Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Tổ chức CB - Thi đua Khen thưởng

Lấy Ý Kiến Đối Với Cá Nhân Thuộc Sở Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội Tỉnh Ninh Bình Đang Đề Nghị Khen Thưởng Cấp Nhà Nước Năm 2023

Thứ ba, 23/01/2024
Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng số 06/2022/QH15; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình trân trọng thông báo trường hợp đang được đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng để lấy ý kiến góp ý.

Quyết định Vv điều động, bổ nhiệm công chức Phạm Ngọc Phúc

Thứ ba, 26/09/2023
Quyết định 395/QĐ-SLĐTBXH ngày 26/9/2023

53/TB-SLĐTBXH

Thứ sáu, 13/01/2023

Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 10/10/2022
Quyết định Số 336/QĐ-LĐTBXH ngày 20/9/2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh NInh Bình

Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 19/09/2022
Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định Về việc chấm dứt hợp đồng lao động

Thứ sáu, 29/07/2022
Quyết định Số 270/QĐ-LĐTBXH ngày 29 tháng 07 năm 2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Quyết định về việc tuyển dụng công chức

Thứ tư, 27/07/2022
Quyết định số 245/QĐ-SNV ngày 26/7/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình

Bổ nhiệm lại chức danh Phó Chánh văn phòng Sở

Thứ hai, 04/07/2022
Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH ngày 04/7/2022 về việc bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý

Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 28/06/2022
Quyết định số 191/QĐ-SNV ngày 27/6/2022 về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua và Bằng khen đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động năm 2021

Thứ hai, 25/04/2022
Quyết định Số 353/QĐ-LĐTBXH ngày 22/4/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tặng Cờ thi đua và Bằng khen đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động năm 2021

Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội năm 2022

Thứ năm, 31/03/2022
Căn cứ Thông báo số 15/TB-SNV ngày 10/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình về chi tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/ND-CP ngày 17/11/2000 của chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) năm 2022;

Thông báo danh sách nâng lương năm 2022

Thứ hai, 17/01/2022
Thông báo danh sách cán bộ, công chức, người lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình nâng lương năm 2022

Thông báo chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ) năm 2022

Thứ hai, 10/01/2022
Thông báo Số 15/TB-SNV ngày 10/01/2022 về việc Thông báo chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ) năm 2022

Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021

Thứ năm, 06/01/2022
Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021

Quyết định về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, lao động, người có công và xã hội năm 2021

Thứ hai, 27/12/2021
Quyết định số 525/QĐ-LĐTBXH ngày 27/12/2021 về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, lao động, người có công và xã hội năm 2021.

Bổ nhiệm lại chức danh Phó trưởng phòng Người có công

Thứ năm, 30/09/2021
Quyết định số 366/QĐ-LĐTBXH ngày 30/9/2021 v/v bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý

Thông báo triệu tập cán bộ, công chức tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2021

Thứ hai, 20/09/2021
Thông báo số 125/TB-SNV ngày 20/9/2021 về việc Triệu tập cán bộ, công chức tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2021

Thông báo về việc triệu tập cán bộ, công chức tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng khóa 8 năm 2021

Thứ hai, 02/08/2021
Thông báo số 111/TB-SNV ngày 02/8/2021 của Sở Nội vụ về việc triệu tập cán bộ, công chức tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng khóa 8 năm 2021

Thông báo Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng Sở Lao động - TB&XH nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ năm, 29/07/2021
Thông báo số 1289/TB-LĐTBXH ngày 29/7/2021của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình về việc Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng Sở Lao động - TB&XH nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thứ hai, 26/07/2021
Công văn số 377/-CV/BTCTU ngày 26/7/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc Thông báo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thông báo về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 01/07/2021
Thông báo số 1049/TB-LĐTBXH ngày 01/7/2021 về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Quyết định về việc điều động công chức

Thứ tư, 30/06/2021
Quyết định số 253/QĐ-LĐTBXH ngày 30/6/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình về việc điều động công chức

Quyết định về việc điều động công chức

Thứ tư, 30/06/2021
Quyết định số 254/QĐ-LĐTBXH ngày 30/6/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình về việc điều động công chức

Quyết định về việc điều động công chức

Thứ tư, 30/06/2021
Quyết định số 250/QĐ-LĐTBXH ngày 30/6/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình về việc điều động công chức

Quyết định về việc điều động công chức

Thứ tư, 30/06/2021
Quyết định số 251/QĐ-LĐTBXH ngày 30/6/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình về việc điều động công chức

Quyết định về việc điều động công chức

Thứ tư, 30/06/2021
Quyết định số 252/QĐ-LĐTBXH ngày 30/6/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình về việc điều động công chức

Điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Lao động - Việc Làm - GDNN

Thứ tư, 30/06/2021
Quyết định số 257/QĐ-LĐTBXH ngày 30/6/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình về việc Điều động, bổ nhiệm công chức

Điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Lao động - Việc Làm - GDNN

Thứ tư, 30/06/2021
Quyết định số 259/QĐ-LĐTBXH ngày 30/6/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình về việc Điều động, bổ nhiệm công chức

Bổ nhiệm Trưởng phòng Trẻ em và PCTNXH

Thứ tư, 30/06/2021
Quyết định số 256/QĐ-LĐTBXH ngày 30/6/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình về việc Bổ nhiệm công chức

Bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Trẻ em và PCTNXH

Thứ tư, 30/06/2021
Quyết định số 255/QĐ-LĐTBXH ngày 30/6/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh NInh Bình về việc Bổ nhiệm công chức

Bổ nhiệm chức danh Chánh văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 23/03/2021
Quyết định số 159/QĐ-LĐTBXH ngày 23/3/2021 về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 17/03/2021
Quyết định số 136/QĐ-LĐTBXH ngày 17/03/2021 về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

Bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Phòng Bảo trợ và Xã hội

Thứ năm, 28/01/2021
Quyết định số 33/QĐ-LĐTBXH ngày 28/01/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình v/v bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý

Thông báo danh sách nâng lương năm 2021

Thứ hai, 18/01/2021
Thông báo danh sách cán bộ, công chức, người lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình nâng lương năm 2021

Thông báo chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ) năm 2021

Thứ hai, 11/01/2021
Thông báo Số 39/TB-SNV ngày 11/01/2021 về việc Thông báo chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ) năm 2021

Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 27/02/2020
Quyết định Số 121/QĐ-SNV ngày 26/02/2020 về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử