Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Quyết toán Ngân sách

Quyết định phê duyệt quyết toán công trình San lấp mặt bằng Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 10/03/2023
Quyết định 40/QĐ-STC phê duyệt quyết toán công trình San lấp mặt bằng Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình

Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 07/06/2021
Quyết định số 233/QĐ-LĐTBXH ngày 04 tháng 06 năm 2021 của Sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình về việc công bố công khai Quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2020

Quyết định về việc Công bố công khai quyết toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2019

Thứ ba, 23/03/2021
Quyết định số 157/LĐTBXH-KHTC ngày 23/3/2021 về việc Công bố công khai quyết toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2019

Công khai Quyết toán NSNN năm 2019 của ngành Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 11/09/2020
Quyết định số 435/QĐ-LĐTBXH ngày 11/9/2020 v/v Công bố Công khai Quyết toán NSNN năm 2019 của ngành Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình

Công khai Quyết toán NSNN năm 2019 của Sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 10/07/2020
Quyết định số 352/QĐ-LĐTBXH ngày 10/7/2020 v/v Công bố Công khai Quyết toán NSNN năm 2019 của Sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình.

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 ngành Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 31/12/2019
Quyết định số 577/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 v/v Công bố Công khai Quyết toán NSNN năm 2018 của ngành Sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình

Công khai Quyết toán NSNN năm 2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thứ tư, 27/02/2019
Quyết định số 48/QĐ-LĐTBXH ngày 27/02/2019 v/v Công bố Công khai Quyết toán NSNN năm 2017 của Sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình.

Công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Ngành Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 28/12/2018
Quyết định số 650/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 v/v Công bố Công khai Quyết toán NSNN năm 2017 của ngành Sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử