Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ năm, 29/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Lĩnh vực Lao động việc làm - BHXH

Mẫu Hợp đồng lao động năm 2016

        - Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012

        - Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

        Để các doanh nghiệp thực hiện việc ký kết Hợp đồng lao động đúng và đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình soạn thảo mẫu Hợp đồng lao động.

        Các đơn vị, doanh nghiệp có thể tham khảo và áp dụng thực hiện ký kết Hợp đồng lao động với người lao động cho phù hợp tình hình thực tế của đơn vị.

          Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc, phát sinh đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp qua phòng Lao động – Tiền lương & BHXH, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

Số điện thoại: 0303.873.967

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử