Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ năm, 22/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome

Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thứ năm, 16/11/2023

Sáng 16/11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

 

Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện, thành ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị về "Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị'; Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về "Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập"; Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về "Một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị".

Theo đó, Quy định số 124-QĐ/TW thay thế Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. 

Quy định 124-QĐ/TW có một số điểm mới như: Bổ sung nguyên tắc trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên; Bổ sung căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; Điều chỉnh, bổ sung đối tượng kiểm điểm; chia nội dung kiểm điểm với 2 đối tượng thay vì quy định chung như Quy định 132-QĐ/TW; bổ sung điểm mới về nơi kiểm điểm đảng viên; bổ sung thêm trách nhiệm của đảng viên.

Quy định số 125-QĐ/TW của Ban Bí thư thay thế Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư khóa IX "Về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp", đã quy định rõ phạm vi, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập và điều khoản thi hành. 

Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW được ban hành thay thế Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tại hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu bày tỏ đồng tình cao với các quy định, hướng dẫn mới được ban hành, trong đó nhấn mạnh: nội dung đã có sự kế thừa, tiếp thu đầy đủ các quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và có nhiều điểm mới đáp ứng yêu cầu tình hình hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Các quy định, nội dung quán triệt lần này tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức đầy đủ, kịp thời nắm vững các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra để vận dụng, triển khai thực hiện thống nhất và đạt kết quả cao ở địa phương, đơn vị. 

Quá trình triển khai bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

Bài viết khác
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử