Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ bảy, 24/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hôi: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ sáu, 22/12/2023

Ngày 22/12/2023, Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Lâm Xuân Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết.Tham dự hội nghị còn có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thuộc Đảng bộ Sở.

  

Quang cảnh Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lâm Xuân Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở quán triệt các chuyên đề của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII gồm: Nghị quyết 42-NQ/TW “ về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW “về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44- NQ/TW “về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 45-NQ/TW “về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

  

Đồng chí Lâm Xuân Phương, Bí Thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Quán triệt các nội dung chính, cốt lõi của các Nghị quyết và phát biểu bế mạc hội nghị

 Phát biểu Kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Xuân Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở yêu cầu các cấp ủy, chi bộ, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, sau hội nghị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu sâu, tổ chức quán triệt trong các buổi sinh hoạt của chi bộ, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện. Giao Văn phòng Đảng uỷ Sở trên cơ sở chương trình hành động của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham mưu xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ Sở để triển khai thực hiện Nghị quyết trong Đảng bộ đạt kết quả cao. 

Dương Anh Ngọc

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử