Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Dự toán ngân sách được giao

CV 69/SLĐTBXH-KHTC ngày 15/01/2024 V/v công khai dự toán NSNN năm 2024 - Ngành LĐTBXH

Thứ hai, 15/01/2024
CV 69/SLĐTBXH-KHTC ngày 15/01/2024 V/v công khai dự toán NSNN năm 2024 - Ngành LĐTB&XH

Quyết định 531/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2023 Vv giao bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2023

Chủ nhật, 31/12/2023
Quyết định 531/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2023 Vv giao bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2023

Quyết định 514/QĐ-LĐTBXH ngày 18/12/2023 Vv công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024 của ngành Lao động TBXH

Thứ hai, 18/12/2023
Quyết định 514/QĐ-LĐTBXH ngày 18/12/2023 Vv công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024 của ngành Lao động TBXH

V/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2023

Thứ sáu, 16/06/2023
V/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2023 theo QĐ số 277/QĐ-SLĐTBXH ngày 16/6/2023 của Giám đốc Sở LĐTBXH

Công văn 176/SLĐTBXH-KHTC V/v công khai thực hiện dự toán NSNN năm 2022 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Thứ ba, 21/02/2023
Công văn 176/SLĐTBXH-KHTC V/v công khai thực hiện dự toán NSNN năm 2022 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022

Thứ hai, 19/09/2022
Quyết định số 335/QĐ-LĐTBXH-KHTC ngày 19/09/2022 về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022

Công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2022

Thứ hai, 22/08/2022
Quyết định số 320/QĐ-LĐTBXH-KHTC ngày 22/08/2022 về công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2022 của Sở Lao động - TBXH tỉnh Ninh Bình

Quyết định công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022

Thứ ba, 22/03/2022
Quyết định số 153/QĐ-LĐTBXH-KHTC ngày 22/3/2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình v/v công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022

Công khai dự toán chi NSNN năm 2022 thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC

Thứ hai, 10/01/2022
Quyết định 18/QĐ-SLĐTBXH Vv công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2022 thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC

Công bố công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 27/12/2021
Quyết định số 522/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình v/v Công bố công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nƣớc năm 2022

Thứ hai, 27/12/2021
Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH-KHTC ngày 27/12/2021 của Sở Lao động TBXH về việc Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nƣớc năm 2022

V/v công bố công khai giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Thứ ba, 09/11/2021
Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-LĐTBXH-KHTC ngày 09/11/2021 V/v công bố công khai giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

v/v Công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021

Thứ ba, 09/11/2021
Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH-KHTC ngày 09/11/2021 v/v Công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021

v/v Công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021

Thứ ba, 09/11/2021
Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-LĐTBXH-KHTC ngày 09/11/2021 v/v Công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021

V/v công bố công khai giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Thứ ba, 09/11/2021
Căn cứ Quyết định số 443/QĐ-LĐTBXH-KHTC ngày 09/11/2021 V/v công bố công khai giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

V/v Công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2021 của Văn phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

Thứ sáu, 20/08/2021
Quyết định số 285/QĐ-LĐTBXH ngày 19/8/2021 Của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình V/v Công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2021 của Văn phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

V/v công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2021 của Văn phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

Thứ tư, 23/06/2021
Quyết định số 242/QĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2021 V/v công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2021 của Văn phòng Lao động Thương binh và Xã hội

V/v công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2021 của Văn phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

Thứ tư, 23/06/2021
Quyết định số 241/QĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2021 V/v công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2021 của Văn phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

Công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Thứ tư, 24/02/2021
Công văn số 191/LĐTBXH-KHTC ngày 24/2/2021 VV báo cáo thực hiện công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thứ ba, 16/02/2021
Quyết định số 43/QĐ-LĐTBXH ngày 16/2/2021 về việc Công bố Công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thứ sáu, 05/02/2021
Quyết định số 40/QĐ-LĐTBXH ngày 05/2/2021 về việc Công bố Công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thứ ba, 19/01/2021
Quyết định số 24/QĐ-LĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2021 v/v Công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Công khai dự toán bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thứ hai, 18/01/2021
Quyết định số 22/QĐ-LĐTBXH ngày 18/01/2021 v/v Công bố Công khai dự toán bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Công khai dự toán NSNN năm 2021 của toàn ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Thứ năm, 14/01/2021
Quyết định số 19/QĐ-LĐTBXH ngày 14/01/2021 v/v Công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 của toàn ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2021

Thứ sáu, 08/01/2021
Quyết định số 15/QĐ-LĐTBXH ngày 07/01/2021 về việc Công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2021

Công khai dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thứ năm, 31/12/2020
Quyết định số 604/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2020 của Sở Lao động TBXH về việc Công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thứ sáu, 16/10/2020
Quyết định số 459/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2020 v/v Công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thứ hai, 12/10/2020
Quyết định số 451/QĐ-LĐTBXH ngày 10 tháng 10 năm 2020 v/v Công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2020

Thứ sáu, 04/09/2020
Quyết định số 429/QĐ-LĐTBXH ngày 04/9/2020 v/v Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước Chương trình mục tiêu năm 2020

Thứ hai, 11/05/2020
Quyết định số 228/QĐ-LĐTBXH ngày 11/5/2020 v/v Công bố Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước Chương trình mục tiêu năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh BÌnh

Thứ sáu, 24/04/2020
Quyết định số 213/QĐ-LĐTBXH ngày 24/4/2020 v/v Công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh BÌnh

Công khai dự toán bổ sung dự toán NSNN năm 2020 chương trình Mục tiêu Quốc gia nông thôn mới

Thứ sáu, 17/04/2020
Quyết định số 212/QĐ-LĐTBXH ngày 17/4/2020 v/v Công bố công khai dự toán bổ sung dự toán NSNN năm 2020 chương trình Mục tiêu Quốc gia nông thôn mới của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 30/01/2020
Quyết định số 20/QĐ-LĐTBXH ngày 30/01/2020 v/v Công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của toàn ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 31/12/2019
Công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của toàn ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

QĐ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và pháp lệnh Bà mẹ Việt Nam anh hùng, vốn đầu tư xây dựng

Thứ ba, 31/12/2019
QĐ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và pháp lệnh BMVNAH, vốn đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán NSNN năm 2020 của Sở Lao động TBXH

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 31/12/2019
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Công khai bổ sung dự toán chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động và chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2019

Thứ năm, 13/06/2019
Công khai Bổ sung dự toán chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động và chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2019

Công khai dự toán nguồn kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC với CM và pháp lệnh Bà mẹ VNAH, dự toán NSNN năm 2019 của sở LĐTBXH

Thứ sáu, 01/03/2019
Công bố công khai dự toán nguồn kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC với CM và pháp lệnh Bà mẹ VNAH, dự toán NSNN năm 2019 của sở LĐTBXH

QĐ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và pháp lệnh Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thứ năm, 10/01/2019
QĐ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và pháp lệnh Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Công khai dự toán ngân sách năm 2018

Thứ ba, 10/07/2018
Công khai dự toán ngân sách năm 2018 của ngành Lao động thương binh và xã hội tỉnh Ninh Bình
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử