Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Tiểu Sử, Phân Công Lãnh Đạo

TIỂU SỬ, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH

  1. 1.      Giám đốc Sở

-         Họ và tên: LÂM XUÂN PHƯƠNG

-         Sinh ngày: 15 tháng 01 năm 1964 Giới tính: Nam

-          Quê quán: Xã Gia Tân, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

-         Nơi ở hiện nay: Phường Phúc Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

-         Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

-         Lý luận chính trị: Cử nhân

-         Quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp

-         Chức vụ hiện tại: Giám đốc Sở

-         Điện thoại: 0913518223

-         Địa chỉ email: phuonglx.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

Quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

4/1984 – 8/1990

Nhân viên đội cơ giới Công ty xây dựng Thủy lợi 2, Hà Nam Ninh. Học Đại học Xây dựng Hà Nội.

9/1990 – 10/1992

Phó Quản đốc đá xẻ xuất khẩu, Công ty xây dựng Thủy lợi 2 HàNamNinh.

11/1992 – 4/1993

Đội trưởng đội xây lắp xí nghiệp xây dựng thủy lợi Ninh Bình

5/1993 – 3/1996

Trưởng phòng kinh tế tổng hợp Xí nghiệp xây dựng thủy lợi Ninh Bình – Đảng ủy viên Đảng bộ xí nghiệp.

4/1996 – 12/1997

Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng thủy lợi Ninh Bình

1/1998 – 12/1999

Chuyên viên phòng Thanh tra – sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

1/2000 – 5/2000

Thanh tra viên Thanh tra sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

6/2000 – 5/2001

Phó Chánh Thanh tra sở Lao động Thương binh và Xã hội

6/2001 – 8/2005

Chánh Thanh tra sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

9/2005 – 3/2015

Phó Giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình – Phó Bí thư Đảng ủy

4/2015 – 10/2015

Phó Giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình – Bí thư Đảng ủy

11/2015 đến nay

Giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình – Bí thư Đảng ủy

 

 

  1. 2.      Phó Giám đốc Sở

-         Họ và tên: NGUYỄN HỮU TUYẾN

-         Sinh ngày: 19 tháng 12 năm 1967 Giới tính: Nam

-          Quê quán: Xã Phú Lộc, Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

-         Nơi ở hiện nay: Phường Tân Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

-         Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

-         Lý luận chính trị: Cao cấp

-         Quản lý nhà nước: Chuyên viên Chính

-         Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Sở

-         Điện thoại: 0948948666

-         Địa chỉ email: tuyennh.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

Quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

8/1989 – 4/1999

Cán bộ kỹ thuật công trường thủy lợi – Phòng Thủy lợi huyện Nho Quan.

5/1999 – 3/2001

Chuyên viên Ủy ban BVCSTE tỉnh Ninh Bình

4/2001 – 12/2001

Chuyên viên Ủy ban Dân số, GĐ&TE tỉnh Ninh Bình

1/2002 – 8/2002

Phó phòng nghiệp vụ Ủy ban Dân số, GĐ&TE tỉnh Ninh Bình

9/2002 – 8/2004

Quyền trưởng phòng Hành chính – Tổ chức Ủy ban Dân số, GĐ&TE tỉnh Ninh Bình

9/2004 – 8/2005

Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức Ủy ban Dân số, GĐ&TE tỉnh Ninh Bình

9/2005 – 3/2008

Chánh Văn Phòng Ủy ban Dân số, GĐ&TE tỉnh Ninh Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan

3/2008 – 8/2009

Trưởng phòng Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

9/2009 – 3/2012

Chánh Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình. Ủy viên BTV Đảng ủy Sở, Chủ tịch công đoàn CQ

4/2012 – 7/2013

Trưởng phòng Dạy nghề Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình. Ủy viên BTV Đảng ủy Sở

7/2013 –  4/2015

Phó Giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình. Ủy viên BTV Đảng ủy Sở

4/2015 đến nay

Phó Giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình – Phó Bí thư Đảng ủy

 

 

  1. 3.      Phó Giám đốc Sở

-         Họ và tên: Lê Thị Lựu

-         Sinh ngày: 10 tháng 12 năm 1977 Giới tính: Nữ

-          Quê quán: Xã Văn phú, Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

-         Nơi ở hiện nay: Phường Phúc Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

-         Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ Công tác xã hội

-         Lý luận chính trị: Cao cấp

-         Quản lý nhà nước: Chuyên viên Chính

-         Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Sở

-         Điện thoại0982017999

-         Địa chỉ email: luult.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

Quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

2/1998 – 5/2005

Cán bộ Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn Ninh Bình.

5/2005 – 1/2007

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn Ninh Bình

1/2007 – 5/2008

Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn, Phó Ban Mặt trận và Đoàn kết thanh niên Tỉnh đoàn Ninh Bình

5/2008 – 1/2010

Ủy viên BTV Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn Ninh Bình

1/2010 – 9/2012

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Ninh Bình, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh Ninh Bình, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Ninh Bình

9/2012 – 4/2015

Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh BÌnh

4/2015 đến nay

Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh BÌnh, Ủy viên BTV Đảng ủy Sở, Chủ tịch công đoàn cơ quan

 

  1. 4.      Phó Giám đốc Sở

-         Họ và tên: Dương Viết Yên

-         Sinh ngày: 15 tháng 8 năm 1966 Giới tính: Nam

-          Quê quán: xã Khánh Thịnh, Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

-         Nơi ở hiện nay: xã Khánh Thịnh, Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

-         Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ Quản lý văn hóa

-         Lý luận chính trị: Cao cấp

-         Quản lý nhà nước: Chuyên viên Chính.

-         Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Sở

-         Điện thoại: 0941770707

-         Địa chỉ email: yendv.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

Quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

6/1984-8/1985

Phó bí thư chi đoàn 6, Liên chi đoàn Yên Thượng, Xã Khánh Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình.

8/1985-5/1988

Nhập ngũ, chiến sỹ Ban Tham mưu, E68, F304, Quân đoàn 2.

5/1988-12/1990

Ra quân về địa phương làm Bí thư chi đoàn 6, Liên chi đoàn Yên Thượng-  Xã Khánh Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình.

12/1990-2/1992

Theo học tại trường Trung học KTKT NN Nam Hà; làm Bí thư Chi đoàn BVTV6 Uỷ viên BCH Đoàn trường. Kết nạp Đảng tại Chi bộ kỹ thuật 6, Đảng bộ trường Trung học KTKT NN Nam Hà ngày 17/10/1992.

12/1992-9/1995

Cán bộ kỹ thuật HTX nông nghiệp Yên Thượng, Chi uỷ viên Chi bộ 3 Đảng bộ Xã Khánh Thịnh - Yên Mô- Ninh Bình.

9/1995-6/2004

Đảng uỷ viên, Bí thư đoàn xã Khánh Thịnh - Yên Mô- Ninh Bình. Đại biểu HĐND huyện Yên Mô nhiệm kỳ 1999-2004; đại biểu HĐND xã Khánh Thịnh nhiệm kỳ 1999-2004 và 2004-2011; Tham gia Ban Thường vụ Huyện Đoàn Yên Mô nhiệm kỳ 1996-2001 và 2001-2006; tham gia Ban chấp hành tỉnh Đoàn Ninh Bình nhiệm kỳ 2002-2007.

6/2004- 7/2006

Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Đại biểu HĐND xã Khánh Thịnh nhiệm kỳ 2004-2011.

8/2006-6/2007

Phó chánh Văn phòng Huyện uỷ Yên Mô.

6/2007- 01/2012

Huyện uỷ viên, Bí thư Chi bộ Hội Nông dân, Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Mô.

01/2012 – 10/2012

Huyện uỷ viên- Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện Yên Mô.

10/2012 – 10/2015

Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên huấn HND tỉnh Ninh Bình; Chi ủy viên Chi bộ HND tỉnh Ninh Bình NK 2015-2020 từ tháng 5/2015

11/2015- 5/2016

Trưởng Phòng Thông tin – Dân nguyện, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ninh Bình.

6/2016-  nay (3/2020)

Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025 (tháng 4/2020), Đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, NK 2016-2021, Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Ninh Bình, PCT Hội CCB (4/2017); Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh (11/2019); PCT Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh (7/2017).

6/2021- nay (10/2022)

Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

 

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử