dinh-so-124-qdtw-ngay-04102023-ve-viec-kiem-diem-va-danh-gia-xep-loai-chat-luong-hang-nam-doi-voi-tap-the-ca-nhan-trong-he-thong-chinh-tri
1306/VPUBND-VP7
vv-trien-khai-thuc-hien-van-ban-hop-nhat-so-4510vbhn-btp-ngay-2792023-cua-bo-tu-phap
128/KH/ĐUK
ke-hoach-to-chuc-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-tuyen-truyen-va-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-so-57-kltw-ngay-1562023-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-trong-tinh-hinh-moi
150/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chien-luoc-chuyen-doi-so-bao-chi-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
148/KH-UBND
ke-hoach-phat-trien-ha-tang-so-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2025
147/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-cong-an-nhan-dan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
333-BS/TU
huong-dan-so-116-hdbtgtw-ngay-1592023-ve-thuc-hien-mot-so-dieu-trong-quy-dinh-so-101-qdtw-ngay-28022023-cua-ban-bi-thu-xiii-ve-trach-nhiem-quyen-han-va-viec-bo-nhiem-mien-nhiem-khen-thuong-ky-luat-lanh-dao-co-quan-bao-chi
334-BS/TU
huong-dan-so-115-hdbtgtw-thuc-hien-mot-so-dieu-trong-quy-dinh-so-100-qdtw-ngay-28022023-cua-ban-bi-thu-khoa-xiii-ve-trach-nhiem-quyen-han-va-viec-bo-nhiem-mien-nhiem-khen-thuong-ky-luat-lanh-dao-nha-xuat-ban
61/2023/QĐ-UBND
qd-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-co-so-cai-nghien-ma-tuy-thuoc-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh
1250/SLĐTBXH-LĐVL
vv-trien-khai-nghi-dinh-702023nd-cp
1260/SLĐTBXH-LĐVL
vv-huong-ung-ngay-ky-nang-lao-dong-viet-nam-nam-2023
1226/HD-SLĐTBXH
huong-dan-trien-khai-thuc-hien-ho-tro-dieu-duong-phuc-hoi-suc-khoe-tap-trung-cho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-than-nhan-liet-si-tren-dia-ban-tinh
143/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-99nq-cp-ngay-1072023-cua-chinh-phu-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-thuc-hien-ket-luan-so-50-kltw-ngay-28022023-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-18-nqtw-ngay-25102017-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-mot-so-van-de-ve-tiep-tuc-doi-moi-sap-xep-to-chuc-bo-may-cua-he-thong-chinh-tri-tinh-gon-hoat-dong-hieu-luc-hieu-qua
28/HD
huong-dan-day-manh-tuyen-truyen-ve-cong-tac-xay-dung-dang-va-he-thong-chinh-tri
141/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-xuat-canh-nhap-canh-cua-cong-dan-viet-nam-va-luat-nhap-canh-xuat-canh-qua-canh-cu-tru-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam
126/KH/ĐUK
ke-hoach-thuc-hien-ket-luan-so-54-kltw-ngay-0952023-cua-ban-bi-thu-ve-tiep-tuc-thuc-hien-quyet-dinh-so-99-qdtw-ngay-03102017-cua-ban-bi-thu-ve-tiep-tuc-phat-huy-vai-tro-cua-nhan-dan-trong-dau-tranh-ngan-chan-day-lui-su-suy-thoai-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoatrong-noi-bo
1186/VPUBND-VP7
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-132023tt-bnv-ngay-3182023-cua-bo-truong-bo-noi-vu
28/HD
huong-dan-day-manh-tuyen-truyen-ve-cong-tac-xay-dung-dang-va-he-thong-chinh-tri
1186/VPUBND-VP7
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-132023tt-bnv-ngay-3182023-cua-bo-truong-bo-noi-vu
124-KH/ĐUK
ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-so-23-cttw-ngay-2552023-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-tinh-hinh-moi
16-QC/TU
quy-che-lam-viec-cua-bch-dang-bo-tinh-ninh-binh-khoa-xxii-nhiem-ky-2020-2025
124/KH-TCTĐA06
ke-hoach-phat-dong-cao-diem-50-ngay-dem-tuyen-truyen-cai-dat-kich-hoat-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-vneid-tren-dia-ban-tinh
135/KH-UBND
kh-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-23-cttw-nga-y-2552023-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-tinh-hinh-moi
134/KH-UBND
ke-hoach-phat-trien-hop-tac-xa-nong-nghiep-trong-tai-co-cau-nganh-nong-nghiep-va-xay-dung-nong-thon-moi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2025
96/KH-VPUBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-03-mo-hinh-de-an-06
140-KH/TU
ke-hoach-thuc-hien-ket-luan-so-54-kltw-ngay-0952023-cua-ban-bi-thu-ve-tiep-tuc-thuc-hien-quyet-dinh-so-99-qdtw-ngay-03102017-cua-ban-bi-thu-ve-tiep-tuc-phat-huy-vai-tro-cua-nhan-dan-trong-dau-tranh-ngan-chan-day-lui-suy-thoai-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-trong-noi-bo
52-HD/BTGTU
huong-dan-tang-cuong-tuyen-truyen-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung
116/QCPH-UBND-UBMTTQ-HCTĐ
quy-che-phoi-hop-thuc-hien-cong-tac-van-dong-tiep-nhan-phan-phoi-va-su-dung-cac-nguon-dong-gop-tu-nguyen-ho-tro-khac-phuc-kho-khan-do-thien-tai-dich-benh-su-co-tren-dia-ban-tinh
16-NQ/TU
nghi-quyet-16-nqtu-ngay-2382023-cua-bch-dang-bo-tinh-ve-viec-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030
129/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-du-an-phong-ngua-toi-pham-va-phong-chong-vi-pham-phap-luat-cho-hoc-sinh-sinh-vien-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
127/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-1022023nq-hdnd-ngay-1272023-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-dieu-duong-phuc-hoi-suc-khoe-tap-trung-cho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-than-nhan-liet-si-tren-dia-ban-tinh
119-SL ĐU
quy-dinh-ve-kiem-soat-quyen-luc-va-phong-chong-tieu-cuc-trong-cong-tac-can-bo
1170/QĐ-LĐTBXH
qd-ban-hanh-ke-hoach-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-thong-ke-viet-nam-giai-doan-2021-3030-tam-nhin-den-2045-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
579/QĐ-UBND
quyet-dinh-phe-duyet-kem-theo-quyet-dinh-nay-la-ke-hoach-phat-trien-nha-o-tinh-ninh-binh-05-nam-giai-doan-2021-2025-va-nam-2023
25/HD
huong-dan-tuyen-truyen-ky-niem-78-nam-ngay-cach-mang-thang-tam-thanh-cong-1981945-1982023-va-quoc-khanh-nuoc-chxhcn-viet-nam
121/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-ke-hoach-so-131-khtu-ngay-2962023-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-21-cttw-ngay-0452023-cua-ban-bi-thu-ve-tiep-tuc-doi-moi-phat-trien-va-nang-cao-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
134-KH/TU
ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-so-23-cttw-ngay-25520263-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-tinh-hinh-moi
314-BS/TU
quy-dinh-114-qdtw-ngay-1172023-ve-kiem-soat-quyen-luc-va-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-trong-cong-tac-can-bo
991/SLĐTBXH-BTXH
vv-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-trong-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheoho-co-muc-song-trung-binh
51-HD/BTGTU
huong-dan-tuyen-truyen-ky-niem-78-nam-ngay-cach-mang-thang-tam-thanh-cong-1981945-1982023-va-ngay-quoc-khanh-nuoc-chxhcn-viet-nam-291945-292023
107/KHPH-TCTĐA06/CPTW-UBND NB
ke-hoach-phoi-hop-trien-khai-thuc-hien-cac-mo-hinh-cua-de-an-phat-trien-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-phuc-vu-chuyen-doi-so-quoc-gia-giai-doan-2022-2025-tam-nhin-den-nam-2030-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
972/HD-SLĐTBXH
huong-dan-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-va-xac-dinh-thu-nhap-cua-ho-lam-nong-nghiep-lam-nghiep-ngu-nghiep-co-muc-song-trung-binh-nam-2023
106/KH-BCĐ
ke-hoach-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-va-xac-dinh-thu-nhap-cua-ho-lam-nong-nghiep-lam-nghiep-ngu-nghiep-co-muc-song-trung-binh-nam-2023-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
49/2023/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-xay-dung-quan-ly-va-thuc-hien-chuong-trinh-xuc-tien-thuong-mai-tinh-ninh-binh
949/SLĐTBXH-VP
tham-dinh-lan-3-du-thao-quyet-dinh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-co-so-cai-nghien-ma-tuy-va-truong-trung-cap-kinh-te-ky-thuat-va-du-lich-thuoc-so-ldtbxh
120/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-14-cttw-ngay-0172022-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-hoi-luat-gia-viet-nam-trong-tinh-hinh-moi
119/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-71qd-ttg-ngay-10022023-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-cac-nhiem-vu-giai-phap-bao-hiem-tai-lieu-luu-tru-quoc-gia-giai-doan-ii
117-SL ĐU
quy-dinh-ve-thi-diem-giao-quyen-cap-tren-co-so-cho-dang-uy-co-so-ma-cap-tren-truc-tiep-khong-phai-la-tinh-uy-thanh-uy-dang-uy-truc-thuoc-trung-uong
303-BS/TU
quy-dinh-110-qdtw-ngay-0672023-ve-luan-chuyen-can-bo-trong-nganh-kiem-tra-dang
304-BS/TU
quy-dinh-so-113-qdtw-ngay-1072023-ve-thi-diem-giao-quyen-cap-tren-co-so-cho-dang-uy-co-so-ma-cap-tren-truc-tiep-khong-phai-la-tinh-uy-thanh-uy-dutt-trung-uong
371/UBND-VP7
vv-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-so-644cd-ttg-ngay-1372023-cua-thu-tuong-chinh-phu
119/KH/ĐUK
ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-29-nqtw-ngay-17112022-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-day-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc-den-nam-2023-tam-nhin-den-nam-2045
117/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-27-nqtw-ngay-09112022-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-xay-dung-va-hoan-thien-nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-trong-giai-doan-moi
24-HD/BTG&DV
huong-dan-tuyen-truyen-chi-thi-so-21-cttw-ngay-0452023-cua-ban-bi-thu-ve-tiep-tuc-doi-moi-phat-trien-va-nang-cao-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
935/VPUBND-VP5
vv-thuc-hien-thong-tu-so-472023tt-btc-ngay-1172023-cua-bo-truong-bo-tai-chinh
113/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-58nq-cp-ngay-2142023-cua-chinh-phu-ve-mot-so-chinh-sach-giai-phap-trong-tam-ho-tro-doanh-nghiep-chu-dong-thich-ung-phuc-hoi-nhanh-va-phat-trien-ben-vung-den-nam-2025
118-KH/ĐUK
ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-27-nqtw-cua-ban-chap-hanh-tw
90/UBND-VP2
vv-trien-khai-nghi-quyet-90nq-cp-ngay-1632023-cua-chinh-phu
117-KH/ĐUK
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-21-cttw-ngay-0452023-cua-ban-bi-thu-ve-tiep-tuc-doi-moi-phat-trien-va-nang-cao-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
19-CTr/TU
chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-29-nqtw-ngay-17112022-cua-bch-trung-uong-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-day-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
93/KH-TBATANM
ke-hoach-kiem-tra-danh-gia-cong-tac-dam-bao-an-ninh-mang-an-toan-thong-tin-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023
894/VPUBND-VP5
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-mot-so-khoan-phi-le-phi-ho-tro-nguoi-dan-doanh-nghiep
494/UBND-VP5
vv-thuc-hien-nghi-dinh-so-472023nd-cp-ngay-0372023-cua-chinh-phu
110/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-ke-hoach-so-127-khtu-ngay-0662023-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-thuc-hien-chi-thi-so-20-cttw-ngay-12122022-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-dua-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-trong-tinh-hinh-moi
838/SLĐTBXH-VP
vv-tham-dinh-lan-2-du-thao-qd-quy-dinh-chuc-nang-nvqh-cua-co-so-cai-nghien-ma-tuy-va-truong-trung-cap-ktktdl-ninh-binh-truc-thuoc-so-ldtbxh
828/SLĐTBXH-VP
vv-khac-phuc-nhung-ton-tai-han-che-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-duoc-chi-ra-sau-cham-diem-chi-so-cchc-nam-2022
69/KH-TCT
ke-hoach-kiem-tra-giam-sat-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-va-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-tren-dia-ban-tinh
114/KH/ĐUK
ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-so-20-cttw-ngay-12122022-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-dua-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-trong-tinh-hinh-moi
09/CĐ-UBND
chi-thi-ve-xay-dung-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2024
792/SLĐTBXH-NCC
vv-thuc-hien-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dich-vu-cong
102/TB-VPUBND
thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-danh-gia-tinh-hinh-ket-qua-cong-tac-phat-trien-chinh-quyen-so-chuyen-doi-so-dam-bao-an-toan-thong-tin-mang-va-trien-khai-de-an-06-tinh-ninh-binh-6-thang-dau-nam-va-phuong-huong-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2023
113-KH/ĐUK
ke-hoach-tuyen-truyen-quan-triet-thuc-hien-nghi-quyet-so-36-nqtw-ngay-30012023-cua-bo-chinh-tri-ve-phat-trien-va-ung-dung-cong-nghe-sinh-hoc-phuc-vu-phat-trien-ben-vung-dat-nuoc-trong-tinh-hinh-moi
26-HD/ĐUK
huong-dan-tuyen-truyen-ve-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050
106/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-quyet-dinh-so-334qd-ttg-ngay-0142023-cua-thu-tuong-chinh-phu-va-ke-hoach-so-73-khtu-ngay-1952022-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ninh-binh-thuc-hien-nghi-quyet-so-10-nqtw-ngay-10022022-cua-bo-chinh-tri-ve-dinh-huong-chien-luoc-dia-chat-va-cong-nghiep-khai-khoang-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
113-SL ĐU
chi-thi-cua-ban-bi-thu-ve-lanh-dao-dai-hoi-mat-tran-to-quoc-viet-nam-cac-cap-va-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-mat-tran-to-quoc-viet-nam-lan-thu-x-nhiem-ky-2024-2029
81/BCĐ-UBND
ke-hoach-trien-khai-cac-hoat-dong-tuyen-truyen-thanh-tuu-bao-dam-quyen-con-nguoi-nhan-ky-niem-75-nam-ngay-nhan-quyen-the-gioi-10121948-10122023
105/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-36-nqtw-ngay-30-thang-01-nam-2023-cua-bo-chinh-tri-va-ke-hoach-so-120-khtu-ngay-11-thang-4-nam-2023-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-phat-trien-va-ung-dung-cong-nghe-sinh-hoc-phuc-vu-phat-trien-ben-vung-dat-nuoc-trong-tinh-hinh-moi
112-SL ĐU
chi-thi-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-tinh-hinh-moi
289-BS/TU
chi-thi-so-22-cttw-ngay-2552023-cua-ban-bi-thu-ve-lanh-dao-dai-hoi-mat-tran-to-quoc-viet-nam-cac-cap-va-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-mat-tran-to-quoc-viet-nam-lan-thu-x-nhiem-ky-2024-2029
102/KH-UBND
ke-hoach-nang-cao-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-chi-so-hai-long-cua-nguoi-dan-doi-voi-su-phuc-vu-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2023
2332-QĐ/ĐUK
quy-dinh-tieu-chuan-chuc-danh-can-bo-dien-ban-thuong-vu-dang-uy-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-quan-ly
2331-QĐ/ĐUK
quy-dinh-ve-bo-nhiem-gioi-thieu-can-bo-ung-cu
2330-QĐ/ĐUK
quy-dinh-ve-phan-cap-quan-ly-to-chuc-va-can-bo
19/CT-TTG
chi-thi-19ct-ttg-ve-viec-day-manh-chuyen-doi-so-trong-khu-vuc-kinh-te-hop-tac-hop-tac-xa
288-BS/TU
chi-thi-23-cttw-ngay-2552023-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-tinh-hinh-moi
127-KH/TU
ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-so-20-cttw-ngay-12122022-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-dua-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-trong-tinh-hinh-moi
48-HD/BTGTU
huong-dan-tuyen-truyen-ve-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050
99/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-de-an-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cong-tac-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-giai-doan-2021-2030-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
98/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-25ct-ttg-ngay-1092021-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-day-manh-trien-khai-chien-luoc-van-hoa-doi-ngoai-cua-viet-nam-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
96/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2025
97/KH-UBND
ke-hoach-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc
262/QĐ-SLĐTBXH
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-may-moc-thiet-bi-chuyen-dung-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-va-cac-don-vi-truc-thuoc-so
94/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-hanh-dong-so-17-ctrtu-ngay-1442023-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ve-viec-thuc-hien-nghi-quyet-so-28-nqtw-ngay-17112022-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cam-quyen-cua-dang-doi-voi-he-thong-chinh-tri-trong-giai-doan-moi
660/SLĐTBXH-NCC
vv-tham-gia-y-kien-du-thao-to-trinh-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-ho-tro-dieu-duong-phuc-hoi-suc-khoe-cho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-than-nhan-liet-si-tren-dia-ban-tinh
383/KH-BCSĐ
ke-hoach-tong-ket-10-nam-thuc-hien-chi-thi-so-29-cttw-ngay-1892013-cua-ban-bi-thu-ve-day-manh-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-trong-thoi-ky-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-va-hoi-nhap-quoc-te
110-SL ĐU
chi-thi-cua-ban-bi-thu-ve-tiep-tuc-doi-moi-phat-trien-va-nang-cao-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
107-KH/ĐUK
ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-28-nqtw-ngay-17112022-cua-ban-chap-hanh-tw-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cam-quyen-cua-dang-doi-voi-he-thong-chinh-tri-trong-giai-doan-moi
87/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-day-manh-cac-hoat-dong-phuc-vu-hoc-tap-suot-doi-trong-thu-vien-bao-tang-trung-tam-van-hoa-den-nam-2030-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
88/KH-UBND
ke-hoach-chuyen-doi-ipv6-cho-he-thong-mang-dich-vu-ha-tang-cong-nghe-thong-tin-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2025
284-BS/TU
chi-thi-so-21-cttw-cua-ban-bi-thu-ve-tiep-tuc-doi-moi-phat-trien-va-nang-cao-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
84/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-tre-em-nam-2023-tren-dia-ban-tinh
83/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-di-tham-tang-qua-cac-chau-thieu-nhi-nhan-ngay-quoc-te-thieu-nhi-16-nam-2023
46-HD/BTGTU
huong-dan-tuyen-truyen-ky-niem-75-nam-ngay-chu-tich-ho-chi-minh-ra-loi-keu-goi-thi-dua-ai-quoc-1161948-1162023
82/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-48nq-cp-ngay-0342023-cua-chinh-phu-phe-duyet-chien-luoc-khai-thac-su-dung-ben-vung-tai-nguyen-bao-ve-moi-truong-bien-va-hai-dao-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050
193-KH/ĐU
vv-day-manh-trien-khai-dot-sinh-hoat-chinh-tri-tu-tuong-sau-rong-ve-noi-dung-tac-pham-cua-dong-chi-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong
562/SLĐTBXH-NCC
vv-thuc-hien-cong-tac-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tren-dia-ban
561/SLĐTBXH-LĐVL
vv-ho-tro-cong-ty-tnhh-mcnex-vina-tuyen-dung-lao-dong
03/HD-UBND
huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-phong-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-thuoc-ubnd-huyen-thanh-pho
80/KH-BCĐ
ke-hoach-hanh-dong-cua-ban-chi-dao-chuyen-doi-so-tinh-ninh-binh-nam-2023
78/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-10ct-ttg-ngay-1932023-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-tang-cuong-cong-tac-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-trong-tinh-hinh-moi
122-KH/TU
ke-hoach-huong-uong-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-xay-dung-dang-giai-bua-liem-vang-lan-thu-xiii-nam-2023
77/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-du-an-tang-cuong-nang-luc-phong-chong-ma-tuy-trong-truong-hoc-den-nam-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
76/KH-UBND
ke-hoach-hanh-dong-nang-cao-chat-luong-va-hie-u-qua-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen-nam-2023-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
22-HD/BTG&DV
huong-dan-tuyen-truyen-gio-to-hung-vuong-le-hoi-den-hung-nam-2023-va-le-ky-niem-20-nam-thuc-hien-cong-uoc-2003-cua-unesco-ve-bao-ve-di-san-van-hoa-phi-vat-the
44-HD/BTGTU
huong-dan-tuyen-truyen-ky-niem-48-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-3041975-3042023
156/UBND-VP7
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-012023tt-vpcp-ngay-0542023-cua-van-phong-chinh-phu
249/UBND-VP5
vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung
17-CT/TU
chi-thi-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-tang-cuong-lanh-dao-chi-dao-trien-khai-de-an-phat-trien-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-phuc-vu-chuyen-doi-so-quoc-gia-giai-doan-2022-2025-tam-nhin-den-nam-2030-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023-va-nhung-nam-tiep-theo
454/VPUBND-VP6
vv-uy-ban-dan-toc-huong-dan-thuc-hien-cac-noi-dung-duoc-quy-dinh-tai-quyet-dinh-so-042023qd-ttg-ngay-23022023-cua-thu-tuong-chinh-phu
348/QĐ-TTg
quyet-dinh-so-348qd-ttg-ngay-0642023-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-chien-luoc-chuyen-doi-so-bao-chi-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030
403/SLĐTBXH-BTXH
vv-trien-khai-hoat-dong-ky-niem-ngay-nguoi-khuyet-tat-viet-nam
382/HDLS: LĐTBXH-XD
huong-dan-thuc-hien-ho-tro-xay-dung-sua-chua-nha-o-cho-ho-ngheo-theo-nghi-quyet-so-432023nq-hdnd-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh
58/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-nghi-dinh-so-592022nd-cp-ngay-0592022-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu
33/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nam-2023
54/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-742022qh15-ngay-15112022-cua-quoc-hoi-ve-viec-day-manh-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-cua-tinh-ninh-binh
31/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-tuyen-truyen-bieu-duong-va-nhan-rong-guong-dien-hinh-tien-tien-giai-doan-2023-2025-trong-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
118-KH/TU
ke-hoach-trien-khai-dot-sinh-hoat-chinh-tri-tu-tuong-sau-rong-ve-noi-dung-tac-pham-kien-quyet-kien-tri-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-gop-phan-xay-dung-dang-va-nha-nuoc-ta-ngay-cang-trong-sach-vung-manh-cua-dong-chi-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong
29/KH-SLĐTBXH
ke-hoachtheo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-nam-2023
1088/LĐTBXH-TE
vv-huong-dan-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-tre-em-nam-2023
08-CT/TTg
chi-thi-so-08ct-ttg-ngay-2332023-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-cac-nhiem-vu-giai-phap-trong-tam-day-manh-phan-bo-giai-ngan-von-dau-tu-cong-03-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-nam-2023-thuc-hien-chuong-trinh-phuc-hoi-phat-trien-kinh-te-xa-hoi
38/KH-BCĐ
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-phong-chong-ma-tuy-nam-2023
02/.HD-BVSTBPN
huong-dan-hoat-dong-ban-vi-su-tien-bo-phu-nu-nam-2023
03/KH-ĐGS
ke-hoach-giam-sat-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-bao-hiem-that-nghiep-doi-voi-nguoi-lao-dong-tai-cac-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-tu-nam-2020-2022
49/KH-UBND
ke-hoach-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ky-2019-2023
265-BS/TU
ket-luan-so-50-kltw-ngay-28022023-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-18-nqtw-ngay-25102017-cua-bchtw-dang-khoa-xii-mot-so-van-de-ve-tiep-tuc-doi-moi-sap-xep-to-chuc-bo-may-cua-het-hong-chinh-tri-tinh-gon-hoat-dong-hieu-luc-hieu-qua
107-SL ĐU
chi-thi-20-cttw-ngay-12122022-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-dua-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-trong-tinh-hinh-moi
14/2023/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-van-hanh-va-khai-thac-he-thong-thong-tin-phuc-vu-hop-va-xu-ly-cong-viec-tinh-ninh-binh-ecabinet
01/QĐ-TTg
quyet-dinh-01qd-ttg-phe-duyet-de-an-ho-tro-hop-tac-xa-do-phu-nu-tham-gia-quan-ly-tao-viec-lam-cho-lao-dong-nu-den-nam-2030
271/QĐ-LĐTBXH
quyet-dinh-ban-hanh-chuong-trinh-tong-the-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ve-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2023
280/SLĐTBXH-LĐVL
vv-nam-tinh-hinh-lao-dong-tien-luong-trong-cac-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh
102-KH/ĐUK
ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-ve-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-va-chu-de-cong-tac-nam-2023-cua-tinh-uy
46/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-148nq-cp-ngay-11112022-cua-chinh-phu-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-thuc-hien-nghi-quyet-so-06-nqtw-ngay-24012022-cua-bo-chinh-tri-ve-quy-hoach-xay-dung-quan-ly-va-phat-trien-ben-vung-do-thi-viet-nam-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
104-BS/ĐUK
quy-dinh-99-qdtw-ngay-2722023-ve-co-dang-cong-san-viet-nam-va-viec-su-dung-co-dang
103/SL ĐU
quy-dinh-96qd-tw-ngay-02022023-vv-lay-phieu-tin-nhiem-doi-voi-chuc-danh-chuc-vu-lanh-dao-quan-ly-trong-he-thong-chinh-tri
112-KH/TU
ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-30-nqtw-ngay-23112022-cua-bo-chinh-tri-ve-phat-trien-kt-xh-va-bao-dam-quoc-phong-an-ninh-vung-dong-bang-song-hong-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
33/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-14nq-cp-ngay-08022023-cua-chinh-phu-va-ke-hoach-so-112-khtu-ngay-27022023-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-30-nqtw-ngay-23112022-cua-bo-chinh-tri-ve-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-bao-dam-quoc-phong-an-ninh-vung-dong-bang-song-hong-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
870-QĐ/TU
quy-dinh-ve-phan-cap-quan-ly-to-chuc-va-can-bo
43/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-thu-thap-cap-nhat-chinh-sua-tong-hop-thong-tin-ve-nguoi-lao-dong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
871-QĐ/TU
quy-dinh-ve-bo-nhiem-gioi-thieu-can-bo-ung-cu
752-QĐ/TU
quy-dinh-ve-bo-tri-cong-tac-doi-voi-can-bo-thuoc-dien-ban-thuong-vu-tinh-uy-quan-ly-sau-khi-bi-ky-luat
41/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-cac-nhiem-vu-cua-de-an-phat-trien-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-phuc-vu-chuyen-doi-so-quoc-gia-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023
636/LĐTBXH-TE
vv-huong-dan-nhiem-vu-trong-tam-trong-cong-tac-tre-em-nam-2023
42/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-khoa-hoc-va-cong-nghe-phuc-vu-xay-dung-nong-thon-moi-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2025
30/KH-BCĐ
ke-hoach-xay-dung-xa-phuong-thi-tran-co-quan-doanh-nghiep-co-so-giao-duc-dien-hinh-ve-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc
40/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023
117/QĐ-UBND
qd-ve-viec-ban-hanh-quyet-dinh-bo-tieu-chi-va-phuong-phap-danh-gia-xac-dinh-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cua-cac-so-ban-nganh-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
253-BS/TU
quy-dinh-99-qdtw-ngay-270220236-ve-co-dang-cong-san-viet-nam-va-viec-su-dung-co-dang
255-BS/TU
quy-dinh-101-qdtw-ngay-28022023-ve-trach-nhiem-quyen-han-va-viec-bo-nhiem-mien-nhiem-khen-thuong-ky-luat-lanh-dao-co-quan-bao-chi
254-BS/TU
quy-dinh-100-qdtw-ngay-28022023-ve-trach-nhiem-quyen-han-va-viec-bo-nhiem-mien-nhiem-khen-thuong-ky-luat-lanh-dao-nha-xuat-ban
114-KH/TU
ke-hoach-tong-ket-10-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-29-nqtw-ngay-04112013-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xi-ve-doi-moi-can-ban-toan-dien-giao-duc-vao-dao-tao-dap-ung-yeu-cau-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-trong-dieu-kien-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-va-hoi-nhap-quoc-te
113-KH/TU
ke-hoach-so-ket-5-nam-thuc-hien-chi-thi-so-23-cttw-ngay-09022018-cua-ban-bi-thu-khoa-xii-ve-tiep-tuc-doi-moi-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-hoc-tap-nghien-cuu-van-dung-va-phat-trien-chu-nghia-mac-le-nin-va-tu-tuong-ho-chi-minh-trong-tinh-hinh-moi
27/KH-BCĐ
ke-hoach-truyen-thong-phuc-vu-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-tinh-ninh-binh-nam-2023
84-CV/BTG&DV
vv-dinh-huong-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen-thang-032023
35/KH-UBND
ke-hoach-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-nam-2023-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
248-BS/TU
quy-dinh-96-qdtw-ngay-02022023-vv-lay-phieu-tin-nhiem-doi-voi-chuc-danh-chuc-vu-lanh-dao-quan-ly-trong-he-thong-chinh-tri
100-KH/ĐUK
ke-hoach-tuyen-truyen-ki-niem-1055-nam-nha-nuoc-dai-co-viet-gan-voi-le-hoi-hoa-lu-nam-2023
195/SLĐLTBXH-KHTC
tiep-tuc-thuc-hien-thi-diem-chi-tra-tro-cap-uu-dai-nguoi-co-cong-qua-he-thong-buu-dien
593/LĐTBXH-BTXH
vv-to-chuc-hoat-dong-ky-niem-ngay-cong-tac-xa-hoi-viet-nam-lan-thu-7-nam-2023
110/UBND-VP6
vv-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung
30/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-cac-ngay-le-lon-va-su-kien-lich-su-quan-trong-trong-03-nam-2023-2025
31/KH-UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-guong-dien-hinh-tien-tien-giai-doan-2023-2025
17/KH-HĐGDQPAN
ke-hoach-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-nam-2023
18/KH-BCĐ
ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-toi-pham-nam-2023
19/KH-BCĐ
ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-mua-ban-nguoi-nam-2023
29/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-de-an-phat-huy-vai-tro-cua-luc-luong-quan-doi-nhan-dan-tham-gia-cong-tac-pbgdpl-van-dong-nhan-dan-chap-hanh-phap-luat-tai-co-so-giai-doan-2021-2027-tren-dia-ban-tinh
28/KH-UBND
ke-hoach-cong-tac-van-thu-luu-tru-nam-2023
24/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-de-an-ho-tro-hop-tac-xa-do-phu-nu-tham-gia-quan-ly-tao-viec-lam-cho-lao-dong-nu-den-nam-2030-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
27/QĐ-LĐTBXH
vv-ban-hanh-ke-hoach-hanh-dong-cua-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-thuc-hien-nghi-quyet-01nq-cp-ngay-06012023-cua-chinh-phu-ve-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-va-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-quoc-gia-nam-2023
81//QĐ-LĐTBXH
quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
97- KH/ĐUK
ke-hoach-to-chuc-hoi-thi-bi-thu-chi-bo-gioi-nam-2023
51/UBND-VP7
vv-trien-khai-mot-so-nhiem-vu-giai-phap-khac-phuc-nhung-ton-tai-han-che-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-tren-dia-ban-tinh
138/SLĐTBXH-KHTC
vv-bao-cao-tinh-hinh-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-nam-2022
07/2023/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-phan-cong-phan-cap-quan-ly-to-chuc-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
12/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-ve-von-vay-giai-quyet-viec-lam-tu-quy-quoc-gia-giai-quyet-viec-lam-nam-2023
183-CV/ĐU
vv-to-chuc-sinh-hoat-chi-bo-theo-huong-dan-so-22-hdduk-ngay-06012023cua-ban-thuong-vu-dang-uy-khoi
95-KH/ĐUK
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-tuyen-truyen-ky-niem-cac-ngay-le-lon-va-su-kien-lich-su-quan-trong-trong-nam-2023
101-SL/ĐU
sl-101-bsduk-huong-dan-thi-diem-sinh-hoat-dang-truc-tuyen-o-dang-bo-co-so-chi-bo-co-tinh-chat-dac-thu-hoac-trong-hoan-canh-dac-biet-va-sinh-hoat-dang-theo-to-dang-o-chi-bo-dong-dang-vien
19/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-hoa-giai-o-co-so-xay-dung-cap-xa-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2023
120/SLĐTBXH-LĐVL
vv-trien-khai-danh-gia-cap-chung-chi-ky-nang-nghe-quoc-gia-nam-2023
117/SLĐTBXH-KHTC
vv-to-chuc-trien-khai-thuc-hien-dau-thau-qua-mang-tren-dia-ban-tinh-trong-nam-2023
18/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-day-manh-phat-trien-ket-cau-ha-tang-dong-bo-hien-dai-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi
09/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-to-chuc-phong-trao-thi-dua-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-nam-2023
08/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-de-an-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-dan-van-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025-nam-2023
17/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-hoat-dong-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023
96/SLĐTBXH-LĐVL
vv-thong-bao-quy-dinh-ve-xet-nghiem-pcr-doi-voi-nguoi-nhap-canh-trung-quoc
15/KH-UBND
ke-hoach-kiem-tra-van-ban-quy-pham-phap-luat-nam-2023
02/CT-UBND
chi-thi-ve-viec-don-doc-thuc-hien-nhiem-vu-trong-tam-sau-ky-nghi-tet-nguyen-dan-quy-mao-2023
45/QĐ-UBND
quyet-dinh-vv-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-diem-va-dieu-hanh-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2023
222/LĐTBXH-VL
vv-thuc-hien-tieu-du-an-ho-tro-viec-lam-ben-vung-thuoc-chuong-trinh-mtqg-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2021-2025-ve-quan-ly-lao-dong-gan-voi-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-va-phat-trien-de-an-06cp-cua-chinh-phu
100/QĐ-UBND
qd-vv-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-het-hieu-luc-nam-2022
07/KH-BCĐ
ke-hoach-trien-khai-cac-hoat-dong-huong-ung-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2023-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
79/SLĐTBXH-BTXH
vv-thu-thap-cap-nhat-xac-thuc-thong-tin-tai-khoan-ban-dau-cua-doi-tuong-btxh
78/SLĐTBXH-LĐVL
vv-trung-quoc-thay-doi-chinh-sach-xuat-nhap-canh
45/QĐ-UBND
qd-vv-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-diem-va-dieu-hanh-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2023
179 -HD/ĐU
huong-dan-trien-khai-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2023-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-giu-vung-ky-cuong-tang-cuong-trach-nhiem-doi-moi-sang-tao-hieu-qua-thuc-chat
77/VPUBND-VP7
vv-thuc-hien-thong-tu-so-122022tt-bnv-ngay-30122022-cua-bo-truong-bo-noi-vu
83/VPUBND-VP6
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-182022tt-bkhcn-ngay-30122022-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe
84/VPUBND-VP6
vv-trien-khai-thong-tu-so-252022tt-btttt-ngay-31122022-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong
29/QĐ-LĐTBXH
vv-ban-hanh-bo-chi-so-giam-sat-quy-trinh-kiem-tra-va-danh-gia-thuc-hien-chuong-trinh-phong-chong-mai-dam-giai-doan-2021-2025
83/VPUBND-VP6
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-182022tt-bkhcn-ngay-30122022-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe
08/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-hanh-dong-so-14-ctrtu-ngay-08112022-cua-tinh-uy-ninh-binh-ve-thuc-hien-nghi-quyet-so-19-nqtw-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-ve-nong-nghiep-nong-dan-nong-thon-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
59/SLĐTBXH-KHTC
vv-huong-dan-dieu-hanh-du-toan-ngan-sach-nam-2023
37/UBND-VP5
vv-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-luat-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2022
38/UBND-VP5
vv-xay-dung-chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-cua-tinh-ninh-binh-nam-2023
59/SLĐTBXH-KHTC
vv-huong-dan-dieu-hanh-du-toan-ngan-sach-nam-2023
1116/QĐ-UBND
qd-vv-giao-chi-tieu-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2023
09/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac
91-KH/ĐUK
ke-hoach-tuyen-truyen-quan-triet-chi-thi-so-17-cttw-ngay-2112022-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-bao-dam-an-ninh-an-toan-thuc-pham-trong-tinh-hinh-moi
23-HD/ĐUK
huong-dan-tuyen-truyen-ki-niem-93-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-va-mung-xuan-quy-mao-nam-2023
21/UBND-VP6
vv-thanh-tra-kiem-tra-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-tre-em-va-phong-chong-xam-hai-tre-em-nam-2023
177 -CV/ĐU
vv-xay-dung-cam-ket-thuc-hien-cac-nghi-quyet-chi-thi-quy-dinh-cua-dang-va-chu-de-cong-tac-nam-2023-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh
04/NQ-BĐD
nghi-quyet-phien-hop-ban-da-i-die-n-ho-i-do-ng-qua-n-tri-ngan-ha-ng-chi-nh-sa-ch-xa-ho-i-ti-nh-ninh-bi-nh-quy-iv-nam-2022
51/VPUBND-VP5
vv-trien-khai-thuc-hien-cac-thong-tu-cua-bo-truong-bo-cong-thuong
01/CT-UBND
chi-thi-ve-viec-tang-cuong-cac-giai-phap-phong-chong-toi-pham-su-dung-cong-nghe-cao
01/2023/QĐ-UBND
quyet-dinh-bai-bo-quyet-dinh-so-122009qd-ubnd-ngay-0142009-quyet-dinh-so-062010qd-ubnd-ngay-0942010-quyet-dinh-so-212017qd-ubnd-ngay-0882017-va-quyet-dinh-so-062021qd-ubnd-ngay-1732021-cua-ubnd-tinh-ninh-binh
94-KH/BDVTU
ke-hoach-cong-tac-dan-van-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-nam-2023
05/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-hanh-dong-so-15-ctrtu-ngay-08112022-cua-tinh-uy-ve-thuc-hien-nghi-quyet-so-20-nqtw-nga-y-1662022-hoi-nghi-lan-thu-nam-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-doi-moi-phat-trien-va-nang-cao-hieu-qua-kinh-te-tap-the-trong-giai-doan-moi
03/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-kiem-soat-ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2023
04/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-duy-tri-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012015-nam-2023
06/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-kiem-tra-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-nam-2023
05/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-tuyen-truyen-ve-cai-cach-hanh-chinh-nam-2023
14/SLĐTBXH-BTXH
vv-phoi-hop-ra-soat-doi-tuong-duoc-tang-qua-dip-tet-nguyen-dan-quy-mao-2023
18/SLĐTBXH-KHTC
vv-lap-du-toan-thu-chi-nguon-kinh-phi-ngan-sach-nha-nuoc-va-cac-khoan-thu-dich-vu-nam-2023
22/LĐTBXH-PCTN
cv-vv-to-chuc-tet-nguyen-dan-2023-tai-co-so-cnmt
22-HD/ĐUK
huong-dan-trien-khai-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2023-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh
01/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-van-dong-thu-gom-doi-tuong-trong-dip-le-tet-nam-2023
08-TT/TU
thong-tri-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-phat-huy-vai-tro-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cong-tac-giam-sat-phan-vien-xa-hoi-cua-mttq-viet-nam-va-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-tren-dia-ban-tinh
590-CV/ĐUK
vv-chi-dao-dinh-huong-hoat-dong-van-hoa-van-nghe-trong-dip-tet-quy-mao-nam-2023
38-HD/BTGTU
huong-dan-trien-khai-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2023-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-giu-vung-ky-cuong-tang-cuong-trach-nhiem-doi-moi-sang-tao-hieu-qua-thuc-chat
12/CT-UBND
chi-thi-ve-viec-tang-cuong-cac-bien-phap-bao-dam-don-tet-nguyen-dan-quy-mao-2023-an-toan-vui-tuoi-lanh-manh-tiet-kiem
100-KH/TU
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-cac-ngay-le-lon-va-su-kien-lich-su-quan-trong-trong-03-nam-2023-2025
996/UBND-VP6
vv-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-1609qd-ttg-ngay-26122022-cua-thu-tuong-chinh-phu
991/UBND-VP6
vv-phoi-hop-trien-khai-ke-hoach-cai-cach-phat-trien-va-hien-dai-hoa-cuc-hai-quan-ha-nam-ninh-den-nam-2025
215-BS/TU
chinh-phu-1032022nd-cp-ngay-12122022-quy-dinh-ve-truong-cua-co-quan-nha-nuoc-to-chuc-chinh-tri-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-luc-luong-vu-trang-nhan-dan
214-BS/TU
quyet-dinh-88-qdtw-ngay-010122022-ve-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-bo-may-cua-ban-tuyen-giao-trung-uong
213-BS/TU
quyet-dinh-so-89-qdtw-ban-hanh-quy-trinh-kiem-tra-giam-sat-thi-hanh-ky-luat-dang-giai-quyet-to-cao-khieu-nai-ky-luat-dang-cua-cap-uy-tinh-va-tuong-duong-den-co-so
102/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-phat-trien-chinh-quyen-so-chuyen-doi-so-va-dam-bao-an-toan-thong-tin-mang-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-nam-2023
979/UBND-VP6
vv-tang-cuong-cong-tac-bao-dam-an-sinh-xa-hoi-trong-dip-tet-duong-lich-va-tet-nguyen-dan-quy-mao
582-CV/ĐUK
vv-dinh-huong-noi-dung-sinh-hoat-chinh-tri-duoi-nghi-thuc-chao-co-dau-tuan-6-thang-dau-nam-2023
2300/SLĐTBXH-NCC
vv-to-chuc-trien-khai-mot-so-hoat-dong-nhan-dip-tet-nguyen-dan-quy-mao-2023
198/KH-UBND
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-tinh-ninh-binh-nam-2023
2290/LĐTBXH-LĐVL
bao-cao-tinh-hinh-lao-dong-tien-luong-nam-2022-va-ke-hoach-thuong-tet-nam-2023
2283/SLĐTBXH-LĐVL
vv-huong-dan-cong-tac-khen-thuong-ve-atvsld-nam-2022
96-SL ĐU
ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-sau-ban-chap-hanh-tw-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-day-manh-cong-nghiep-hoa-dat-nuoc-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
95-SL ĐU
ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-sau-ban-chap-hanh-tw-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cam-quyen-cua-dang-doi-voi-he-thong-chinh-tri-trong-giai-doan-moi
94-SL ĐU
ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-sau-ban-chap-hanh-tw-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-xay-dung-va-hoan-thien-nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-trong-giai-doan-moi
194/KH-UBND
ke-hoach-phat-trien-chinh-quyen-so-chuyen-doi-so-va-dam-bao-an-toan-thong-tin-mang-tinh-ninh-binh-nam-2023
11-Ctr/ĐUK
chuong-trinh-kiem-tra-giam-sat-cua-btv-dang-uy-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-nam-2023
191/KH-UBND
ke-hoach-ra-soat-cac-dia-phuong-dat-chuan-nong-thon-moi-nong-thon-moi-nang-cao-nong-thon-moi-kieu-mau-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
1228/QĐ-LĐTBXH
quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-thuc-hien-de-an-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-giai-doan-2021-2030-chuong-trinh-day-manh-phong-trao-hoc-tap-suot-doi-trong-gia-dinh-dong-ho-cong-dong-don-vi-giai-doan-2021-2030-chuong-trinh-xay-dyung-mo-hinh-cong-dan-hoc-tap-giai-doan-2021-2030-va-chuong-trinh-day-manh-cac-hoat-dong-hoc-tap-suot-doi-trong-cong-nhan-lao-dong-tai-cac-doanh-nghiep-den-nam-2030
2236/SLĐTBXHB-LĐVL
vv-bao-cao-tinh-hinh-tai-nan-lao-dong-va-su-co-ky-thuat-gay-mat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nghiem-trong-nam-2022
91-SL ĐU
ket-luan-hoi-nghi-lan-thu-sau-ban-chap-hanh-tw-dang-khoa-xiii-ve-dinh-huong-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050
203-BS/TU
ke-hoach-so-13-khtw-ngay-28112022-thuc-hien-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-sau-bchtw-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-day-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
202-BS/TU
ke-hoach-so-12-khtw-ngay-28112022-thuc-hien-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-sau-bchtw-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cam-quyen-cua-dang-doi-voi-he-thong-chinh-tri-trong-giai-doan-moi
201-BS/TU
ke-hoach-11-khtw-ngay-28112022-thuc-hien-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-sau-bchtw-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-xay-dung-va-hoan-thien-nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-trong-giai-doan-moi
93-SL ĐU
huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-trong-quy-dinh-so-69-qdtw-ngay-0672022-cua-bo-chinh-tri-ve-ky-luat-to-chuc-dang-dang-vien-vi-pham
92-SL ĐU
ket-luan-cua-ban-bi-thu-ve-tiep-tuc-thuc-hien-chi-thi-so-43-cttw-cua-ban-bi-thu-khoa-x-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-cua-hoi-chu-thap-do-viet-nam-trong-tinh-hinh-moi
10/KH-ĐGS
ke-hoach-giam-sat-chuyen-de-viec-thuc-hien-nghi-quyet-so-882014qh13-va-nghi-quyet-so-512017qh14-cua-quoc-hoi-ve-doi-moi-chuong-trinh-sach-giao-khoa-giao-duc-pho-thong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
96/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-hoa-giai-vien-lao-dong-nam-2022
95/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-doi-thoai-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-atvsld-2022
200-BS/TU
huong-dan-so-05-hdubkttw-ngay-22112022-thuc-hien-mot-so-dieu-trong-quy-dinh-so-69-qdtw-ngay-0672022-cua-bo-chinh-tri-ve-ky-luat-to-chuc-dang-dang-vien-vi-pham
189/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-day-manh-cac-hoat-dong-hoc-tap-suot-doi-trong-cong-nhan-lao-dong-tai-cac-doanh-nghiep-den-nam-2030
94/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2022
203/KH-BCĐ
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-tuyen-truyen-nhan-ky-niem-74-nam-ngay-nhan-quyen-the-gioi-10121948-10122022
119/KH-VPUBND
ke-hoach-xay-dung-video-huong-dan-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-qua-video-huong-dan-mau
15-CTr/TU
chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-20-nqtw-ngay-1662022-cua-bchtw-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-doi-moi-phat-trien-va-nang-cao-hieu-qua-kinh-te-tap-the-trong-giai-doan-moi
06/QĐ-ĐDBQH
quyet-dinh-thanh-lap-doan-giam-sat-chuyen-de-viec-huy-dong-quan-ly-va-su-dung-cac-nguon-luc-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-y-te-co-so-y-te-du-phong-tren-dia-ban-tinh-nb
9/ĐBQH
ke-hoach-giam-sat-chuyen-de-viec-huy-dong-quan-ly-va-su-dung-cac-nguon-luc-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-y-te-co-so-y-te-du-phong-tren-dia-ban-tinh-nb
65/2022/QĐ-UBND
qd-vv-ban-hanh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-dien-tich-chuyen-dung-cua-cac-co-quan-to-chuc-don-vi-va-phan-cap-tham-quyen-ban-hanh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-cong-trinh-su-nghiep-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-tru-linh-vuc-y-te-thuoc-pham-vi-qua-n-ly-cua-tinh-ninh-binh
197-BS/TU
ket-luan-so-45-kltw-ngay-17112022-hoi-nghi-lan-thu-sau-bchtw-dang-khoa-xiii-ve-dinh-huong-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050
65/2022/QĐ-UBND
qd-vv-ban-hanh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-dien-tich-chuyen-dung-cua-cac-co-quan-to-chuc-don-vi-va-phan-cap-tham-quyen-ban-hanh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-cong-trinh-su-nghiep-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-tru-linh-vuc-y-te-thuoc-pham-vi-qua-n-ly-cua-tinh-ninh-binh
2145/LĐTBXH-VP
vv-thuc-hien-ke-khai-cong-khai-tai-san-thu-nhap-bo-sung-va-hang-nam-nam-2022
2518/SLĐTBXH-KHTC
vv-thuc-hien-nghi-quyet-so-70nq-hdnd-ngay-27102022-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh
2159/SLĐTBXH-KHTC
vv-xay-dung-phuong-an-tu-chu-tai-chinh-theo-nghi-dinh-so-60nd-cp
2130/SLĐTBXH-VP
vv-thuc-hien-che-do-che-do-bao-cao-dinh-ky-hang-nam
88/KH-LĐTBXH
ke-hoach-ra-soat-nha-o-ho-ngheo-phan-cong-nhiem-vu-cac-don-vi
441/QĐ-LĐTBXH
quyet-dinh-vv-chi-dinh-don-vi-cung-cap-dich-vu-in-to-roi-tuyen-truyen-chinh-sach-giam-ngheo-nam-2022
2128/SLĐTBXH-NCC
huong-dan-lap-va-quan-ly-ho-so-huong-chinh-sach-ho-tro-doi-tuong-thuoc-ho-ngheo-co-thanh-vien-la-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
4881/LĐTBXH-ATLÐ
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2023
1081/QĐ-UBND
qd-vv-ban-hanh-quy-che-tam-thoi-ve-viec-quan-ly-khai-thac-va-van-hanh-he-thong-giam-sat-dieu-hanh-thong-minh-ioc-tinh-ninh-binh
1009/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-toan-trinh-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-mot-phan-cung-cap-tren-he-thong-thong-tin-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tinh-ninh-binh
131/KH-UBND
trien-khai-bo-chi-so-danh-gia-nang-luc-canh-tranh-cap-so-ban-nganh-va-dia-phuong-ddci-thuoc-tinh-ninh-binh-nam-2022
87/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-huong-dan-viec-thuc-hien-chinh-sach-che-do-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-than-nhan-cua-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tren-dia-ban-tinh
4811/LĐTBXH-VP
vv-huong-dan-xet-danh-hieu-thi-dua-de-nghi-cac-hinh-thuc-khen-thuong-dip-tong-ket-nam-2022
90-KH/ĐUK
ke-hoach-to-chuc-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-va-tuyen-truyen-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-sau-ban-chap-hanh-tw-dang-khoa-xiii
170 -HD/ĐU
huong-dan-kiem-diem-danh-gia-xep-loai-chat-l-ong-doi-voi-to-chuc-dang-va-dang-vien-nam-2022
95-KH/TU
ke-hoach-to-chuc-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-va-tuyen-truyen-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-sau-bchtw-dang-khoa-xiii
98-KH/TU
ke-hoach-su-dung-bien-che-tinh-ninh-binh-giai-doan-2022-2026
97-KH/TU
ke-hoach-quan-ly-bien-che-tinh-ninh-binh-giai-doan-2022-2026
96-KH/TU
ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-cua-bo-chinh-tri-ve-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-dam-bao-quoc-phong-an-ninh-vung-dong-bang-song-hong-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
2080/SLĐTBXH-VP
huong-dan-dang-gia-xep-loai-chat-luong-tap-the-ca-nhan-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2022
2089/SLĐTBXH-VP
huong-dan-tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2022
85/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-to-chuc-ra-soat-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-giai-doan-2022-2025
20-HD/ĐUK
huong-dan-kiem-diem-danh-gia-xep-loai-chat-luong-doi-voi-to-chuc-dang-va-dang-vien-nam-2022
185/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
84/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-doi-thoai-ho-ngheo-ho-can-ngheo-nam-2022
184/KH-UBND
ke-hoach-phoi-hop-to-chuc-le-phat-dong-phong-trao-thi-dua-day-manh-phat-trien-ket-cau-ha-tang-dong-bo-hien-dai-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi
13-CTr/TU
chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-18-nqtw-ngay-1662022-cua-bchtw-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-doi-moi-hoan-thien-the-che-chinh-sach-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-quan-ly-va-su-dung-dat-tao-dong-luc-dua-nuoc-ta-tro-thanh-nuoc-phat-trien-co-thu-nhap-cao
14-CTr/TU
chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-19-nqtw-ngay-1662022-cua-bchtw-dang-khoa-xiii-ve-nong-nghiep-nong-dan-nong-thon-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
2035/HD-SLĐTBXH
huong-dan-thuc-hien-du-an-2-ct-mtqg-gnbv-2021-2025
59/2022/QĐ-UBND
qd-vv-bai-bo-quyet-dinh-so-102015qd-ubnd-ngay-15-thang-5-nam-2015-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-quy-che-cong-tac-van-thu-luu-tru-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
01/TL-BTC
the-le-hoi-thi-tuyen-truyen-vien-gioi-ve-cong-tac-giam-ngheo-nam-2022
181/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-va-phong-chong-bao-luc-tren-co-so-gioi-nam-2022
12-Ctr/TU
chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-21-nqtw-ngay-1662022-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-viii-ve-tang-cuong-cung-co-xay-dung-to-chuc-co-so-dang-va-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-dang-vien-trong-giai-doan-moi
466/UBND-VP7
vv-to-chuc-thuc-hien-chuong-trinh-hanh-dong-so-12-ctrtu-ngay-21102022-cua-tinh-uy
87-KH/ĐUK
ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-21-nqtw-ngay-1662022-cua-bch-tw-dang-khoa-xiii-ve-tang-cuong-cung-co-xay-dung-to-chuc-co-so-dang-va-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-dang-vien-trong-giai-doan-moi
413/QĐ-SLĐTBXH
quyet-dinh-vv-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau
178/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-quyet-dinh-so-1406qd-ttg-ngay-0692022-cua-chinh-phu-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-so-28-kltw-ngay-21022022-cua-bo-chinh-tri-ve-tinh-gian-bien-che-va-co-cau-lai-doi-ngu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-ket-luan-so-40-kltw-ngay-1872022-cua-bo-chinh-tri-ve-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-bien-che-cua-he-thong-chinh-tri-giai-doan-2022-2026-va-quy-dinh-so-70-qdtw-ngay-1872022-cua-bo-chinh-tri-ve-quan-ly-bien-che-cua-he-thong-chinh-tri
37/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-de-an-cham-soc-suc-khoe-nguoi-cao-tuoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2017-2025
96-KH/TU
ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-cua-bo-chinh-tri-ve-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-dam-bao-quoc-phong-an-ninh-vung-dong-bang-song-hong-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
1963/SLĐTBXH-VP
vv-khac-phuc-nhung-ton-tai-han-che-sau-kiem-tra-cong-tac-quan-ly-bien-che-dao-tao-boi-duong-can-bo-van-thu-luu-tru-va-thuc-hien-quy-che-dan-chu
1964/LĐTBXH-KHTC
vv-thuc-hien-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2022
1085/QĐ-TTg
quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-ra-soat-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-trong-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-giai-doan-2022-2025
177 /KH-UBND
ke-hoach-thong-ke-ra-soat-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-giai-doan-2022-2025
176/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-so-11-ctrtu-ngay-3182022-cua-tinh-uy-ninh-binh-thuc-hien-ke-hoach-so-156-khbtgtw-ngay-1462022-cua-ban-tuyen-giao-trung-uong-ve-tang-cuong-cong-tac-chi-dao-quan-ly-chan-chinh-hoat-dong-baotap-chi-trang-thong-tin-dien-tu-mang-xa-hoi-trong-giai-doan-hien-nay
1934/SLĐTBXH-LĐVL
vv-huong-dan-trien-khai-thuc-hien-noi-dung-tieu-du-an-1-phat-trien-giao-duc-nghe-nghiep-cua-du-an-4-trong-chuong-trinh-mtqg-giam-ngheo-nam-2022
91-KH/TU
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-15-cttw-ngay-1082022-cua-ban-bi-thu-ve-cong-tac-ngoai-giao-kinh-te-phuc-vu-phat-trien-dat-nuoc-den-nam-2030
454/UBND-VP7
vv-trien-khai-thuc-hien-ke-hoach-so-82-khtu-ngay-1682022-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy
81/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-thuc-hien-noi-dung-tieu-du-an-1-phat-trien-giao-duc-nghe-nghiep-cua-du-an-4-thuoc-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-nam-2022
79/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-hoat-dong-va-du-toan-kinh-phi-chi-phi-qua-n-ly-bao-hie-m-tai-na-n-lao-do-ng-be-nh-nghe-nghie-p-nam-2022
944/UBND-VP5
vv-thuc-hien-nghi-dinh-so-882022nd-cp-ngay-26102022-cua-chinh-phu
163-CV/ĐU
vv-ra-soat-chuan-bi-cac-noi-dung-phuc-vu-doan-kiem-tra-cua-dang-uy-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep
1926/SLĐTBXH-VP
vv-chan-chinh-thuc-hien-nghiem-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc
174/KH-UBND
ke-hoach-dieu-chinh-bo-sung-mot-so-noi-dung-tai-ke-hoach-so-156kh-ubnd-ngay-2192022-cua-ubnd-tinh-ve-to-chuc-festival-trang-an-ket-noi-di-san-ninh-binh-nam-2022
794/UBND-VP6
vv-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-de-an-938-giai-doan-2022-2027
1135/UBND-VP2
vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-cua-chinh-phu-ve-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-2050
1138/VPUBND-VP7
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-022022tt-vpcp-ngay-19102022-cua-van-phong-chinh-phu
1137/VPUBND-VP7
vv-thuc-hien-thong-tu-so-072022tt-bvhttdl-ngay-25102022-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich
941/UBND-VP5
vv-thuc-hien-bao-cao-cung-cap-so-lieu-tai-san-ket-cau-ha-tang-phuc-vu-lap-bao-cao-tai-chinh-nha-nuoc
1906/LĐTBXH-KHTC
vv-huong-dan-dieu-kien-phan-bo-kinh-phi-ho-tro-cong-tac-mo-nghia-trang-liet-si-nam-2023
1905/LĐTBXH-KHTC
vv-huong-dan-dieu-kien-phan-bo-kinh-phi-ho-tro-mua-sam-tai-san-trang-thiet-bi-va-cai-tao-nang-cap-sua-chua-bao-tri-tu-nguon-kinh-phi-thuc-hiep-phap-lenh-uu-dai-ncc-voi-cach-mang-nam-2023
1907/SLĐTBXH-VP
vv-gop-y-du-thao-ke-hoach-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-va-phong-chong-bao-luc-tren-co-so-gioi-nam-2022
12- CTr/TU
chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-21-nqtw-ngay-1662022-cua-bchtw-dang-khoa-xiii-ve-tang-cuong-cung-co-xay-dung-to-chuc-co-so-dang-va-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-dang-vien-trong-giai-doan-moi
1860/SLĐTBXH-NCC
thong-bao-lich-dieu-duong-tap-trung-nguoi-co-cong-nam-2022-tai-trung-tam-dieu-duong-ncc-tinh-ninh-binh
179/KH-BCĐ
ke-hoach-thuc-hien-du-an-giai-quyet-diem-tu-diem-va-chuyen-hoa-dia-ban-trong-diem-phuc-tap-ve-ma-tuy-tai-xa-phuong-thi-tran
80/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-to-chuc-truyen-thong-tuyen-truyen-cong-tac-bvcste
1837/SLĐTBXH-PTNXH
vv-thuc-hien-thong-tu-so-622022ttbtc-ngay-05102022-cua-bo-tai-chinh
10/ĐA-UBND
de-an-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-thuc-hien-tieu-chi-an-ninh-trat-tu-trong-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2022-2025
78/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-hoi-thao-the-duc-the-thao-va-hoi-thao-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-cua-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-tinh-ninh-binh-lan-thu-ii-nam-2022
1830/LĐTBXH-VP
vv-khac-phuc-nhung-ton-tai-han-che-trong-cong-tac-chuyen-doi-so-ung-dung-cntt-nam-2022
77/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-tap-huan-cong-tac-thu-thap-co-so-du-lieu-ve-nguoi-lao-dong-theo-thong-tu-so112022tt-bldtbxh-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
168/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
1798/SLĐTBXH-BTXH
vv-huong-dan-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-881qd-ubnd-ngay-05102022-cua-ubnd-tinh
343/QĐ-SLĐTBXH
quyet-dinh-vv-thanh-lap-doan-tinh-ninh-binh-tham-du-hoi-thi-thiet-bi-dao-tao-tu-lam-toan-quoc-nam-2022
1702/SLĐTBXH-NCC
vv-tang-cuong-thuc-hien-cong-tac-dieu-duong-phsk-doi-voi-ncc-tren-dia-ban-tinh
1646/SLĐTBXH-NCC
vv-kiem-tra-thuc-hien-ho-tro-doi-voi-cac-doi-tuong-thuoc-ho-ngheo-co-thanh-vien-la-ncc-voi-cach-mang-theo-nghi-quyet-so-23nq-hdnd
1613/HD-LĐTBXH
huong-dan-thuc-hien-mot-so-noi-dung-ho-tro-viec-lam-ben-vung-thuoc-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-nam-2022
1592 /HD-SLĐTBXH
huong-dan-thuc-hien-tieu-chi-xa-nong-thon-moi-xa-nong-thon-moi-nang-cao-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-doi-voi-cac-tieu-chi-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
1551/SLĐTBXH-BTXH
vv-huong-dan-trien-khai-thuc-hien-cac-du-an-thuoc-chuong-trinh-mtqg-giam-ngheo-ben-vung-nam-2022
11-CTr/TU
chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-ke-hoach-so-156-khbtgtw-ngay-1462022-cua-ban-tuyen-giao-trung-uong-ve-tang-cuong-cong-tac-chi-dao-quan-ly-chan-chinh-hoat-dong-bao-tap-chi-trang-thong-tin-dien-tu-mang-xa-hoi-trong-giai-doan-hien-nay
1536/LĐTBXH-VP
vv-tang-cuong-cong-tac-phat-trien-chinh-quyen-so-chuyen-doi-so-va-dam-bao-an-toan-thong-tin-mang
148 / KH-UBND
o-322022nq-hdnd-ngay-1572022-cua-hoi-do-ng-nhan-dan-tinh-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-nong-thon-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2022-2025
1500/HD-SLĐTBXH
huong-dan-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-va-xac-dinh-thu-nhap-cua-ho-lam-nong-nghiep-lam-nghiep-ngu-nghiep-co-muc-song-trung-binh-nam-2022-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
70/KH-VPUBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-giai-phap-nang-cao-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pci-nam-2022-va-nhung-nam-tiep-theo-cua-van-phong-ubnd-tinh
1366/LĐTBXH-KHTC
vv-huong-dan-viec-thuc-hien-mua-sam-trang-thiet-bi-y-te-theo-phuong-thuc-tap-trung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
1316/HD - LĐTBXH
huong-dan-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-tien-thue-nha-cho-ng-oi-lao-dong-theo-nghi-quyet-so-232022nq-hdnd-ngay-15-thang-7-nam-2022-cua-hoi-dong-nhan-tinh-ninh-binh
24/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-nguyen-tac-tieu-chi-dinh-muc-phan-bo-von-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
1191/SLĐTBXH-BĐG
vv-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-cac-muc-tie-cua-chien-luoc-quoc-gia-ve-binh-dang-gio-nam-2021-va-6-thang-dau-nam-2022
1167/LĐTBXH-LĐVL
vv-huong-dan-thanh-toan-hoc-phi-theo-phuong-thuc-thanh-toan-khong-dung-tien-mat
1145/SLĐTBXH-BTXH
vv-huong-dan-ra-soat-bo-sung-va-chuan-hoa-du-lieu-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi
1077/LĐTBXH-KHTC
vv-xay-dung-du-toan-ngan-sach-trung-uong-thuc-hien-phap-lenh-uu-dai-ncc-voi-cach-mang-nam-2023va-ke-hoach-tai-chinh-nsnn-03-nam-2023-2025
1807/SLĐTBXH-VP
vv-de-nghi-phoi-hop-tham-gia-khao-sat-truc-tuyen-ve-tinh-hinh-15-nam-thi-hanh-luat-binh-dang-gioi
119/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-truyen-thong-ve-binh-dang-gioi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-den-nam-2030-giai-doan-1-tu-nam-2022-den-nam-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
51/PC-VPUBND
thong-bao-so-138tb-vpcp-cua-van-phong-chinh-phu-ve-mot-so-noi-dung-trong-trien-khai-de-an-phat-trien-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-phuc-vu-chuyen-doi-so-quoc-gia-giai-doan-2022-2025-tam-nhin-den-nam-2030
735/SLĐTBXH-NCC
vv-huong-dan-trien-khai-cong-tac-dieu-duong-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-than-nhan-liet-si-nam-2022
52/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-truyen-thong-ve-binh-dang-gioi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2030
58- KH/BDVTU
ke-hoach-cong-tac-dan-van-thuc-hien-nghi-quyet-so-09-nqtu-ngay-26112021-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
54- KH/ĐUK
ke-hoach-thuc-hien-kl21-kltw-ngay-25102021-cua-bch-tw-dang-khoa-xiii-ve-day-manh-xay-dung-chinh-don-dang-va-he-thong-chinh-tri
10/KH-LĐTBXH
ke-hoach-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so-va-dam-bao-an-toan-an-ninh-mang-nam-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
110- BS/TU
quy-dinh-so-57-qdtw-ve-doi-tuong-tieu-chuan-va-phan-cap-dao-tao-ly-luan-chinh-tri
145/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-ban-cong-tac-nguoi-cao-tuoi-tinh-ninh-binh
109- BS/TU
chi-thi-so-12-cttw-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-nang-cao-hieu-qua-doi-ngoai-nhan-dan-trong-tinh-hinh-moi
108- BS/TU
chi-thi-so-13-cttw-cua-ban-bi-thu-ve-lanh-dao-dai-hoi-cong-doan-cac-cap-va-dai-hoi-xiii-cong-doan-viet-nam-nhiem-ky-2023-2028
101- BS/TU
37-hdbtgtw-ngay-11012022-huong-dan-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-quy-dinh-cua-hoi-nghi-lan-thu-tu-bchtw-dang-khoa-xiii-to-chuc-dot-sinh-hoat-chinh-tri-ve-xay-dung-chinh-don-dang-va-he-thong-chinh-tri
27/KH-QĐ
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-hanh-dong-quoc-gia-ve-nguoi-cao-tuoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2030
13- QC/TU
quy-che-phoi-hop-cong-tac-giua-dang-uy-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-voi-cac-co-quan-don-vi-co-lien-quan-trong-cong-tac-tang-cuong-xay-dung-va-nang-cao-vai-tro-hieu-qua-hoat-dong-cua-to-chuc-dang-va-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-trong-cac-doanh-nghiep-ngoai-khu-vuc-nha-nuoc-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
98- BS/TU
huong-dan-so-12-hdbtctw-ngay-18012022-huong-dan-nghiep-vu-cong-tac-dang-vien
93- BS/TU
quy-dinh-so-50-qdtw-ngay-27122021-ve-cong-tac-quy-hoach-can-bo
06 /KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-nang-cao-chat-luong-bao-ve-cham-soc-suc-khoe-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-nguoi-cao-tuoi-tre-em-nguoi-khuyet-tat-va-cac-doi-tuong-can-tro-giup-xa-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2030
396- QĐ/TU
quyet-dinh-vv-phe-duyet-de-an-xay-dung-doi-ngu-can-bo-dien-ban-thuong-vu-tinh-uy-quan-ly-du-pham-chat-nang-luc-va-uy-tin-ngang-tam-nhiem-vu-nhiem-ky-2220-2025-dinh-huong-den-nam-2030
46- BS/ĐUK
quy-dinh-ve-cong-tac-van-thu-trong-cac-co-quan-to-chuc-dang
45- BS/ĐUK
huong-dan-thuc-hien-mot-so-noi-dung-quy-dinh-so-22-qdtw-ngay-2872021-cua-ban-chap-hanh-tw-dang-ve-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-va-ky-luat-cua-dang
63/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-to-chuc-phat-dong-dot-thi-dua-cao-diem-chao-mung-ky-niem-30-nam-tai-lap-tinh-ninh-binh-0141992-0142022
02 - Ctr/UBKT
chuong-trinh-kiem-tra-giam-sat-cua-uy-ban-kiem-tra-dang-uy-khoi-cqdn-tinh-2022
02- QĐ/UBKT
quy-dinh-tieu-chuan-thi-dua-nam-2022-doi-voi-uy-ban-kiem-tra-dang-uy-co-so
35- CV/BTG &DV
vv-dinh-huong-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen-thang-012022
2488/SLĐTBXH-BTXH
vv-huong-dan-thuc-hien-nghi-quyet-so-1302021nq-hdnd-cua-hdnd-tinh
304/KH-BTC
ke-hoach-trien-khai-to-chuc-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-xi-2022-2023
1942/QĐ-TTg
quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-nang-cao-chat-luong-bao-ve-cham-soc-suc-khoe-nguoi-co-cong-voi-cach-mang
55/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-to-chuc-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-dac-biet-ca-n-oc-doan-ket-chung-suc-dong-long-thi-dua-phong-chong-va-chien-thang-dai-dich-covid-19-trong-nganh-lao-dong-th-ong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh
152/KH-UBND
ke-hoach-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2030
1724/LĐTBXH-LĐVL
huong-dan-cong-dan-tinh-ninh-binh-o-tp-ho-chi-minh-dong-nai-binh-duong-bi-anh-huong-do-dich-covid-19-dang-ky-tro-ve-que
52/KH-LĐTBXH
ke-hoach-phat-dong-phong-trao-thi-dua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-ng-oi-lao-dong-nganh-lao-dong-th-ong-binh-va-xa-hoi-quyet-tam-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-hang-nam-va-ke-hoach-5-nam-2021-2025-theo-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-ninh-binh-lan-thu-xxii
135/KH-UBND
ke-hoach-hanh-dong-thuc-hien-de-an-xay-dung-va-trien-khai-ke-hoach-thuc-hien-cac-muc-tieu-cua-cong-dong-van-hoa-xa-hoi-asean-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
1404/LĐTBXH-LĐVL
vv-ra-soat-lap-danh-sach-cb-cc-vc-nld-la-cong-dan-cua-tinh-nam-dinh-hoa-binh-thanh-hoa-dang-lam-viec-tai-cac-co-quan-don-vi-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
1389/TB- SLĐTBXH
thong-bao-tuyen-chon-bo-nhiem-hoa-giai-vien-lao-dong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2021
1331/LĐTBXH-LĐVL
vv-trien-khai-ho-tro-nguoi-su-dung-lao-dong-dao-tao-boi-duong-nang-cao-trinh-do-ky-nang-nghe-de-duy-tri-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-theo-nghi-quyet-so-68nq-cp-va-quyet-dinh-so-232021qd-ttg
1331/LĐTBXH-LĐVL
vv-trien-khai-ho-tro-nguoi-su-dung-lao-dong-dao-tao-boi-duong-nang-cao-trinh-do-ky-nang-nghe-de-duy-tri-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-theo-nghi-quyet-so-68nq-cp-va-quyet-dinh-so-232021qd-ttg
1252/HD-SLĐTBXH
huong-dan-trien-khai-thuc-hien-cac-chinh-sach-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
102/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chien-luoc-quoc-gia-ve-binh-dang-gioi-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
771/LĐTBXH-LĐVL
vv-bao-dam-an-toan-covid-19-trong-cac-khu-cong-nghiep
711/LĐTBXH-LĐVL
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-bao-ket-luan-so-107tb-vpcp-cua-pho-thu-tuong-chinh-phu-ve-phong-chong-dich-covid-19
705/LĐTBXH-LĐVL
vv-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tren-dia-ban-tinh
701//LĐTBXH-KHTC
vv-xay-dung-phuong-an-tu-chu-tai-chinh-cua-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-giai-doan-2022-2024
697/LĐTBXH-VP
vv-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-hoi-nghi-truc-tuyen-tong-ket-chuong-trinh-tong-the-cchc-nha-nuoc-giai-doan-2011-2020
675/LĐTBXH-LĐVL
huong-dan-xay-dung-noi-quy-lao-dong
63/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-phong-ngua-va-ung-pho-voi-bao-luc-tren-co-so-gioi-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
645/LĐTBXH-VP
vv-xay-dung-va-ap-dung-quy-trinh-tac-nghiep-iso-90012015-doi-voi-cac-tthc-da-duoc-ubnd-tinh-cong-bo
605/SLĐTBXH-VP
vv-tiep-tuc-tang-cuong-nang-cao-hieu-qua-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19
575/LĐTBXH-LĐVL
trien-khai-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-benh-covid-19
57-HD/ĐU
huong-dan-trien-khai-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2021-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ky-cuong-trach-nhiem-day-manh-cai-cach-hanh-chinh
557/LĐTBXH - VP
vv-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19
52/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-tro-giup-xa-hoi-va-phuc-hoi-chuc-nang-cho-nguoi-tam-than-tre-em-tu-ky-va-nguoi-roi-nhieu-tam-tri-dua-vao-cong-dong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2030
47 /KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-phat-trien-cong-tac-xa-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2030
143/LĐTBXH-LĐVL
vv-chi-dao-to-thuc-hien-mot-so-nhiem-vu-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19
112/QĐ-TTg
quyet-dinh-ban-hanh-chuong-trinh-phat-trien-cong-tac-xa-hoi-giai-doan-2021-2030
1445/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-de-an-nhan-rong-mo-hinh-cau-lac-bo-lien-the-he-tu-giup-nhau-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
1929/QĐ-TTg
quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-tro-giup-xa-hoi-va-phuc-hoi-chuc-nang-cho-nguoi-tam-than-tre-em-tu-ky-va-nguoi-roi-nhieu-tam-tri-dua-vao-cong-dong-giai-doan-2021-2030
1751/HD-SLĐTBXH
huong-dan-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-154nq-cp-ngay-19102020-cua-chinh-phu-quyet-dinh-so-322020qd-ttg-ngay-19102020-cua-thu-t-ong-chinh-phu
104/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-tro-giup-nguoi-khuyet-tat-giai-doan-2021-2030-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
1490/LĐTBXH-LĐVL
vv-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-trong-quan-ly-va-su-dung-lao-dong-nuoc-ngoai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
432/QĐ-SLĐTBXH
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-quy-tac-ung-xu-cua-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh
1336/QĐ-TTg
quyet-dinh-phe-duyet-de-an-nhan-rong-mo-hinh-cau-lac-bo-lien-the-he-tu-giup-nhau-giai-doan-den-nam-2025
1359/ /LĐTBXH-LĐVL
vv-thuc-hien-cac-thu-tuc-nhap-canh-va-phong-chong-dich-cho-chuyen-gia-nhap-canh-viet-nam-lam-viec-tren-dia-ban-tinh
1190/QĐ-TTg
quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-tro-giup-nguoi-khuyet-tat-giai-doan-2021-2030
1209/LĐTBXH-LĐVL
vv-tiep-tuc-phoi-hop-thuc-hien-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi
629/ /LĐTBXH-LĐVL
vv-huong-dan-tam-dung-dong-vao-quy-huu-tri-tu-tuat
573 /HD-SLĐTBXH
huong-dan-trien-khai-thuc-hien-cac-bien-phap-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
15/2020/QĐ-TTg
quyet-dinh-quy-dinh-ve-viec-thuc-hien-cac-chinh-sach-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19
512/LĐTBXH-GDNN
vv-huong-dan-thuc-hien-quan-ly-to-chuc-day-hoc-kiem-tra-danh-gia-trong-dao-tao-truc-tuyen
496/LĐTBXH-LĐVL
vv-tam-dung-trien-khai-thuc-hien-van-ban-so-409ldtbxh-ldvl-ngay-2532020-va-van-ban-so-488ldtbxhldvl-ngay-1042020-cua-so-ldtbxh
488/LĐTBXH-LĐVL
vv-huong-dan-thu-tuc-ho-so-de-nghi-xac-nhan-so-lao-dong-thuoc-dien-tham-gia-bhxh-tam-thoi-nghi-viec-doi-voi-doanh-nghiep-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19
495/LĐTBXH-LĐVL
vv-thuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19
445/LĐTBXH-LĐVL
vv-trien-khai-thuc-hien-theo-huong-dan-tai-cong-van-so-1064ldtbxhqhldtl-ngay-2532020-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
409/LĐTBXH-LĐVL
vv-tiep-tuc-day-manh-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tai-doanh-nghiep-va-huong-dan-tam-dung-dong-vao-quy-huu-tri-tu-tuat-doi-voi-doanh-nghiep-gap-kho-khan-do-dich
398/LĐTBXH-LĐVL
vv-bao-cao-tinh-hinh-lao-dong-viec-lam-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19
106/SLĐTBXH-VP
vv-phong-chong-dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung-moi-virus-corona-gay-ra
06/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-so-39-cttw-ngay-01112019-cua-ban-bi-thu-trung-uong-dang-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-nguoi-khuyet-tat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
12/QĐ-LĐTBXH
quyet-dinh-ve-viec-to-chuc-ky-thi-xet-tuyen-vien-chuc-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-nam-2019
110/KH-LĐTBXH
ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-thuoc-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh-nam-2019
1282/LĐTBXH-KHTC
vv-gop-y-du-thao-quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-phan-cap-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-thuc-hien-chinh-sach-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-nguoi-truc-tiep-tham-gia-khang-chien-do-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-quan-ly-
95/KH-LĐTBXH
ke-hoach-to-chuc-thi-tay-nghe-tinh-ninh-binh-lan-thu-x-nam-2019
1413/LĐTBXH-GDNN
vv-gop-y-du-thao-thong-tu-ban-hanh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-ve-dao-tao-trinh-do-trung-cap-trinh-do-cao-dang
1306/LĐTBXH-GDNN
vv-gop-y-du-thao-thong-tu-quy-dinh-dieu-kien-noi-dung-hinh-thuc-thi-xet-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-giao-duc-nghe-nghiep
1144/LĐTBXH-GDNN
vv-nghien-cuu-gop-y-du-thao-thong-tu-ban-hanh-danh-muc-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu
907/LĐTBXH-LĐVL
bao-cao-tinh-hinh-tai-nan-lao-dong-6-thang-dau-nam-va-cac-hoat-dong-huong-ung-thang-hanh-dong-ve-atvsld-nam-2019
394/LĐTBXH-LĐVLBHXH
huong-dan-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2019-tai-cac-doanh-nghiep-co-so-san-xuat-kinh-doanh
1526/LĐTBXH-DN
gop-y-du-thao-thong-tu-huong-dan-viec-ho-tro-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-lam-viec-trong-cac-doanh-nghiep-nho-va-vua
83/KH-BCĐ
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-nam-2018
01/KH-BTC
ke-hoach-to-chuc-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-ix2018-2019
1629/LĐTBXH-NCC
trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-1122017nd-cp-cua-chinh-phu
277/LĐTBXH-LĐL-BHXH
xay-dung-ke-hoach-giai-quyet-viec-lam-nam-2019
34/LĐTBXH-VL,ATLĐ
vv-tang-cuong-cong-tac-an-toan-tai-cac-co-so-kinh-doanh-truoc-trong-va-sau-tet-nguyen-dan-ky-hoi
1789/LĐTBXH-LĐTL
vv-huong-dan-thuc-hien-muc-luong-toi-thieu-vung-nam-2019
1693/LĐTBXH-LĐTL
vv-bao-cao-chi-tra-tien-luong-nam-2018-tien-thuong-tet-nguyen-dan-nam-2019
68/LĐTBXH-LĐTL
huong-dan-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-luat-bao-hiem-xa-hoi-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-ngay-01012018
1846/LĐTBXH-LĐTL
huong-dan-thuc-hien-muc-luong-toi-thieu-vung-quy-dinh-tai-nghi-dinh-1412017nd-cp-ngay-07122017-cua-chinh-phu
1782/LĐTBXH-LĐTL
vv-bao-cao-nhanh-tinh-hinh-tien-luong-tien-thuong-doi-voi-nguoi-lao-dong
1601/LĐTBXH-LĐTL
huong-dan-thuc-hien-bao-hiem-xa-hoi-doi-voi-cong-an-cap-xa
1263/LĐTBXH-LĐTL
huong-dan-thuc-hien-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hang-thang-quy-dinh-tai-cac-khoan-123-va-khoan-8-dieu-1-nghi-dinh-so-762017nd-cp-ngay-3062017
1910/LĐTBXH-LĐTL
thong-bao-ket-qua-kiem-tra-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-lao-dong-tai-cac-doanh-nghiep
1909/LĐTBXH-LĐTL
bao-cao-tinh-hinh-tien-luong-nam-2016-va-ke-hoach-thuong-tet-nam-2017
1663/LĐTBXH-LĐTL
bao-cao-nhanh-tinh-hinh-tien-luong-nam-2016-va-ke-hoach-thuong-tet-nam-2017
1664/LĐTBXH-LĐTL
huong-dan-thuc-hien-muc-luong-toi-thieu-vung-quy-dinh-tai-nghi-dinh-1532016nd-cp-ngay-14112016-cua-chinh-phu
HĐLD/2016
mau-hop-dong-lao-dong-nam-2016
1284/LĐTBXH-LĐTL&BHXH
trie-n-khai-thong-tu-so-232016tt-bldtbxh-nga-y-1572016-cu-a-bo-lao-do-ng-thuong-binh-va-xa-ho-i
1283/LĐTBXH-LĐTL&BHXH
don-do-c-chi-da-o-thu-c-hie-n-lua-t-ba-o-hie-m-xa-ho-i-nam-2014
960/HD-LĐTBXH-LĐTL
huong-dan-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-so-tai-noi-lam-viec-theo-nghi-dinh-602013nd-cp-ngay-1962013-cua-chinh-phu
635/LDTBXH-LDTL
xay-dung-va-dang-ky-noi-quy-lao-dong-thong-bao-thoa-uoc-lao-dong-tap-the
709/LĐTBXH-LĐTL
bao-cao-tong-ket-danh-gia-thuc-tien-thi-hanh-bo-luat-lao-dong-nam-2012
480/LĐTBXH-LĐTL
vv-huong-dan-xay-dung-phuong-an-su-dung-lao-dong-doi-voi-doanh-nghiep-thuc-hien-co-phan-hoa
516/LĐTBXH-LĐTL
vv-danh-gia-tinh-hinh-thuc-hien-va-ra-soat-dia-ban-ap-dung-muc-luong-toi-thieu-vung
24/LĐTBXH-KHTC
vv-xay-dung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2019
99/2018/TT-BTC
thong-tu-huong-dan-lap-bao-cao-tai-chinh-tong-hop-cua-don-vi-ke-toan-nha-nuoc-la-don-vi-ke-toan-cap-tren
32/2018/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ql-nguon-kpsn-co-tinh-chat-dau-tu-va-phan-cap-tham-quyen-phe-duyet-tham-dinh-tham-tra-cac-cong-trinh-su-chua-nang-cap-mo-rong
2139/STC-GCS
vv-huong-dan-nop-tien-thu-duoc-tu-viec-ban-thanh-ly-tai-san-cong-vao-tai-khoan-tam-giu
1704/LĐTBXH-KHTC
vv-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-nsnn-thang-11-nam-2018
1758/LĐTBXH-DN
vv-thuc-hien-cong-tac-bao-cao-thuoc-linh-vuc-gdnn-theo-quy-dinh
1694/LĐTBXH
vv-bao-cao-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-tinh-hinh-tai-nan-lao-dong-nam-2018
119/2018/NĐ-CP
quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu-khi-ban-hagnf-hoa-cung-cap-dich-vu
22/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-de-an-cung-co-phat-trien-mang-luoi-co-so-bao-tro-xa-hoi-giai-doan-2018-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
599/LĐTBXH-DN
thuc-hien-tu-danh-gia-chat-luong-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-nam-2018
598/LĐTBXH-DN
gop-y-du-thao-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cac-thong-tu-so-422015tt-bldtbxh-thong-tu-so-432015-bldtbxh-va-thong-tu-so-102017tt-bldtbxh
287/LĐTBXH-VLATLĐ
vv-cap-giay-phep-lao-dong-qua-mang-dien-tu
21/KH-BCĐ
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2018-tinh-ninh-binh
22/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-de-an-cung-co-phat-trien-mang-luoi-co-so-btxh-giai-doan-2018-2025-tren-dia-ban-tinh-nb
KQT01
phieu-dang-ky-thong-tin-ket-qua-lua-chon-nha-thau
02/LĐTBXH-DN
vv-bao-cao-thong-ke-dinh-ky-cong-tac-giao-duc-nghe-nghiep
1921/LĐTBXH
vv-bo-sung-cap-nhat-ma-truong-trung-cap-cao-dang-trong-he-thong-giao-duc-nghe-nghiep
1922/LĐTBXH-DN
cung-cap-thong-tin-bien-soan-cuon-thong-tin-tuyen-sinh-trung-cap-cao-dang-nam-2018
1748/SLĐTBXH-VLATLĐ
vv-bao-cao-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-tinh-hinh-tai-nan-lao-dong-nam-2017
88/KH-BCĐ
kh-thuc-hien-chuong-trinh-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-nam-2017
22/KH-UBND
kh-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-giai-doan-2017-2020
44/KH-LĐTBXH
kh-kiem-tra-va-giam-sat-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-giai-doan-2017-2020
1400/LĐTBXH-DN
vv-don-doc-cong-tac-thong-ke-dinh-ky-ve-giao-duc-nghe-nghiep
1358/SLĐTBXH-BTXH
vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-1032017nd-cp-cua-chinh-phu
1346/LĐTBXH-KHTC
vv-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung
1331/LĐTBXH-PCTNXH
vv-thuc-hien-mot-so-noi-dung-trong-bien-ban-ghi-nhan-ket-qua-thanh-tra-cua-doan-thanh-tra-lien-nganh
1320/LĐTBXH-PCTNXH
vv-to-chuc-thuc-hien-cong-tac-quan-ly-sau-cai-nghien-ma-tuy-tai-noi-cu-tru
1293/HD-LĐTBXH-PCTNXH
huong-dan-thuc-hien-viec-dong-gop-che-do-mien-giam-doi-voi-doi-tuong-cai-nghien-tu-nguyen-tai-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tinh-ninh-binh-va-cai-nghien-tai-gia-dinh-cong-dong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
1309/LĐTBXH-NCC
tong-hop-ket-qua-ra-soat-ho-ncc-la-ho-ngheo-ho-can-ngheo-va-ho-ncc-co-muc-song-trung-binh-cua-nguoi-dan-noi-cu-tru
109/LĐTBXH-ATLĐ
bao-cao-tong-ket-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-lan-1-nam-2017
1266/SLĐTBXH-BTXH
huong-dan-quy-trinh-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-ho-co-muc-song-trung-binh-nam-2017
1267/LĐTBXH-KHTC
vv-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung
1258/LĐTBXH-VLATLĐ
phoi-hop-to-chuc-lop-huan-luyen-atvsld-tai-huyen-yen-mo-kim-son-hoa-lu
1247/LĐTBXH-VLATLĐ
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-232017tt-bldtbxh
936/LĐTBXH-VP
vv-trien-khai-ke-hoach-to-chuc-xet-tang-giai-thuong-khoa-hoc-va-cong-nghe-hoa-lu-tinh-ninh-binh-lan-thu-ii
1230/LĐTBXH-NCC
vv-to-chuc-dua-ncc-di-dieu-duong-tap-trung
1219/LĐTBXH-NCC
tuyen-truyen-ve-chuong-trinh-tai-tro-xet-nghiem-adn-xac-dinh-danh-tinh-liet-sy
1025/LĐTBXH-VL,ATLĐ
vv-don-doc-cac-don-vi-doanh-nghiep-dong-tren-dia-ban-tinh-thuc-hien-phong-chong-thien-tai-lu-lut-nam-2017
1165/LĐTBXH-NCC
vv-trien-khai-thuc-hien-quyet-nghi-so-63nq-cp-ve-chinh-sach-ho-tro-nha-o-voi-ncc-voi-cach-mang
59/KH-LDTBXH
kh-to-chuc-giai-giao-luu-cau-long-tennis-va-gap-mat-nhan-ky-niem-ngay-truyen-thong-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-nam-2017
1094/LĐTBXH-KHTC
vv-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung-theo-cv-85cv-tt-cua-trung-tam-tvdvtcc
1094/LĐTBXH-KHTC
vv-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung-cv-82cv-tt-cua-trung-tam-tvdvtcc
880/QĐ-UBND
quy-dinh-giam-muc-dong-gop-cua-doi-tuong-tu-nguyen-duoc-tiep-nhan-quan-ly-cham-soc-dieu-tri-nuoi-duong-tai-cac-co-so-btxh-cong-lap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
14/2017/QĐ-UBND
qd-ve-viec-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
342/2016/TT-BTC
thong-tu-so-3422016tt-btc-ngay-30122016-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-1632016nd-cp-ngay-21122016-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-ngan-sach-nha-nuoc
141/2016/NĐ-CP
nghi-dinh-quy-dinh-co-che-tu-chu-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-trong-linh-vuc-su-nghiep-kinh-te-va-su-nghiep-khac
324/2016/TT-BTC
thong-tu-quy-dinh-he-thong-muc-luc-ngan-sach-nha-nuoc
19/2017/TT-BTC
thong-tu-quy-dinh-viec-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-ngan-sach-nha-nuoc-cho-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-thi-hanh-phap-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh
83/KH-DVVL
ke-hoach-trien-khai-tiep-nhan-dang-ky-tham-du-thi-tieng-han-quoc-nam-2017-theo-chuong-trinh-eps
415/LĐTBXH-VLATLĐ
ra-soat-danh-sach-nguoi-lao-dong-dang-cu-tru-bat-hop-phap-tai-han-quoc-den-3112017
362/LĐTBXH-VLATLĐ
huong-dan-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-lan-thu-1-nam-2017
13/KH-VLATVSLĐ
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-lan-thu-1-nam-2017-tinh-ninh-binh
513/KBNB-KSC
vv-thoi-han-chi-ngan-sach-nha-nuoc-va-tiep-nhan-ho-so-kiem-soat-chi-nam-2016
2441/STC-HCSN
huong-dan-ve-viec-lap-giao-chap-hanh-du-toan-va-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tai-cac-don-vi-du-toan-cap-tinh
1701/LĐTBXH-VLATLĐ
bao-cao-ve-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-va-tai-nan-lao-dong-nam-2016
1731/LĐTBXH-VLATLĐ
bao-cao-tinh-hinh-su-dung-lao-dong-nguoi-nuoc-ngoai-nam-2016-va-dang-ky-nhu-cau-su-dung-lao-dong-nguoi-nuoc-ngooai-nam-2017
1763/LĐTBXH-VLATLĐ
quan-ly-thiet-bi-vat-tu-co-yeu-cau-nghiem-ngat-va-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong
1008/TTLĐNN-TCLĐ
thong-bao-ket-qua-thi-tieng-han-nganh-ngu-nghiep-va-huong-dan-dang-ky-kiem-tra-tay-nghe-danh-gia-nang-luc
1611/LĐTBXH-VLATLĐ
thong-bao-thoi-gian-va-dia-diem-thi-tieng-han-nganh-ngu-nghiep-nam-2016
1443/LĐTBXH--VLATLĐ
thong-bao-ket-qua-ky-thi-tieng-han-lan-thu-11-va-huong-dan-lam-ho-so-dang-ky-du-tuyen
900/TTLĐNN-TCLĐ
thong-bao-ket-qua-ky-thi-tieng-han-lan-thu-11-va-huong-dan-lam-ho-so-dang-ky-du-tuyen
4047/LĐTBXH-QLLĐNN
vv-doi-tuong-du-thi-tieng-han-nganh-ngu-nghiep-nam-2016
1386/LĐTBXH-VLATLĐ
phoi-hop-thong-bao-dang-ky-du-thi-tuyen-lao-dong-nganh-ngu-nghiep-theo-chuong-trinh-eps
40/KH-LĐTBXH-VLATLĐ
ke-hoach-trien-khai-tiep-nhan-dang-ky-du-thi-cho-nguoi-lao-dong-co-nguyen-vong-di-lam-viec-tai-han-quoc-trong-nganh-ngu-nghiep-theo-chuong-trinh-ep
1801/STC-QLNS
kinh-phi-mua-the-bhyt-cho-doi-tuong-theo-quyet-dinh-so-622011qd-ttg
837/TTLĐNN-TCLĐ
thong-bao-thoi-gian-va-dia-diem-thi-tieng-han-ngay-08-va-09102016
1011/LĐTBXH-PCTNXH
trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-902016ndcp
173/LĐTBXH-PCTNXH
trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-192015tt-btp-ngay-28122015-cua-bo-tu-phap
440/LĐTBXH-PCTNXH
trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-262016ndcp-cua-chinh-phu
07/KH-LĐTBXH-PCTNXH
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-ho-tro-nan-nhan-bi-mua-ban-nam-2016
20/KH-BCĐ
ke-hoach-phong-chong-mai-dam-nam-2016
45/KH-UBND
ke-hoach-phong-chong-mai-dam-giai-doan-2016-2020
35/KH-BCĐ
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-phong-chong-mua-ban-nguoi-giai-doan-2016-2020
36/KH-BCĐ
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-phong-chong-mua-ban-nguoi-nam-2016
1221/LĐTBXH-NCC
tro-cap-tho-cung-liet-sy
20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH
huong-dan-kham-giam-dinh-benh-tat-di-dang-di-tat-co-lien-quan-den-phoi-nhiem-voi-chat-doc-hoa-hoc-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khang-chien-va-con-de-cua-ho
1036/LĐTBXH-VLATVSLĐ
thong-bao-dang-ky-du-thi-tieng-han-quoc-lan-thu-11-theo-chuong-trinh-eps
1097/LĐTBXH-VP
trien-khai-sang-kien-cap-tinh
1034/LĐTBXH-BTXH
trien-khai-thuc-hien-thong-tu-lien-tich-so-062016ttlt-bldtbxh-btc
733/HD-LĐTBXH
huong-dan-quy-trinh-xet-duyet-bo-sung-ho-ngheo-ho-can-ngheo
897/HD-SLĐTBXH
huong-dan-tam-thoi-phuong-phap-danh-gia-lap-ho-so-tham-dinh-ket-qua-dat-chuan-tieu-chi-ho-ngheo-va-lao-dong-co-viec-lam-thuong-xuyen-ap-dung-doi-voi-xa-xay-dung-nong-thon-moi-tren-dia-ban-tinh-nb
917/SLĐTBXH-SYT
ra-soat-cap-the-bhyt-cho-nguoi-dan-dang-sinh-song-tai-cac-thon-dac-biet-kho-khan-dien-chuong-trinh-135-nam-2016
32/LĐTBXH-VLATLĐ
ke-hoach-trien-khai-tiep-nhan-dang-ky-tham-du-ky-thi-tieng-han-quoc-lan-thu-11-theo-chuong-trinh-eps
940/LĐTBXH-VLATLĐ
vv-tuyen-chon-thuc-tap-sinh-di-thuc-tap-ky-thuat-tai-nhat-ban
939/LĐTBXH-VLATLĐ
vv-phoi-hop-tuyen-chon-thuc-tap-sinh-di-thuc-tap-ky-thuat-tai-nhat-ban
879/CV-LĐTBXH-VP
gioi-thieu-va-su-dung-cong-thong-tin-dien-tu-so-lao-dong-tbxh-tinh-ninh-binh
740/HD-LĐTBXH-NCC
huong-dan-hoat-dong-ky-niem-69-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy-2772016
696/LĐTBXH-VL
trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-112016nd-cp
669/LĐTBXH-BTXH
vv-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-thi-diem-nuoi-duong-doi-tuong-xa-hoi-tu-nguyen-va-du-toan-muc-thu-phi-nuoi-duong
467/LĐTBXH-BTXH
vv-ra-soat-cap-the-bhyt-cho-nguoi-dang-sinh-song-tai-cac-xa-dac-biet-kho-khan-dien-chuong-trinh-135-va-nguoi-dan-toc-thieu-so-cac-xa-co-dieu-kien-kt-xh-kho-khan
639/LĐTBXH-BTXH
vv-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-chinh-sach-bao-tro-xa-hoi-6-thang-dau-nam-2016
162/LĐTBXH-BVCSTE
vv-lua-chon-tre-em-du-chuong-trinh-gap-mat-tre-em-co-hoan-canh-dac-biet-nam-2016
640/LĐTBXH-BVCSTE&BĐG
vv-khao-sat-tre-em-la-con-cua-phu-nu-viet-nam-ket-hon-voi-nguoi-nuoc-ngoai-tro-ve-sinh-song-tai-dia-phuong
431/LĐTBXH-VP
vv-tang-cuong-tuyen-truyen-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-hdnd-cac-cap
482/LĐTBXH-VP
vv-bao-cao-danh-gia-thuc-trang-xay-dung-dinh-huong-ke-hoach-dao-tao-can-bo-giai-doan-2016-2025
498/LĐTBXH-VP
vv-xay-dung-ke-hoach-bien-che-nam-2017
583/LĐTBXH-VP
vv-tong-ra-soat-to-chuc-bo-may-bien-che-va-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-lao-dong
345/BCĐ-LĐTBXH
vv-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-tuan-le-quoc-gia-atvsld-pccn-nam-2016
420/LĐTBXH-VL
vv-thong-bao-danh-sach-cac-doanh-nghiep-chuyen-doanh-xuat-khau-lao-dong-duoc-tuyen-dung-lao-dong-tai-tinh
421/LĐTBXH-LĐTL
vv-don-doc-huong-dan-thuc-hien-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong
337/LĐTBXH-NCC
vv-ra-soat-hoan-thanh-thuc-hien-quyet-dinh-so-622011qd-ttg
569/LĐTBXH-NCC
vv-de-nghi-cap-bang-tqgc-liet-sy
348/LĐTBXH-DN
vv-bao-cao-ket-qua-tuyen-sinh-hoc-nghe-ket-qua-hssv-tot-nghiep-nam-2015-va-ke-hoach-tuyen-sinh-nam-2016
428/LĐTBXH-DN
vv-dang-ky-cu-giao-vien-tham-gia-lop-boi-duong-lop-su-pham-day-nghe
643/LĐTBXH-DN
vv-trien-khai-cong-tac-tu-kiem-dinh-chat-luong-day-nghe-va-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-tu-kiem-dinh-chat-luong-day-nghe-nam-2016
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử