Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Báo cáo - Tổng hợp - Kế hoạch

Báo cáo 59/BC-SLĐTBXH tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị

Thứ sáu, 22/03/2024
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị

Báo cáo 51/BC-SLĐTBXH tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

Thứ hai, 18/03/2024
Báo cáo 51/BC-SLĐTBXH tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

Kế hoạch 26/KH-SLĐTBXH phòng chống tham nhũng năm 2024

Thứ hai, 18/03/2024
Kế hoạch 26/KH-SLĐTBXH phòng chống tham nhũng năm 2024

Kế hoạch 01/KH-BCĐ triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 13/03/2024
Kế hoạch 01/KH-BCĐ triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Báo cáo 43/BC-SLĐTBXH kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành Quý I năm 2024

Thứ ba, 12/03/2024
Báo cáo 43/BC-SLĐTBXH kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành Quý I năm 2024

Báo cáo 42/BC-SLĐTBXH công tác năm 2023, phương hướng năm 2024 của Ban công tác Người cao tuổi tỉnh

Thứ hai, 11/03/2024
Báo cáo 42/BC-SLĐTBXH công tác năm 2023, phương hướng năm 2024 của Ban công tác Người cao tuổi tỉnh

KẾ HOẠCH 20/KH-SLĐTBXH Thực hiện công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2024

Thứ sáu, 08/03/2024
KẾ HOẠCH 20/KH-SLĐTBXH Thực hiện công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2024

Báo cáo 40/BC-SLĐTBXH việc chấp hành pháp luật về tư pháp người chưa thành niên

Thứ năm, 07/03/2024
Báo cáo 40/BC-SLĐTBXH việc chấp hành pháp luật về tư pháp người chưa thành niên

Báo cáo 39/BC-SLĐTBXH đánh giá giữa kỳ thực hiện các nội dung về giáo dục nghề nghiệp thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ năm, 07/03/2024
Báo cáo 39/BC-SLĐTBXH đánh giá giữa kỳ thực hiện các nội dung về giáo dục nghề nghiệp thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia

Kế hoạch 17/KH-SLĐTBXH thực hiện phong trào đảm bảo an ninh, trật tự năm 2024 Sở LĐTBXH

Thứ năm, 29/02/2024
Kế hoạch 17/KH-SLĐTBXH thực hiện phong trào đảm bảo an ninh, trật tự năm 2024 Sở LĐTBXH

Báo cáo 35/BC-SLĐTBXH tình hình thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kết quả thực hiện 02 tháng đầu năm 2024

Thứ hai, 26/02/2024
Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kết quả thực hiện 02 tháng đầu năm 2024

Báo cáo 34/BC-SLĐTBXH tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Thứ hai, 26/02/2024
Báo cáo tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Kế hoạch 12/KH-SLĐTBXH thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2024

Thứ năm, 22/02/2024
Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2024

Kế hoạch 08/.KH-SLĐTBXH thực hiện công tác BVCS trẻ em năm 2024

Thứ năm, 15/02/2024
Kế hoạch 08/.KH-SLĐTBXH thực hiện công tác BVCS trẻ em năm 2024

Báo cáo Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2019-2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thứ hai, 08/01/2024
Báo cáo số 05/BC-LĐTBXH ngày 08/01/2024 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc Báo cáo Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2019-2023.

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023

Thứ sáu, 04/08/2023
Báo cáo 199/BC-SLĐTBXH ngày 04/8/2023

Báo cáo thực hiện Thông tư số 11/2006/TT-BLĐTBXH

Thứ tư, 02/08/2023
Báo cáo 194/BC-SLĐTBXH ngày 2/8/2023

BÁO CÁO Kết quả hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ tháng 7/2023

Thứ năm, 20/07/2023
Báo cáo 184/BC-SLĐTBXH ngày 19/7/2023

Báo cáo công tác thanh tra bảo hiểm xã hội

Thứ hai, 17/07/2023
Báo cáo 182/BC-SLĐTBXH ngày 14/7/2023

Báo cáo kết quả tháng hành động vì trẻ em năm 2023

Thứ ba, 11/07/2023
Báo cáo 176/BC-SLĐTBXH ngày 11/7/2023

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định 19/2020/NĐ-CP

Thứ sáu, 07/07/2023
Báo cáo 173/BC-SLĐTBXH Ngày 07/7/2023

Báo cáo 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND

Thứ sáu, 07/07/2023
Báo cáo 172/BC-SLĐTBXH ngày 07/7/2023

Báo cáo công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2023

Thứ tư, 05/07/2023
Báo cáo 166/BC-SLĐTBXH ngày 05/7/2023

Báo cáo Tháng hành động phòng chống ma túy

Thứ tư, 05/07/2023
BC 168/BC-SLĐTBXH ngày 05/7/2023

Báo cáo tổng kết công tác triển khai phòng, chống dịch Covid- 19

Thứ ba, 04/07/2023
BC 159/BC-SLĐTBXH ngày 30/6/2023

Báo cáo kết quả triển khai quyết định 548/QĐ-BLĐTBXH

Thứ hai, 03/07/2023
Báo cáo 163/BC-SLĐTBXH ngày 03/7/2023

Báo cáo kết quả 6 tháng thực hiện chỉ thị 19/CT-UBND

Thứ sáu, 16/06/2023
BC 147/BC-SLĐTBXH ngày 16/6/2023

Kế hoạch biên chế giai đoạn 2023-2026

Thứ năm, 25/05/2023
Kế hoạch 47/KH-SLĐTBXH ngày 25/5/2023

Báo cáo đánh giá tác động chính sách điều dưỡng người có công với cách mạng

Thứ tư, 08/03/2023
CV 44/BC-SLĐTBXH BC đánh giá tác động chính sách điều dưỡng người có công với cách mạng

Rà soát nâng lương năm 2023.

Thứ sáu, 27/01/2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI QUÝ I, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2022

Thứ năm, 08/09/2022
Báo cáo số 107/BC-LĐTBXH ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023 lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội

Thứ năm, 08/09/2022
Kế hoạch số 50/KH-LĐTBXH ngày 22/7/2022 của Sở Lao động TBXH

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác lao động, ngƣời có công và xã hội tháng 08, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022

Thứ hai, 22/08/2022
Báo cáo số 250/BC-LĐTBXH ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác lao động, ngƣời có công và xã hội tháng 07, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022

Thứ năm, 21/07/2022
Báo cáo số 229/BC-LĐTBXH ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác lao động, ngƣời có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2022

Thứ sáu, 03/06/2022
Báo cáo số 175/BC-LĐTBXH ngày 03/6/2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác lao động, ngƣời có công và xã hội tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Chủ nhật, 22/05/2022
Báo cáo số 162/BC-LĐTBXH ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội tháng 04/2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022

Thứ hai, 21/02/2022
Báo cáo số 144/BC-LĐTBXH ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội tháng 02/2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022

Thứ hai, 21/02/2022
Báo cáo số 61/BC-LĐTBXH ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Báo cáo thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2022 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Thứ ba, 08/02/2022
Báo cáo số 193/SLĐTBXH-KHTC ngày 08/2/2022 V/v Báo cáo thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2022 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội tháng 01/2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022

Thứ hai, 24/01/2022
Báo cáo số 31/BC-LĐTBXH ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

V/v báo cáo công khai quyết toán NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

Thứ năm, 23/12/2021
Báo cáo số 2447/SLĐTBXH-KHTC ngày 23/12/2021 V/v báo cáo công khai quyết toán NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

Báo cáo Tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2022

Thứ sáu, 10/12/2021
Báo cáo số 364/BC-SLĐTBXH ngày 10/12/2021 của Sở Lao động TBXH

Báo cáo công khai thực hiện dự toán NSNN quý III và 9 tháng năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Thứ sáu, 12/11/2021
Công văn số 2099/SLĐTBXH ngày 12/11/2021 v/v Báo cáo công khai thực hiện dự toán NSNN quý III và 9 tháng năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác lao động, ngƣời có công và xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021

Thứ sáu, 22/10/2021
Báo cáo số 267/BC-SLĐTBXH ngày 22/10/2021 của Sở Lao động TBXH

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác lao động, ngƣời có công và xã hội 9 tháng đầu năm 2021

Thứ tư, 22/09/2021
Báo cáo số 221/BC-SLĐTBXH ngày 22/09/2021 của Sở Lao động TBXH

Báo cáo thực hiện công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở và Trường TCKT-KT&DL

Thứ năm, 09/09/2021
Báo cáo số 1621/SLĐTBXH-KHTC ngày 09/9/2021 V/v báo cáo thực hiện công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở và Trường TCKT-KT&DL

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác lao động, ngƣời có công và xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021

Thứ bảy, 21/08/2021
Báo cáo số 170/BC-SLĐTBXH ngày 21/8/2021 của Sở Lao động TBXH

Báo cáo thực hiện công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động – TB&XH

Thứ sáu, 20/08/2021
Báo cáo số 1468/SLĐTBXH-KHTC ngày 19/8/2021 v/v Báo cáo thực hiện công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động – TB&XH

Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2022 lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội

Thứ hai, 09/08/2021
Kế hoạch số 51/KH-LĐTBXH ngày 09/8/2021 của Sở Lao động TBXH

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác lao động, ngƣời có công và xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021

Thứ sáu, 23/07/2021
Báo cáo số 122/BC-SLĐTBXH ngày 23/07/2021 của Sở Lao động TBXH

Báo cáo Công khai thực hiện dự toán NSNN quý II và 6 tháng năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

Thứ sáu, 09/07/2021
Công văn số 1111/SLĐTBXH ngày 09/7/2021 V/v công khai thực hiện dự toán NSNN quý II và 6 tháng năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

Báo cáo thực hiện công khai giảm dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

Thứ sáu, 09/07/2021
Công văn số 1110/SLĐTBXH-KHTC ngày 09/7/2021 V/v thực hiện công khai giảm dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Thứ tư, 16/06/2021
Báo cáo số 94/BC-SLĐTBXH ngày 16/06/2021 của Sở Lao động TBXH

Báo cáo thực hiện công khai bổ sung dự toán NSNN Quý I năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Thứ sáu, 02/04/2021
Báo cáo số 383/SLĐTBXH- KHTC ngày 02/4/2021 v/v Báo cáo thực hiện công khai bổ sung dự toán NSNN Quý I năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Báo cáo thực hiện công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Thứ năm, 25/02/2021
Báo cáo số 191/SLĐTBXH-KHTC ngày 24/02/2021 v/v Báo cáo thực hiện công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Báo cáo thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Thứ sáu, 29/01/2021
Báo cáo số 115/LĐTBXH-KHTC ngày 29/01/2021 về việc Báo cáo thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021

Thứ bảy, 19/12/2020
Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021

Kế hoạch mua sắm tập trung năm 2021

Thứ bảy, 19/12/2020
Kế hoạch mua sắm tập trung năm 2021

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Thứ hai, 17/02/2020
Thực hiện công văn số 678/UBND-VP5 ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc báo cáo thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Báo cáo đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi thường xuyên năm 2019

Thứ hai, 17/02/2020
Thực hiện công văn số 678/UBND-VP5 ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc báo cáo thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Báo cáo Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ

Thứ hai, 10/02/2020
Thực hiện Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính - Bộ nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước....

Báo cáo thực hiện việc minh bạch tài sản và thu nhập năm 2018

Thứ sáu, 15/03/2019
Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Ban hành chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018, ngành Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 08/03/2018
Căn cứ luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 25/12/2001
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử