Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ năm, 29/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Tăng cường trách nhiệm, siết chặt kỷ cương thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Thứ ba, 20/12/2022

Những tháng đầu năm 2022, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội trong đó có việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng thời phối chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, chương trình, đề án, chính sách về lao động, giải quyết viêc làm, trợ giúp xã hội, giảm nghèo, nhất là các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch,… góp phần ổn định đời sống nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của ngành đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Trong đó nổi bật là đã hoàn thành việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của HĐND tỉnh với 2.753 đơn vị, trên 137 nghìn người dân, người lao động, doanh nghiệp được hỗ trợ, tổng kinh phí trên 75,4 tỷ đồng. Cụ thể: Giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 2.747 đơn vị với 107.054 người lao động, với tổng số tiền trên 29,560 tỷ đồng. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với 01 đơn vị, với 67 lao động, số tiền trên 362 triệu đồng, thời gian tạm dừng đóng là 06 tháng (từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2022). Hỗ trợ 1 đơn vị được vay vốn trả lương ngừng việc cho 18 lượt người với số tiền 64,2 triệu đồng và 4 đơn vị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất cho 490 lượt người số tiền 1,8 tỷ đồng. Hỗ trợ 887 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với kinh phí trên 3,9 tỷ đồng. Hỗ trợ 4.863 người lao động ngừng việc với kinh phí trên 7,3 tỷ đồng. Hỗ trợ 15.410 trường hợp điều trị Covid – 19, cách ly y tế với kinh phí 18,355 tỷ đồng. Hỗ trợ thêm 46 người cao tuổi, người khuyết tật với kinh phí 46 triệu đồng; hỗ trợ 106 hướng dẫn viên du lịch với kinh phí 393,26 triệu đồng; hỗ trợ 8.434 lao động tự do với kinh phí 12,6 tỷ đồng; hỗ trợ 224 hộ kinh doanh với kinh phí 672 triệu đồng...

          Triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở đã đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền và đôn đốc các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Đến nay: Hoàn thành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho 2.023 người lao động làm việc tại 38 doanh nghiệp trong khu công nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ trên 2.957,5 triệu đồng; hỗ trợ tiền thuê nhà cho 538 người lao động làm việc các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh với số tiền 771 triệu đồng.

Tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo các ngành, nghề phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, đến nay, tổ chức tuyển sinh đào tạo cho 17.395 lao động, đạt 99,4% kế hoạch năm, dự kiến đến hết năm 2022, tuyển sinh đào tạo cho 17.500 lao động, đạt 100% kế hoạch năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 28,4%.

 Chú trọng các giải pháp đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, không để đứt gãy chuỗi cung ứng nguồn nhân lực tham gia thị trường lao động; phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền tư vấn, giới thiệu việc làm, chính sách hỗ trợ về việc làm, xuất khẩu lao động tại các huyện, thành phố. Đến nay, giải quyết việc làm cho 19.890 người (đạt 102,5% kế hoạch năm), ước năm 2022 giải quyết việc làm cho 20.500 người, vượt 5,7% so với kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu lao động đạt 1.700 người, vượt 21,4% so với kế hoạch năm (ước đến 31/12/2022, xuất khẩu lao động đạt 1.750 người, vượt 25% kế hoạch năm).

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động và công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh.Làm việc với 42 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để nắm bắt tình hình và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc tuyển dụng, sử dụng lao động.

Chỉ đạo giải quyết trên 5.800 hồ sơ đề nghị xác nhận, giải quyết chế độ chính sách cho người có công không để tồn đọng kéo dài; chỉ đạo thực hiện quản lý chặt chẽ đối tượng và tiến hành chi trả chế độ chính sách đối với trên 21.000 người có công với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và chăm sóc đời sống người có công. Duy trì 100% xã, phường, thị trấn được công nhận là xã, phường làm tốt công tác người có công. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý mộ, nghĩa trang và các công trình ghi công liệt sỹ đảm bảo nghiêm trang, sạch đẹp.

Kịp thời tham mưu giúp UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 18/01/2022 phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2021; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 21/7/2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 27/10/2022 Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh và các chương trình, kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình MTQG Giảm nghèo; chỉ đạo thực hiện rà soát và kiểm tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022, kết quả rà soát: Tổng số hộ nghèo: 7.438 hộ; tỷ lệ 2,36%; tổng số hộ cận nghèo: 8.829 hộ; tỷ lệ 2,81%.

Quan tâm chỉ đạo công tác chăm lo, trợ giúp các đối tượng yếu thế, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt:tổ chức chi trả trợ cấp hằng tháng cho trên 49.000 đối tượng bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng với tổng kinh phí trên 320 tỷ đồng đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện tốt công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc 394 đối tượng tại  các bảo trợ xã hội.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác Bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội.Phối hợp với các cơ quan, đơn vị phẫu thuật an toàn cho 18 cháu mắc bệnh tim bẩm sinh, dị tật vùng hàm mặt thuộc gia đình hộ nghèo; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” và chỉ đạo tổ chức cai nghiện ma túy cho 444 người trong đó: 37 người cai nghiện tự nguyện tại gia đình cộng đồng, 32 người cai nghiện tại Trung tâm Nhân Chính, 375 người cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Chỉ đạo tổ chức 37 hội nghị truyền thông tuyên truyền về công tác Bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội./.

 

Phương Thảo

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử