Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Tình hình thực hiện dự toán

V/v công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quý II/2023 của Văn phòng Sở Lao động - TBXH tỉnh Ninh Bình

Thứ bảy, 08/07/2023
V/v công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quý II/2023 của Văn phòng Sở Lao động - TBXH tỉnh Ninh Bình

Công khai tình hình thực hiện dự toán quý II/2022

Thứ năm, 07/07/2022
Công khai tình hình thực hiện dự toán quý II/2022

Quyết định 451/QĐ-LĐTBXH-KHTC Vv công bố công khai giảm dự toán NSNN năm 2021

Thứ hai, 15/11/2021
Quyết định 451/QĐ-LĐTBXH-KHTC Vv công bố công khai giảm dự toán NSNN năm 2021

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý III năm 2021

Thứ sáu, 01/10/2021
Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý III năm 2021

Công khai thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021

Thứ sáu, 01/10/2021
Công khai thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý III năm 2021

Thứ sáu, 01/10/2021
Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2021

V/v Công khai thực hiện dự toán NSNN Quý II và 06 tháng đầu năm 2021

Thứ sáu, 09/07/2021
Công văn số 1109/LĐTBXH - KHTC ngày 09/7/2021 V/v Công khai thực hiện dự toán NSNN Quý II và 06 tháng đầu năm 2021

Công khai thực hiện dự toán THu- Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

Thứ năm, 08/07/2021
Công khai thực hiện dự toán THu- Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

Công khai thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2021 của Văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc

Thứ sáu, 02/04/2021
Công văn số 383/LĐTBXH - KHTC ngày 02/4/2021 vv Báo cáo Công khai thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2021 của Văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc

Quyết định 157/QĐ-LĐTBXH-KHTC Vv công bố công khai quyết toán kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC với CM năm 2019

Thứ ba, 23/03/2021
Quyết định 157/QĐ-LĐTBXH-KHTC Vv công bố công khai quyết toán kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC với CM năm 2019

Quyết định 39/QĐ-LĐTBXH Vv công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2020 của Ngành LĐTBXH tỉnh NB

Thứ sáu, 05/02/2021
Quyết định 39/QĐ-LĐTBXH Vv công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2020 của Ngành LĐTBXH tỉnh NB

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý IV năm 2020

Thứ năm, 28/01/2021
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý IV năm 2020

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc tháng 12 năm 2020

Thứ ba, 05/01/2021
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc tháng 12 năm 2020

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc tháng 11 năm 2020

Thứ tư, 25/11/2020
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc tháng 11 năm 2020

Quyết định 482/QĐ-LĐTBXH Vv công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC với CM

Thứ ba, 10/11/2020
Quyết định 482/QĐ-LĐTBXH Vv công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC với CM

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc tháng 10 năm 2020

Thứ ba, 27/10/2020
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc tháng 10 năm 2020

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý III năm 2020

Thứ năm, 24/09/2020
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý III năm 2020

Quyết định 435/QĐ-LĐTBXH Vv công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2019 của ngành LĐTBXH NB

Thứ sáu, 11/09/2020
Quyết định 435/QĐ-LĐTBXH Vv công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2019 của ngành LĐTBXH NB

Quyết định 352/QĐ-LĐTBXH Vv công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2019 của Sở LĐTBXH

Thứ sáu, 10/07/2020
Quyết định 352/QĐ-LĐTBXH Vv công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2019 của Sở LĐTBXH

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý II năm 2020

Thứ tư, 24/06/2020
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý II năm 2020

Quyết định 210/QĐ-LĐTBXH Vv công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Thứ tư, 15/04/2020
Quyết định 210/QĐ-LĐTBXH Vv công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Quyết định 211/QĐ-LĐTBXH Vv công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2020 của Sở LĐTBXH

Thứ tư, 15/04/2020
Quyết định 211/QĐ-LĐTBXH Vv công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2020 của Sở LĐTBXH

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý I năm 2020

Thứ ba, 24/03/2020
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý I năm 2020

Quyết định số 04/QĐ-LĐTBXH ngày 05/01/2020 về việc công bố công khai thực hiện kinh phí thực hiện pháp lệnh người có công với cách mạng năm 2020

Chủ nhật, 05/01/2020
Quyết định số 04/QĐ-LĐTBXH ngày 05/01/2020 về việc công bố công khai thực hiện kinh phí thực hiện pháp lệnh người có công với cách mạng năm 2020

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Tháng 12 năm 2019

Thứ sáu, 03/01/2020
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Tháng 12 năm 2019

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Tháng 11 năm 2019

Thứ hai, 25/11/2019
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Tháng 11 năm 2019

Quyết định 496/QĐ-LĐTBXH Vv công bố công khai bổ sung dự toán thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC năm 2019

Thứ năm, 21/11/2019
Quyết định 496/QĐ-LĐTBXH Vv công bố công khai bổ sung dự toán thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC năm 2019

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý III năm 2019

Thứ tư, 25/09/2019
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý III năm 2019

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý II năm 2019

Thứ ba, 25/06/2019
Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý II năm 2019

Công khai Thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý I năm 2019

Thứ sáu, 22/03/2019
Công khai Thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý I năm 2019

Quyết định 630/QĐ-LĐTBXH Vv công bố công khai bổ sung dự toán thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC

Thứ ba, 18/12/2018
Quyết định 630/QĐ-LĐTBXH Vv công bố công khai bổ sung dự toán thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC

Quyết định 593/QĐ-LĐTBXH Vv công bố công khai bổ sung dự toán thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC năm 2018

Thứ tư, 28/11/2018
Quyết định 593/QĐ-LĐTBXH Vv công bố công khai bổ sung dự toán thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý III năm 2018

Thứ tư, 17/10/2018
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý III năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2018

Thứ hai, 09/07/2018
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2018

Thứ hai, 02/04/2018
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2018

Quyết định 90/QĐ-LĐTBXH Vv công bố công khai bổ sung dự toán thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC 2018

Thứ ba, 06/02/2018
Quyết định 90/QĐ-LĐTBXH Vv công bố công khai bổ sung dự toán thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC 2018
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử